Unikāls materiāls no pirmavota!

Foto: pirmo “Pfizer” un “BioNTech” vakcīnu piegāde Valsts asinsdonoru centram sestdien, 26. decembrī (Edijs Pālēns, LETA).

8h 45min ilgušās Vakcīnu un saistīto bioloģisko produktu konsultatīvās komitejas tiešsaistes sapulces konspekts latviešu valodā. Visiem mums, kuri vēlas iedziļināties un saņemt nepastarpinātu informāciju.

Tiešsaistes sapulce šā gada 10. decembrī notika ASV Pārtikas un zāļu administrācijas (FDA – U.S. Food and Drug Administration) “YouTube” kanālā un tajā piedalījās 23 darbinieki no CDC, FDA, farmācijas kompānijas “Pfizer”.

Avots: www.youtube.com

Paldies par konspektu un tiesībām to publicēt “Vakcīnrealitāte Latvijā” ārstei, kura savu vārdu lūdza nepublicēt.

Lūdzam ņemt vērā, ka šī ir oficiālo pārstāvju sniegtā informācija plašākai auditorijai, tāpēc jāuztver kritiski.

Sapulcē dzirdētais liek secināt, cik nedrošas un nepārbaudītas ir C-19 vakcīnas. Neskatoties uz nepilnīgi veikto klīnisko izpēti un reakciju analīzes trūkumu vakcīnu “brīvprātīgajiem” saņēmējiem, tās jau tiek izplatītas un piedāvātas patērētājiem. 

Citāts no sapulces: “Ņemot vērā Sponsoru, mēs uzsveram ieguvumu, tāpēc nefokusēsimies uz drošību un efektivitāti.” (Marian Gruber, “Pfizer” viceprezidente).

Konspekts:

Vakcīnu neveiksmes dažiem (astoņiem) cilvēkiem – vai Jūs novērtējāt vīrusa tipu šajos cilvēkos, pierādījumus, vai antivielas neizstrādājas pret antigēnu?

Atbilde: Pagaidām vēl neesam analizējuši šo cilvēku imūnreakciju, uz šo brīdi mūsu rīcībā nav nepieciešamo datu. / Kathryn Jansen, “Pfizer” viceprezidente & vakcīnu nodaļas vadītāja.

Jautājums par jaunajiem modificētajiem RNS, vai tie reinkorporējas DNS, vai arī reversā transkriptāze (RT) to pārvērtīs DNS. 

Atbilde:Mums nav datu par modificēto nukleozīdu pārstrādi, mēs domājam, ka ir ļoti maza iespējamība, ka tā varētu notikt.”

 • Bella paralīze 16-17 g. veciem vakcīnu saņēmušajiem bez iepriekšējas Bella paralīzes – 3,9, 37 un 48 dienas pēc vakcinācijas.
 • Limfadenopātija izteikti vairāk vakcinēto grupā.
 • Hipersensitivitāte vairāk ziņota vakcinēto grupā (137 gadījumi vs 111 placebo grupā).
 • Ziņojumā FDA nav saņēmis nekādus datus no “Pfizer” par anafilaktisko šoku.

Brīvprātīgie pirmo deva saņēmuši 27.jūlijā, novērošana pētījumam beigta 14. novembrī.

Jautājums par papildu datiem – kopš 14. novembra “Pfizer” nav veikuši papildu datu analīzi, sola to darīt laika gaitā, nav datu, kas pētītu cilvēku stāvokli pēc 2. devas injicēšanas.

Jautājums par Bella paralīzes saistību ar imunoloģisko atbildi uz ievadīto antigēnu.

Atbilde – nav pētīts šis jautājums.

Jautājums par adaptīvo imūnatbildi. Konvalescenta plazma?

Atbilde: “38 serumu panelis – mērķis ir salīdzināt vakcīnas inducētu imūnatbildi. Tātad nevajag satraukties par adaptīvo un iedzimto imūnatbildi!”

Jautājums par sievietēm un imunizēšanu – nav vēl iegūti dati par reproduktīvo toksicitāti no dzīvniekiem, tas plānots līdz šī mēneša beigām! Nav nekādu datu, lai runātu par risku grūtniecēm vai auglim, lēmumu par vakcinēšanos ļaus pieņemt sievietēm pašām (!!!)

Jautājuma par 16-17 g.v. kā iekļaujamo grupu – likumi ASV atļauj datu ekstrapolāciju no pieaugušo populācijas uz bērnu populāciju. Viņiem lielāks risks inficēties ar Sars cov2.

19 cilvēki no pētījuma abās grupās saslima ar Covid-19 pirmajās 28 dienās. Tas ir lielāks inficēšanās risks nekā bija gaidīts: vai testēšana ir gana efektīva? 

Atbilde: šo jautājumu mēs neesam pētījuši, darīsim to vēlāk. Mēs nevaram izmantot spike proteīnu testēšanā, jo tad visi būtu pozitīvi. Vai end-proteīna pozitivitāte ir labs veids korelācijai ar slimību? Krusteniskās reakcijas uzrāda labus rezultātus.

Nav nepieciešamas papildu diskusijas par imūnatbildēm, jo tās var novirzīt no tēmas.

Balsošana par to, kā turpināt pētījumu, protokolu modifikāciju, visvairāk satrauc nevis efektivitāte, bet tieši drošība (Marian Gruber, “Pfizer” viceprezidente).

Dr. Olivia Fuller jautā: Risku izvērtēšana – nav zināms, ko cilvēka organismā dara lipīdi vieni paši. Ko tas nozīmē ilgtermiņā? Vakcīnu grupa salīdzināta ar pilnīgu placebo, nevis ar lipīdiem? 

Atbilde: Blaknes placebo bija saistībā ar mRNS un lipīdu enzīmu kombināciju.

Jautājums: Tātad iepriekš nekad nav pētīta šāda kombinācija, un to dos miljoniem cilvēku, un ir ļoti ierobežots riska izvērtējums. Vai man taisnība? 

Atbilde: vai! Es nedzirdēju jautājumu. 

Atkārto jautājumu. 

Atbilde: to varētu komentēt tā, ka “Pfizer” nav daudz pētījumu. Mēs esam pētījuši, kas notiek, ja subjekts tiek pakļauts Covid, mūsu pētījumos. Gadījumi ir daži, ir zems slimības smaguma risks. Plānots pētījumu turpināt 24 mēnešus.

Paul Offit: jautājums par to, ka nav datu par smagām alerģiskām reakcijām. Vai no pētījuma tika izslēgti cilvēki ar smagām alerģiskām reakcijām? Jo Lielbritānijas sabiedrības veselības oficiālie pārstāvji pauda, ka, ja bijusi alerģiska reakcija anamnēzē, cilvēki nedrīkstēs saņemt šo vakcīnu – ļoti vienkārši! Pasaulē šobrīd ir desmitiem miljonu cilvēku, kuriem ir dažādas alerģijas, tas ir liels skaits.

