Tiesa ASV atzīst Covid19 ierobežojumus par antikonstitucionāliem

Un atkal labas ziņas. ASV Pensilvānijas štata Federālā tiesa tās tiesneša William Stickman IV personā, kurš, starp citu, ir tieši Trampa administrācijas nozīmēts, ir atzinusi štata gubernatora plāndēmijas laikā ieviestos ierobežojumus par antikonstitucionāliem. Līdz ar to, ir radies pirmais šāds precedents un tas ir ļoti būtisks solis cīņā pret kovida afēristiem.

Tiesnesis atzina, ka štata gubernatora Tom Wolf ieviestie pasākumi, kas lika cilvēkiem palikt mājās, uzlika satikšanās skaita ierobežojumus un pavēlēja ‘mazsvarīgiem’ biznesiem pārtraukt darbību, ir pretrunā ar Konstitūciju.

Tas, kā ir aprakstīts šis spriedums noslēdzošajā daļā, ir lielisks paraugs tam, kā jārīkojas ikvienam tiesnesim ikvienā tiesā, kur šādas prasības tiks celtas.

“Pat ārkārtas stāvokļa situācijā, valdības autoritāte nevar tikt pilnībā atbrīvota rīkoties pēc savas patikas. Brīvības, kuras aizstāv Konstitūcija – tās nav paredzētas tikai labiem laika apstākļiem. Tās nevar darboties tikai tad, kad laiki ir labi, bet tikt apturētas tad, kad rodas problēmas. Nav jautājumu par to, ka šī valsts ir sastapusies un turpinās sastapties ar visa veida krīzēm. Taču nacionālas krīzes risinājums nedrīkst būt saistīts ar to personiskās brīvības atcelšanu, kas ir pats pamats ASV eksperimentam kā valstij. Konstitūcija nevar pieņemt jēdzienu ‘jaunais normālais’, kur cilvēku pamata tiesības var tikt pakļautas ārkārtas stāvokļa prasībām. Konstitūcija nosprauž tās līnijas, kuras nedrīkst pārkāpt, pat ārkārtas stāvokļa laikā. Un tās darbības, ko ir veicis apsūdzētais Toms Volfs, ir pārkāpušas šīs līnijas. Tāpēc tiesas pienākums ir atzīt tās par antikonstitucionālām. Tāpēc tiesa pieņem pieteikuma iesniedzējiem labvēlīgu lēmumu”

Šim tekstam jātop iekaltam ar zelta burtiem un to jādod lasīt visās valstīs , valdībās un tiesās, īpaši mūsu Satversmes ‘sargam’ jeb nācijas tēvam.

Protams, ka šī ir tikai pirmās instances tiesa un gubernators to lēmumu pārsūdzēs un vispār tā ir Amerikas tiesu sistēma – tomēr šis ir nozīmīgs globāls notikums,  jo tas parāda, ka ne visi tiesneši kalpo afēristiem, ka ir iespējami šādi iznākumi un tāpēc ir jāturpina šādu praksi visās valstīs un pret visām valdībām, kas piedalās šajā globālistu organizētajā afērā – ar viņu pašu likumiem un metodēm arī to var izdarīt.

aivisvasilevskis.info