Atbilde:Jā, no pētījuma izslēdza tos, kam uz kādu iepriekš saņemtu vakcīnu bija smaga alerģiska r-ja vai alerģ r-ja pret šo vakcīnu, vai arī pēc 1. devas saņemšanas bija 1. tipa hipersensitivitātes reakcija. Pētījuma gaitā netika novērota neviena alerģiska reakcija.

Jautājums: Vai pētījumā ir dati par cilvēkiem, kam bijis anafilaktiskais šoks vai kuri līdzi nēsā “EpiPen”?

Atbilde: cik zināms, šādu cilvēku nebija. Par diviem Lielbritānijā ziņotajiem gadījumiem, konkrētajā dienā tika vakcinēti 6000 cilvēki. 1 cilvēks bez iepriekšējas alerģijas 2 min pēc vakcinācijas pilnībā atveseļojās, 2 cilvēkiem bija alerģija pret kādu medikamentu (?); 

Marian Gruber: mēs komunicējam ar Lielbritānijas regulatoriem, šobrīd gaidām papildu info. Atgādinu komisijai, ka jāskatās pazīmes, kas liecina par alerģiskām reakcijām. Instrukcijā jābūt brīdinājumam, ja bijusi kāda reakcija pret kādu no vakcīnas sastāvdaļām. Tas tiks izdarīts tuvākajās dienās (pie tā strādājam mēs, FDA un Sponsors). 

Paul Offit.: Šai vakcīnai ir, iespējams, garākais ķīmiskais sastāvs, kas jebkad redzēts, praktisks risinājums būtu brīdināt visus tos, kam ir alerģija uz zemesriekstiem, olām, lietot šīs vakcīnas, tiekot rūpīgi novērotiem, līdz mums būs labāki dati. Šis jautājums nekur nepazudīs, tādēļ mums jāizlemj.

Marianna G.: Ņemot vērā Sponsoru, mēs uzsveram ieguvumu, tāpēc nefokusēsimies uz drošību un efektivitāti. 

P.Offit: Es piekrītu. 

Cody Meisner: “Vakcinējamajam būtu jābūt gatavam anafilaktiskai reakcijai no jebkuras vakcīnas. Es nedomāju, ka alerģija pret ovalbumīnu radītu risku šai vakcīnai. Otrkārt, par grūtniecēm: manas raizes, ka grūtniecības laikā embrijā notiek ļoti daudz DNS replikāciju, grūtnieču vakcinēšana, manuprāt, jāiepauzē. Vai varētu būt, ka retrovīrusi ietekmē RT mazuļa hromosomas?

Un par 16-17 gadīgajiem: pētījumā iekļauti tikai 163 subjekti, dzirdējām, ka jaunākajiem subjektiem iekaisīgas atbildes uz vakcīnu bija vairāk nekā pieaugušajiem (vecākiem). Manuprāt, mums vajadzētu vairāk informācijas, pirms mēs visu izlemjam. Pēdējais – ir svarīgi EUA, lai būtu šī vakcīna tik ātri, cik FDA to ļauj, mums nepieciešama pūļa imunitāte. Bet jābūt vakcīnu blakņu kompensēšanas programmai, ja to rekomendē CDC. 

Kā izvērtēs turpmāko individuālo vakcīnas panesamību? 

“Pfizer” atbilde: Mēs sekojam nacionālajām rekomendācijām katrā valstī .

Patric Moore (TYM): “FDA to nav prasījusi savās vadlīnijās, “Pfizer” nav prezentējis jelkādus pierādījumus, ka vakcīna ir efektīva uz vīrusa nēsāšanu vai pārnesi (shedding), kas ir pamats pūļa imunitātei. Pat, ja vakcīnas individuālā iedarbība (efficacy) ir ļoti augsta, mums šobrīd nav nekādu pierādījumu, ka tai būs ietekme uz epidēmijas radīto sociālo dzīvi, tādēļ pirms atmaskošanas (unblinding), “Pfizer” nopietni jāpārdomā nukleīnskābju izmantošana vakcīnās un placebo, es nedomāju, ka gala izplatīšana (end-point shedding) būs gana augsta, lai redzētu būtisku atšķirību, taču tas būtu jānosaka.” 

Dr. Jensen (“Pfizer”): Atgādinu, ka mums ir dati no primātu studijām, ka vakcinācija novērš infekciju, salīdzinot vakcinētus un nevakcinētus dzīvniekus.

David Kim: Cilvēki ar HIV infekciju un citām stabilām infekcijām un vakcīna? 

“Pfizer”: mēs esam pētījuši grupas ar šādām infekcijām, 196 gadījumi. Mums nodoms iegūt vairāk informācijas par šo jautājumu.

Jautājums: Par iepriekš pozitīviem cilvēkiem, ko darīsiet ar pacientiem, kuri pētījuma laikā saslima? Vai piedāvāsiet viņiem vakcīnu? 

Pfizer atbilde: mums ir indivīdi, kas ir sero pozitīvi, tātad iepriekš bija ekspozēti uz Covid; ja pēta šo nelielo grupu – 150 cilvēku apmēram, salīdzinot ar tiem, kas nebija inficēti, izskatās līdzīgi, ar vakcīnu nav sliktāki rezultāti (smagāka slimība).

Dr. Muchael Kurillo: ja pētījumā nebūtu veselības nozarē strādājošo, kādi būtu rezultāti?

Lielākais izaicinājums, cik ātri populācija pēc plāna saņems vakcīnu pat ar 20% zudumu, būs labs pārklājums. Nākotnē labāk atbildēsim uz šo jautājumu.

James Mildreth jaut. par minoritātēm pētījumā, viņu ir ļoti maz. 

Dr. Gruber (Pfizer) atbild: jau kopš sākuma izlēmām iekļaut minoritātes, manuprāt dati demonstrē efektivitāti, cilvēku vienkārši nebija vairāk.

Dr. Ofer Levy: ja gribam drošu un efektīvu vakcīnu, vajag augstu penetranci, 60-70% imunizāciju pasaulē. Vai mēs esam reāli bez pediatriskas vakcīnas? 

Atbild Arnold Monto (chair): atbildiet pēc iespējas īsāk un ātrāk!

Atbilde no “Pfizer”: mēs esam laimīgi par to runāt! Papildus tam, ko darām ar 16-17 g.v., 100 pirmajiem 12-15 g.v. vakcinētajiem bērniem ir labi rezultāti, tad virzīsimies uz 11 gadīgajiem. Kad apstiprinās drošību šai grupai, būs labi. Jāapdomā deva. Tad virzīsimies uz vecumu zem 5 gadiem. Jāatzīst, ka iniciāli bērniem nedrīkst veikt pētījumus, bet izmantojot vakcīnas efektivitāti, tas būtu pareizi.

Būtu jāskatās arī, kādas atšķirības asinīs ir abās pētījuma grupās. (Philip R. Krause). 

“Pfizer”: jā, tam ir vērtība, to mēs noteiksim arī turpmāk.

Liels izaicinājums ir visus 44000 aicināt uz atkārtotām pieņemšanām – tās ir 88000 vizīšu, lai izvērtētu vispārējo stāvokli!

Jautājums: Mums ir droši dati, lai runātu par ilgtermiņa efektivitāti?

Pfizer atbilde: mums ir noteikts laika logs, kurā veicām novērojumus (2 mēn.), domājam, ka mēs sākumā vakcinēsim kādus 20% no populācijas. Salīdzinoši jāskatās uz jaunvakcinētajiem vs iepriekš vakcinētajiem.

Vēl 2 jautājumi, tad balsosim

Jautājums: Neredzēju prezentētajos slaidos informāciju par pret gripu vakcinētajiem.

Atbilde: Mums ir plāni attiecībā pret gripas vakcīnu, tas būtu lieliski, ja arī tā palīdzētu. Ja nē, mēs skatāmies uz abu vakcīnu vienlaicīgu saņemšanu ikgadēji. Arī CDC tam pievērsīsies.

Pfizer”: mēs turpmākajos pētījumos plānojam iesaistīt pansionātus (long term care facilities).

Chair Arnold Monto: Tagad balsosim! 

Pamatojoties uz zinātnisko pierādījumu kopumu, vai Pfizer-BioNTech Covid19 vakcīna attaisno tās iespējamos riskus lietošanā cilvēkiem, kuri sasnieguši 16 gadus un vecākiem?

Jautājums “Pfizer” par risku izvērtējumu pacientiem, lietojot vakcīnu.

Doran Fink: atkarīgs no raizēm. Ja domājams lielāks risks, tad tomēr jārekomendē izvērtēt iespējamās kontrindikācijas. 

Vai būtu jābūt brīdinājumam?

Atbilde: Ja ieguvuma risks nav lielāks, tad varētu nevakcinēt. Tipiski tā nav.

Jautājums: Dati ir limitēti dažādos jautājumos, drošības jautājums ir pētīts tikai 2 mēnešus, nav zināms par vakcīnas izraisītu slimību laika gaitā. Arī jautājums par ilgstošu drošību. Saprotu, ka tas vēl tiks darīts. Būs jāgaida uz pētījuma dalībnieku atklājumiem? Mums vajadzētu skaidrus standartus, lai sāktu izplatīt vispārējai populācijai. Līdz šim tā tika dota veselības nozarē strādājošiem un pansionātu iemītniekiem.

Atbilde: Mums ir pierādījumi, ka vakcīna pasargā pret slimības saasināšanos arī vēsturē. Noteiktos apstākļos vakcīna radīs retas blaknes, tā notiks.

Jautājums (Cody Meisner): “Ja vakcīna novērš vieglu slimību, tai būtu jānovērš smaga slimība, taču es gribu atzīmēt, ka smaga slimība ir reti. Par drošību: mēs par drošību zinām tikai 60 dienas, es izskatīju vakcīnu ievainojumus, vēsturiski bija tikai 6 – max 8 nedēļu vērojums arī par polio vakcīnu! Nevar runāt par ilgtermiņa drošību, ja tik īsu laiku vēro, taču kopumā piekrītu. Nedomāju, ka vakcīna jādod no 16 gv, bet no 18gv, jo tīņi reti slimo, maz tiek hospitalizēti”.

Komentārs no “Pfizer”: svarīgas ir blaknes, ko vakcīna nav izraisījusi, jo tās uzrādīja arī placebo grupa. Ir cilvēki, kuriem nav tūlītējas vakcīn-reakcijas, ilgtermiņā jāņem vērā, ka ne vienmēr problēmas radīs vakcīna. Svarīgi saprast, ko vakcīna neizraisa!

Chair: balsojam par 16-17 gadīgajiem!

Dr. Levy: jā, tie neslimo bieži, bet mums vajadzētu iekļaut vakcinācijas shēmā pediatrisko vakcināciju, citādi zaudēsim svarīgu ieroci pandēmijas uzveikšanā!

Jautājums: Tātad, ja tīņus neiekļaus, vakcīnas neapstiprinās? Vai tā ir?

Dr. Levy: Ja tagad to neiekļausim, vēlāk būs grūtāk pāriet uz agrīnu vecumu.

Jautājums: Bet mēs nezinām, vai ieguvums pārsniedz risku jaunākajām grupām.

Dr. M.Gans: esmu proponente pētījumiem par imunitāti, es atbalstītu neiekļaušanu.

Dr. Chatarjee: Piekrītu, man ir raizes par šo vecuma grupu, jo viņi nedrīkst paši pieņemt lēmumu par vakcinēšanos, esmu arī par 80+ nevakcinēšanu!

M.Sowjer: Es labāk atliktu vakcinēšanu uz vēlāku vecumu.

Eric Rubin: Neesmu pediatrs, bet efektivitāte te ir satriecoša! Mēs domājam, ka te būtu laba opcija!

Salīdzinot ar šiem 16-17 gadīgajiem, Amerikas indiāņi kopumā vairāk slimo.

P.Offit: Mēs sekosim drošībai. Fakts- 16-17 gadīgie var saslimt. Mums ir teorētiski riski un skaidri pierādījumi vakcīnas efektivitātei! 

K: saslimstības līmenis te ir daudz zemāks. Vai jēga dot bērniem, kuri visticamāk nesaslims?

Marian Gruber (“Pfizer” viceprezidente): domāju, kā teica dr. Finks, par datu ekstrapolēšanu jaunākajām grupām, jāapsver, kā viņi pārnes slimību. Es domāju, ka šis arguments ir spēcīgs ( ka neslimos šī grupa). Aicinu par šo jūs visus balsot! Balsosim datoros, paziņosim rezultātus. 

“Nē” balsoja:

Kurilli, Chaterjee, Fuller, Miger, Kimm. 17 balso par.

Marian Gruber: ļoti pateicos par balsošanu šajā nopietnajā jautājumā! Liels paldies!

Chair: liels paldies fda par lielu darbu. Slēdzu sapulci. Tiekamies pēc nedēļas!

Sapulces ierakstu iespējams noklausīties šeit.

The post Unikāls materiāls no pirmavota! appeared first on Vakcīnrealitāte.lv.

363 thoughts on “Unikāls materiāls no pirmavota!

 1. ラブドール 私はここでいくつかの良いものを読みました。再訪するためにブックマークする価値は間違いありません。こんなに有益なウェブサイトを作るためにあなたはどれだけの努力を払ったのだろうか。

 2. My spouse and I stumbled over here by a different page and thought
  I might check things out. I like what I see so now i’m following you.

  Look forward to looking at your web page yet again.

 3. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you
  relied on the video to make your point. You clearly know what youre talking about, why throw away your intelligence
  on just posting videos to your blog when you could be giving us something informative to read?

  Review my blog … healthy eating diet

 4. You actually make it seem really easy with your
  presentation but I to find this topic to be actually something which I believe I’d
  by no means understand. It sort of feels too complicated and extremely huge for me.

  I’m looking ahead to your subsequent publish, I’ll attempt
  to get the dangle of it!

 5. I almost never leave a response, but i did some searching and wound up here Unikāls materiāls no pirmavota!
  – BRĪVĪBAS PLATFORMA. And I actually do have a
  few questions for you if it’s allright. Is it just me or does
  it look like a few of these responses come across
  like coming from brain dead folks? 😛 And, if you are posting on additional sites,
  I’d like to keep up with everything fresh you have to post.
  Could you make a list of all of all your social
  pages like your Facebook page, twitter feed, or linkedin profile?

  Also visit my homepage: flaxseed oil

 6. Do you have a spam issue on this blog; I also am a blogger,
  and I was wanting to know your situation; many of us have developed some nice procedures
  and we are looking to swap methods with other folks, please shoot
  me an e-mail if interested.

  Feel free to visit my blog: drug crime

 7. Very good blog! Do you have any hints for aspiring writers?
  I’m hoping to start my own website soon but I’m a
  little lost on everything. Would you propose starting with
  a free platform like WordPress or go for a
  paid option? There are so many options out there
  that I’m completely confused .. Any ideas? Appreciate it!

  Here is my blog … firming skin care

 8. An interesting discussion is worth comment. I do believe that you
  ought to write more about this issue, it may not be a taboo subject
  but typically people do not speak about these topics. To the next!
  Cheers!!

  Feel free to visit my webpage small seeds

 9. Wonderful blog you have here but I was wanting to know if you knew of any user
  discussion forums that cover the same topics discussed in this article?
  I’d really love to be a part of community where I can get opinions
  from other knowledgeable individuals that share the same interest.
  If you have any recommendations, please let me know.

  Thank you!

  Feel free to visit my web blog … sharp kitchen knife

 10. Good site! I truly love how it is simple on my eyes and the data are well written.
  I am wondering how I could be notified whenever a new post has
  been made. I have subscribed to your feed which must do the trick!

  Have a nice day!

  Feel free to surf to my page healthy weight

 11. That is really interesting, You are an overly professional blogger.
  I’ve joined your feed and look ahead to searching for more
  of your magnificent post. Additionally, I have shared your web
  site in my social networks!

  Also visit my website – lost weight

 12. Hello there! I know this is kinda off topic however I’d figured I’d ask.
  Would you be interested in trading links or maybe guest writing a blog article
  or vice-versa? My website covers a lot of the same subjects as yours and I feel we could greatly benefit from
  each other. If you are interested feel free to shoot me an email.

  I look forward to hearing from you! Wonderful blog by the way!

  My web page; www.fotosombra.com.br

 13. Next time I read a blog, I hope that it won’t disappoint me as much as this particular one.
  I mean, Yes, it was my choice to read through, nonetheless I genuinely believed
  you’d have something interesting to say. All I hear is
  a bunch of crying about something you could possibly fix if you weren’t too busy seeking attention.

  Also visit my web blog: sex advice

 14. I cherished as much as you’ll obtain performed right here.

  The caricature is attractive, your authored subject matter stylish.
  nonetheless, you command get got an edginess over that you want
  be handing over the following. in poor health indisputably come
  more in the past again since precisely the same nearly a lot ceaselessly
  inside case you defend this hike.

  Also visit my web page diet ulitmate

 15. Hello there! I know this is kinda off topic but I was wondering
  which blog platform are you using for this site?
  I’m getting sick and tired of WordPress because I’ve had problems with hackers and I’m looking at options for
  another platform. I would be great if you could point me in the direction of a good platform.

  Feel free to surf to my page build muscle protein

 16. Howdy, i read your blog from time to time and i own a similar one
  and i was just curious if you get a lot of spam comments?
  If so how do you prevent it, any plugin or anything you can recommend?

  I get so much lately it’s driving me crazy so any
  assistance is very much appreciated.

  Feel free to surf to my blog post drug use

 17. Hello, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just curious if you
  get a lot of spam comments? If so how do you reduce it, any plugin or
  anything you can recommend? I get so much lately it’s driving me
  insane so any assistance is very much appreciated.

  My web site … cure eczema

 18. Thanks , I have just been looking for information approximately this topic for a while and yours
  is the best I’ve came upon so far. But, what concerning the bottom line?
  Are you certain in regards to the supply?

  Take a look at my blog; carb nite

 19. Oh my goodness! Incredible article dude! Thank you, However I am going through difficulties with
  your RSS. I don’t know the reason why I am unable
  to subscribe to it. Is there anybody else getting the same RSS problems?
  Anybody who knows the solution can you kindly respond?
  Thanks!!

  my page Delia

 20. Right here is the perfect website for everyone who would like to find out about
  this topic. You know so much its almost tough to argue with you (not that I actually would want to?HaHa).
  You definitely put a new spin on a subject that’s been written about for years.

  Wonderful stuff, just great!

  My homepage – carbohydrate intake

 21. We’re a group of volunteers and opening a new scheme in our
  community. Your web site provided us with valuable info to work on. You’ve done a formidable job and
  our entire community will be grateful to you.

  Here is my web page; 163.30.42.16

 22. Thanks for one’s marvelous posting! I seriously enjoyed reading it, you might be a
  great author.I will ensure that I bookmark
  your blog and will often come back someday. I want to encourage continue your
  great job, have a nice day!

  Also visit my blog :: cannabis vodka

 23. I usually do not drop a bunch of remarks, but after browsing some
  of the responses on Unikāls materiāls no pirmavota!

  – BRĪVĪBAS PLATFORMA. I actually do have a couple of questions for you if you don’t mind.
  Could it be simply me or does it look as if like a few of these responses look as if they are
  left by brain dead people? 😛 And, if you are writing at other online
  social sites, I’d like to follow you. Could you list of all of all your public pages like your
  twitter feed, Facebook page or linkedin profile?

  my web page: healthy diets

 24. May I simply just say what a comfort to discover a person that really understands what they’re talking about on the net.
  You actually know how to bring a problem to light and make it important.
  More people should look at this and understand this side of your story.
  It’s surprising you aren’t more popular given that you definitely possess the gift.

  My blog post :: cannabis seeds starts

 25. I had been honored to get a call from my friend as
  he uncovered the important suggestions shared in your
  site. Browsing your blog write-up is a real brilliant experience.
  Thank you for considering readers at all like me,
  and I hope for you the best of success for a professional in this
  field.

  Here is my homepage – www.meteoritegarden.com

 26. Yesterday, while I was at work, my sister stole my apple ipad and tested to see if it can survive a
  twenty five foot drop, just so she can be a youtube sensation. My apple ipad is now destroyed and she
  has 83 views. I know this is completely off
  topic but I had to share it with someone!

  Also visit my page: Mahalia

 27. I really like your blog.. very nice colors & theme.

  Did you design this website yourself or did you hire someone to do
  it for you? Plz reply as I’m looking to create my own blog and would like to know where
  u got this from. kudos

  My blog – weed indoors

 28. Having read this I thought it was rather informative. I appreciate you finding
  the time and effort to put this article together. I once again find myself personally spending a
  lot of time both reading and leaving comments. But so what, it was still worth it!

  My blog 023wst.com/

 29. Nice post. I learn something totally new and challenging on sites I stumbleupon every
  day. It will always be interesting to read through
  content from other writers and practice a little
  something from other websites.

  Also visit my web blog; concerned hemp

 30. I’m no longer certain the place you’re getting your information, however
  great topic. I needs to spend some time finding out
  much more or figuring out more. Thank you for
  excellent information I used to be searching for this info for my mission.

  Feel free to surf to my page: ketosis diets

 31. Hello There. I found your blog using msn. This is a really
  well written article. I will make sure to bookmark it
  and come back to read more of your useful info.
  Thanks for the post. I will definitely comeback.

  Here is my webpage; fat burners

 32. Hello there, I found your blog by the use of Google
  even as searching for a comparable topic, your web
  site came up, it appears good. I have bookmarked
  it in my google bookmarks.[X-N-E-W-L-I-N-S-P-I-N-X]Hello there, just turned into aware
  of your weblog thru Google, and found that it’s really informative.
  I’m gonna watch out for brussels. I’ll be grateful if you proceed this in future.
  A lot of other folks will likely be benefited out of your writing.
  Cheers!

  Here is my page – great marriage sex

 33. I simply wished to thank you very much once again. I am not sure the things I would’ve made to
  happen without those pointers shown by you directly on my
  theme. Certainly was a very traumatic matter in my view, however ,
  encountering a new expert form you dealt with that made me to cry for gladness.
  Now i’m happier for the help and even expect you realize what an amazing job you are always
  carrying out training many others through the use of a web site.

  Most likely you haven’t met any of us.

  Also visit my page – getting affordable treatment

 34. I used to be recommended this website by way of my cousin. I am now not positive
  whether this post is written through him as nobody else understand such unique approximately my difficulty.
  You’re wonderful! Thank you!

  Also visit my web page; muscle growth

 35. What you said was very logical. However, consider this, what if you composed a catchier post title?
  I am not saying your content isn’t solid., but suppose you added a title to possibly get folk’s attention? I mean Unikāls materiāls no pirmavota!
  – BRĪVĪBAS PLATFORMA is a little vanilla. You should peek at Yahoo’s home page and see how they create post headlines to grab
  people to open the links. You might add a video or a picture or two to get readers interested about what
  you’ve got to say. Just my opinion, it might make your posts a little bit more interesting.

  My blog post – www.a913.vip/

 36. This is the perfect webpage for anyone who hopes to
  find out about this topic. You realize a whole lot its almost tough to argue with you (not that
  I personally would want to?HaHa). You definitely put a fresh spin on a subject
  that’s been discussed for ages. Excellent stuff, just wonderful!

  my site: purchase hemp

 37. Thank you for sharing superb informations. Your web site is so cool.
  I’m impressed by the details that you have on this
  website. It reveals how nicely you perceive this subject.
  Bookmarked this web page, will come back for extra articles.

  You, my pal, ROCK! I found just the info I already searched all over the place and just couldn’t come across.
  What an ideal web site.

  my blog post – 23.95.102.216

 38. What i don’t understood is in fact how you are no longer actually much
  more smartly-favored than you might be right now. You’re very
  intelligent. You realize thus considerably in relation to this matter, made me natural treatment for eczema my part believe it from numerous various angles.
  Its like men and women are not interested unless
  it’s something to do with Lady gaga! Your own stuffs excellent.
  All the time maintain it up!

 39. Can I simply say what a relief to uncover someone that genuinely knows what they are talking about on the
  internet. You actually realize how to bring a problem to light and make it important.

  More and more people should read this and understand this side of your story.
  It’s surprising you are not more popular because you
  definitely possess the gift.

  Here is my web-site: diabetic diet

 40. My partner and i still cannot quite think I could be one of
  those reading the important guidelines found on your website.
  My family and I are seriously thankful for your generosity and for offering me the opportunity to pursue this chosen profession path.
  Thank you for the important information I obtained from your
  blog.

  Visit my website :: lose belly fat

 41. Thanks for your personal marvelous posting! I genuinely enjoyed reading it, you are a great author.

  I will ensure that I bookmark your blog and definitely will come back down the road.
  I want to encourage you to definitely continue your great writing, have
  a nice evening!

  my web-site :: bbs.yunweishidai.com

 42. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point.

  You definitely know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your site when you could
  be giving us something enlightening to read?

  Feel free to visit my web page … care personal skin

 43. A lot of thanks for all your efforts on this website.

  Kate take interest in engaging in internet research and it is easy to see
  why. My spouse and i hear all concerning the dynamic form you
  give very important guides by means of your website and therefore cause participation from others about this idea then our child
  has always been discovering so much. Have fun with the remaining portion of
  the year. Your carrying out a useful job.

  Feel free to surf to my site; magical pill

 44. Hello there! I could have sworn I’ve visited your blog before but after
  going through a few of the articles I realized it’s new to me.
  Regardless, I’m certainly pleased I came across it and I’ll be bookmarking it and checking back often!

  Also visit my web site – lose weight

 45. You are so cool! I don’t think I’ve read something like this before.
  So nice to discover another person with some genuine thoughts on this issue.
  Really.. thank you for starting this up. This
  website is one thing that is needed on the web,
  someone with a bit of originality!

  Here is my web page … boost male libido

 46. I loved as much as you will receive carried out right here.

  The sketch is tasteful, your authored material
  stylish. nonetheless, you command get bought an nervousness over that
  you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly
  again since exactly the same nearly very often inside case you shield this increase.

  Here is my web blog :: vaginal orgasm

 47. Wonderful goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you are just too excellent.
  I actually like what you’ve acquired here, really like what you’re stating and the way in which you say it.
  You make it entertaining and you still care for to keep it smart.
  I cant wait to read much more from you. This is really a great website.

  Here is my website; growing weed indoorshave

 48. Thanks on your marvelous posting! I definitely enjoyed reading it, you happen to be
  a great author. I will make sure to bookmark your blog and definitely will come back later
  on. I want to encourage you to ultimately continue your great posts, have a nice morning!

  Here is my web page :: seeds exist

 49. My partner and i still can not quite believe I could end up
  being one of those studying the important recommendations found
  on your web blog. My family and I are truly thankful for your generosity and for
  providing me the possibility to pursue my chosen profession path.
  Thank you for the important information I acquired from your web
  page.

  Feel free to surf to my blog … forums.talktaiwan.org

 50. My family members always say that I am wasting my time here at
  net, however I know I am getting experience all the time by reading thes good content.

 51. Good day! I could have sworn I’ve been to this blog before but after reading through some
  of the post I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m definitely happy I found it and I’ll be bookmarking and checking back often!

  Have a look at my blog: weed seeds

 52. I feel that is among the such a lot significant info for me.
  And i am glad reading your article. However want to commentary on some common things, The site taste is wonderful, the articles is really great : D.
  Good activity, cheers

  My website; low-carb diet

 53. Great – I should certainly pronounce, impressed with your
  website. I had no trouble navigating through all tabs and related information ended up being truly simple to do to access.
  I recently found what I hoped for before you know it at all.

  Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, web site
  theme . a tones way for your client to communicate. Nice task.

  Review my blog post … bbs.yunweishidai.com

 54. Thank you for another informative website. Where else may just I
  am getting that kind of information written in such a perfect manner?
  I have a undertaking that I am simply now working on, and I’ve been on the
  glance out for such information.

  Review my web-site; eating pyramid

 55. First of all I want to say terrific blog! I had a quick question that I’d like to ask if you don’t mind.
  I was curious to know how you center yourself and clear your head before writing.
  I have had a hard time clearing my thoughts in getting my ideas out there.
  I truly do take pleasure in writing however it just seems like the first
  10 to 15 minutes are generally wasted just trying
  to figure out how to begin. Any suggestions or seo tips?
  Appreciate it!

 56. I have to thank you for the efforts you’ve put in penning this website.
  I’m hoping to view the same high-grade blog posts from you in the future as well.
  In truth, your creative writing abilities has encouraged me to get my own blog now 😉

 57. Hello There. I found your blog using msn. This is a really well written article.
  I will make sure to bookmark it and return to read more of your useful information. Thanks for the
  post. I’ll certainly comeback.

  Feel free to visit my webpage :: carb days

 58. This is very interesting, You are a very skilled blogger.

  I have joined your rss feed and look forward to seeking
  more of your excellent post. Also, I’ve shared your site in my social networks!

 59. Heya i am for the first time here. I came across this
  board and I find It truly useful & it helped me out a lot.
  I hope to give something back and aid others like you helped me.

  Here is my web blog … aniene.net

 60. Hello everyone, it’s my first pay a visit at this website, and
  piece of writing is really fruitful in support of me,
  keep up posting these posts.

 61. I cherished as much as you’ll receive carried out proper here.
  The sketch is attractive, your authored subject matter stylish.
  however, you command get got an nervousness over that you want
  be handing over the following. sick for sure come further in the past
  again as exactly the same just about a lot ceaselessly inside
  case you defend this increase.

  my web-site – balanced low-carb diet

 62. It’s actually a nice and helpful piece of info. I’m glad
  that you simply shared this helpful information with us.
  Please stay us up to date like this. Thank you for sharing.

  Have a look at my blog post … Reva

 63. Simply want to say your article is as astounding. The clarity
  in your post is just spectacular and i could assume you are an expert on this subject.
  Fine with your permission let me to grab your
  feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please carry
  on the enjoyable work.

 64. hello there and thank you for your info – I’ve definitely picked up something new from right here.
  I did however expertise a few technical points using this site, since I experienced
  to reload the site a lot of times previous to I could get it to load properly.
  I had been wondering if your hosting is OK? Not that I’m complaining,
  but sluggish loading instances times will very frequently affect your placement in google and can damage your high quality score if advertising and marketing with Adwords.

  Anyway I am adding this RSS to my e-mail and could look out for a lot more of your respective exciting content.
  Ensure that you update this again very soon..

  My website; facial care

 65. Currently it appears like BlogEngine is the top blogging platform out there right now.

  (from what I’ve read) Is that what you’re using on your blog?

 66. I would like to thnkx for the efforts you’ve put in writing this web site.

  I’m hoping the same high-grade blog post from you in the upcoming as well.

  Actually your creative writing skills has encouraged me to get
  my own web site now. Really the blogging is spreading its wings
  fast. Your write up is a good example of it.

  Here is my homepage; try weed doctor

 67. I’m truly enjoying the design and layout of your blog.
  It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and visit more
  often. Did you hire out a designer to create your theme?
  Great work!

  My site; fad diets

 68. We are a group of volunteers and opening a new scheme in our community.
  Your web site provided us with valuable info to work on. You’ve done
  an impressive job and our entire community will be thankful to you.

  Stop by my web page :: adult acne

 69. I and my pals came checking out the good helpful tips located on your web blog then all of the sudden I had an awful suspicion I never
  thanked the site owner for those techniques. These women happened to be for this reason very interested to study
  them and now have undoubtedly been having fun with those things.
  Many thanks for simply being quite considerate as well as for pick out some
  remarkable useful guides most people are really desirous to discover.
  My sincere regret for not saying thanks to sooner.

  Feel free to visit my page – cleansing skin care

 70. Thank you for sharing superb informations. Your web site is very cool.
  I am impressed by the details that you have
  on this site. It reveals how nicely you perceive this subject.
  Bookmarked this website page, will come back for extra articles.
  You, my friend, ROCK! I found simply the info I already searched everywhere and just could not come across.
  What a great website.

  Feel free to visit my web blog :: omega 3 rich foods

 71. Thank you for the sensible critique. Me & my neighbor
  were just preparing to do a little research on this.
  We got a grab a book from our area library but I think I
  learned more clear from this post. I am very glad to see such fantastic information being shared freely out
  there.

  Here is my website … www.a913.vip

 72. Having read this I thought it was really enlightening. I appreciate you taking
  the time and effort to put this article together. I once again find myself personally spending
  a lot of time both reading and posting comments. But so what, it was still worth it!

  Here is my blog; quitting smoking

 73. I and also my buddies ended up examining the excellent
  secrets and techniques located on your web site and immediately I had a horrible feeling I had not thanked the blog owner for them.
  The guys were definitely for this reason excited to study all of them and have now sincerely been tapping into those things.
  Thanks for simply being considerably thoughtful and then for getting this kind of
  exceptional topics most people are really eager to learn about.
  Our own honest regret for not expressing gratitude to earlier.

  Here is my webpage; www.fles.hlc.edu.tw

 74. It’s the best time to make some plans for the
  future and it is time to be happy. I’ve read this post and if I could
  I want to suggest you some interesting things or advice.
  Maybe you can write next articles referring to this article.

  I wish to read more things about it!

  Here is my web-site :: teens smoking

 75. Please let me know if you’re looking for a writer for
  your blog. You have some really good posts weight loss and sleep I think I would be a good asset.

  If you ever want to take some of the load off, I’d really like to write some articles for
  your blog in exchange for a link back to mine.
  Please blast me an email if interested. Kudos!

 76. Hi there, I discovered your web site by the use of Google whilst looking for a related topic, your web site came up, it looks great.
  I’ve bookmarked it in my google bookmarks.[X-N-E-W-L-I-N-S-P-I-N-X]Hello
  there, just became aware of your weblog thru Google, and found that it is truly
  informative. I’m going to watch out for brussels.
  I’ll appreciate in case you continue this in future. A lot
  of folks will likely be benefited from your writing.
  Cheers!

  my blog post – skin care experts

 77. Hey there this is kinda of off topic but I was wanting to know if blogs use
  WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.

  I’m starting a blog soon but have no coding expertise so
  I wanted to get guidance from someone with experience.

  Any help would be enormously appreciated!

  Also visit my web-site; male orgasm techniques

 78. I just like the valuable info you supply for your articles.
  I’ll bookmark your weblog and check once more here frequently.
  I am slightly certain I’ll learn many new stuff proper here!
  Good luck for the following!

 79. You are so interesting! I don’t believe I have read through anything like this before.
  So great to discover somebody with a few original thoughts on this issue.
  Really.. thanks for starting this up. This website is one
  thing that’s needed on the internet, someone with a
  bit of originality!

  Here is my web-site: gain muscle

 80. Great post. I was checking continuously this blog and I’m impressed!
  Extremely helpful information specifically the last part 🙂 I care for such information a lot.
  I was looking for this certain information for
  a very long time. Thank you and best of luck.

  Look at my blog: healthy eating diet

 81. Fascinating blog! Is your theme custom made or did
  you download it from somewhere? A theme like yours
  with a few simple adjustements would really make my
  blog shine. Please let me know where you got your theme.
  Thanks

  Visit my page :: great skin

 82. I must show my affection for your kindness giving support to men who should have assistance with that content.
  Your very own dedication to passing the message all
  over appears to be astonishingly powerful and has continually made ladies much like me to arrive at their ambitions.
  Your personal insightful guideline signifies much a
  person like me and especially to my peers. Regards; from everyone of us.

  Review my homepage: testosterone center

 83. Hi there, i read your blog occasionally and
  i own a similar one and i was just curious if you get a lot of
  spam comments? If so how do you stop it, any plugin or anything you can recommend?
  I get so much lately it’s driving me insane so any support is
  very much appreciated.

 84. Good day very nice blog!! Guy .. Excellent .. Superb ..
  I will bookmark your blog and take the feeds additionally?I’m happy to find
  numerous helpful information here within the put up, we’d like
  develop more strategies in this regard, thank you for sharing.

  Feel free to surf to my webpage make healthy eating

 85. Hi there! I know this is kinda off topic however , I’d figured I’d ask.
  Would you be interested in exchanging links or maybe guest authoring a blog article or
  vice-versa? My site goes over a lot of the same subjects as yours and I believe we could greatly benefit
  from each other. If you happen to be interested feel free to
  shoot me an e-mail. I look forward to hearing from you! Terrific blog by the way!

  my webpage :: eating pyramid (www.aniene.net)

 86. Wonderful goods from you, man. I have have in mind your stuff prior to and you are simply too wonderful.
  I actually like what you have acquired right here, certainly like what you’re
  saying and the way by which you assert it.

  You are making it enjoyable and you still care for to keep it smart.
  I cant wait to learn much more from you. This is really a wonderful website.

  Feel free to visit my web site www.fles.hlc.edu.tw

 87. I’ve read some just right stuff here. Definitely value bookmarking for revisiting.
  I wonder how much effort you put to make one of these magnificent informative website.

 88. After looking over a few of the blog articles on your web page, I really appreciate your way of
  blogging. I saved as a favorite it to my bookmark
  website list and will be checking back soon. Take a look at my web site too and
  tell me how you feel.

  My webpage … fat burning pill

 89. I just now wanted to thank you yet again for the amazing
  web-site you have created here. It’s full of ideas for those
  who are genuinely interested in this kind of subject,
  especially this very post. Your all so sweet as well as thoughtful of others and reading your site posts is an excellent delight to me.
  And what generous present! Tom and I will have fun making use of your points in what we should do next week.
  Our listing is a distance long which means your tips might be
  put to great use.

  Stop by my website – basic skin care routine

 90. I simply wished to thank you so much all over again. I do not know what I would have done in the absence of those pointers documented by you over such a situation. This has
  been a terrifying condition in my opinion, nevertheless taking
  a look at a expert manner you handled that forced me to leap for
  happiness. I’m happier for the advice and even believe you
  comprehend what a great job you happen to be providing educating some other people by way of your site.
  Probably you’ve never got to know any of us.

  Take a look at my website … brace company

 91. I’ve been browsing online more than 2 hours today, yet
  I never found any interesting article like yours.
  It is pretty worth enough for me. In my opinion, if all
  website owners and bloggers made good content as you did,
  the web will be much more useful than ever before.

 92. I absolutely love your blog.. Very nice colors & theme.
  Did you develop this web site yourself? Please reply back as I?m
  looking to create my own website and want to know where
  you got this from or what the theme is named. Kudos!

  Review my website; 163.30.42.16

 93. I’m curious to find out what blog platform you’re using?

  I’m having some small security problems with my latest website and I’d like to find something more risk-free.
  Do you have any suggestions?

 94. Good – I should definitely pronounce, impressed with your web site.
  I had no trouble navigating through all the tabs exercise and brain related information ended up being truly simple to do
  to access. I recently found what I hoped for before you know it at all.
  Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, website theme
  . a tones way for your customer to communicate. Nice task.

 95. Hey there! This is kind of off topic but I need some advice from an established blog.
  Is it hard to set up your own blog? I’m not very techincal
  but I can figure things out pretty fast. I’m thinking about
  creating my own but I’m not sure where to start. Do you have any points or suggestions?
  Cheers

  Have a look at my blog: sex tips for women (forum.nobletronics.com)

 96. Hi there very cool site!! Man .. Beautiful .. Superb ..
  I will bookmark your web site and take the feeds additionally?

  I am satisfied to find so many useful info right here within the put up, we need
  develop extra techniques in this regard, thank you for sharing.

  . . . . .

  Here is my webpage: eating healthier – 163.30.42.16

 97. I would like to use the ability of thanking you for
  your professional suggestions I have enjoyed viewing your site.
  I will be looking forward to the actual commencement cause of hair loss in women my university research and the overall preparing would never have been complete without browsing your web blog.
  If I might be of any assistance to others, I will be
  thankful to help as a result of what I have gained from here.

 98. Your style is really unique compared to other people I have read stuff
  from. Thanks for posting when you’ve got the opportunity, Guess I’ll just bookmark this site.

 99. certainly like your website but you have to test
  the spelling on quite a few of your posts.
  Many of them are rife with spelling issues and I find
  it very bothersome to tell the reality on the
  other hand I’ll certainly come again again.

 100. Having read this I believed it was extremely enlightening.
  I appreciate you finding the time and effort to put this informative article together.
  I once again find myself personally spending a lot of time both reading and posting comments.
  But so what, it was still worthwhile!

  Here is my page seed bank

 101. hello there and thank you for your information ?

  I?ve certainly picked up anything new from right
  here. I did however expertise some technical issues using this website,
  as I experienced to reload the web site lots of times
  previous to I could get it to load properly. I had
  been wondering if your hosting is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will often affect your placement in google and can damage your high-quality
  score if ads and marketing with Adwords. Well I am adding this RSS to my
  e-mail and can look out for much more of your respective intriguing content.
  Ensure that you update this again soon..

  Feel free to visit my website: quit smoking home remedies

 102. Have you ever considered about adding a little bit more than just your articles?
  I mean, what you say is fundamental and everything.
  But think about if you added some great photos or video clips to give your posts more, “pop”!
  Your content is excellent but with pics and video clips, this website could
  undeniably be one of the very best in its niche.
  Terrific blog!

 103. Heya are using WordPress for your site platform?
  I’m new to the blog world but I’m trying to
  get started and create my own. Do you need any html coding expertise to make your own blog?
  Any help would be greatly appreciated!

 104. Thanks for the sensible critique. Me and my neighbor were just
  preparing to do some research on this. We got a grab a
  book from our area library but I think I learned more clear from this post.
  I am very glad to see such excellent info being shared freely out there.

  Here is my homepage – diet lacking

 105. Hey there! I know this is kind of off topic but I was wondering which
  blog platform are you using for this site? I’m
  getting fed up of WordPress because I’ve had issues with
  hackers and I’m looking at options for another platform.
  I would be fantastic if you could point me
  in the direction of a good platform.

  Look at my web page … Brad

 106. Please let me know if you’re looking for a article author for your weblog.

  You have some really great posts and I feel I
  would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d
  absolutely love to write some content for your blog in exchange for a link back to mine.
  Please shoot me an e-mail if interested. Many thanks!

  Also visit my webpage; growing weed indoors

 107. obviously like your website however you have to test the spelling on quite a few of your posts.

  Many of them are rife with spelling issues and I find it very bothersome to tell the truth then again I will
  certainly come back again.

  My blog post – perfect skin care (www.hltkd.tw)

 108. Hey there! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I
  genuinely enjoy reading your articles. Can you suggest any other blogs/websites/forums that go
  over the same subjects? Thanks for your time!

 109. Pretty section of content. I just stumbled upon your website
  and in accession capital to assert that I acquire in fact enjoyed account your
  blog posts. Anyway I will be subscribing to your augment and even I achievement you
  access consistently rapidly.

  Here is my website; care tips honey (www.fles.hlc.edu.tw)

 110. hey there and thank you for your info ? I have definitely picked
  up something new from right here. I did however expertise
  some technical issues using this web site, as I experienced to
  reload the site a lot of times previous to I could get it to load
  properly. I had been wondering if your hosting is OK? Not that I’m complaining, but sluggish loading instances times will very frequently affect your placement
  in google and could damage your high quality score if ads and marketing with
  Adwords. Well I’m adding this RSS to my email and can look out
  for much more of your respective intriguing content. Make sure
  you update this again very soon.

  My homepage: best belly busting

 111. Excellent post. I was checking continuously this blog and
  I am inspired! Extremely helpful information specifically the ultimate phase 🙂 I care for such
  information a lot. I was looking for this particular info for a very
  long time. Thank you and best of luck.

  Here is my site :: crash diet diet

 112. Having read this I thought it was really enlightening. I
  appreciate you finding the time and energy to put this article together.
  I once again find myself personally spending a lot
  of time both reading and posting comments. But so what, it was still worth it!

  my site – making sex better

 113. I drop a comment when I especially enjoy a article on a site or I have something to add to the
  discussion. Usually it’s caused by the passion communicated in the post I browsed.

  And on this article Unikāls materiāls no pirmavota!
  – BRĪVĪBAS PLATFORMA. I was actually excited enough to
  post a thought 🙂 I do have some questions for you if you do not mind.
  Could it be only me or do a few of these remarks come across like coming
  from brain dead people? 😛 And, if you are posting at other sites,
  I’d like to follow you. Could you make a list all of all your social pages like your linkedin profile, Facebook page or twitter feed?

  Feel free to surf to my site … fat burners, sashaswebpage.com,

 114. First off I want to say wonderful blog! I had a quick
  question which I’d like to ask if you don’t mind.
  I was interested to find out how you center yourself and clear your thoughts before writing.

  I’ve had a difficult time clearing my thoughts in getting my thoughts out.
  I do take pleasure in writing but it just seems like the first 10
  to 15 minutes are wasted simply just trying to figure out
  how to begin. Any suggestions or tips? Cheers!

 115. Hello I am so delighted I found your website, I really found you by error, while I was browsing on Askjeeve what types of diets are best for our bodies something
  else, Regardless I am here now and would just like to say cheers
  for a tremendous post and a all round interesting blog
  (I also love the theme/design), I don’t have time to read it all at
  the minute but I have book-marked it and also included your RSS feeds,
  so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep
  up the fantastic job.

 116. I’m not sure exactly why but this blog is loading incredibly
  slow for me. Is anyone else having this problem or is it a issue on my end?
  I’ll check back later on and see if the problem still exists.

  Feel free to visit my web site – quit smoking

 117. 691126 591441I genuinely enjoy your website, but Im having a dilemma: any time I load one of your post in Firefox, the center with the internet page is screwed up – which is bizarre. Might I send you a screenshot? In any event, maintain up the superior function; I undoubtedly like reading you. 488289

 118. Hi, I do think this is an excellent web site. I stumbledupon it
  😉 I am going to come back yet again since i have book marked it.

  Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to help others.
  scoliosis surgery 0401mm.tumblr.com/ scoliosis surgery

 119. Excellent article. Keep posting such kind of info on your
  page. Im really impressed by it.
  Hey there, You’ve performed a fantastic job. I will certainly digg it and personally suggest to my friends.
  I’m confident they’ll be benefited from this website. quest bars j.mp/3jZgEA2 quest bars

 120. Sweet blog! I found it while surfing around on Yahoo News.
  Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News? I’ve been trying for a while but I never seem to
  get there! Appreciate it

 121. I simply couldn’t go away your website before suggesting that I really enjoyed the usual info
  an individual provide in your guests? Is going to be
  back continuously to investigate cross-check new posts

 122. obviously like your web site but you have to test the spelling on quite a few of your posts.
  Several of them are rife with spelling problems and I in finding it
  very bothersome to inform the reality however I will certainly
  come back again.

 123. Nice post. I learn something totally new and challenging
  on blogs I stumbleupon on a daily basis. It’s always interesting to read through content from other writers and practice a little something from other web sites.

 124. Pretty section of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to assert that I get actually
  enjoyed account your blog posts. Any way I’ll be subscribing to
  your augment and even I achievement you access consistently quickly.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.