Specifiskās injekcijas

Izmeklēšana, kas tika veikta ASV sistēmā VAERS, atklāj šokējušus faktus – izteikti lielākā daļa no tur reģistrētām blaknēm un nāvēm pēc kovid injekcijām ir saistāma tieši ar specifiskām dažām injekciju sērijām.

Tas nozīmē, ka ražotājs izlaiž noteiktu skaitu šo ampulu, iepako un nosūta uz attiecīgu valsti un katrai šādai sērijai ir attiecīgs numurs, pēc kā to var atpazīt, jo katra injekcija pieder kādai no šīm kravām. Tagad izrādās, ka dažas no tām ir specifiski toksiskas, jo visvairāk veselību problēmu un mirstības ir saistītas ar konkrētām šīm sērijām, kamēr no citām tādu paziņojumu ir bijis ļoti maz. Un pavisam dīvaini ir tas, ka vismaz ASV pa visu valsti ir tikušas izsūtītas tieši šīs nāvējošās kravas, kamēr citas nosūtītas vien uz dažām vietām.

Dati šai izmeklēšanai tika iegūti no VAERS datu bāzes, kas ir ASV programma dažādu blakņu ziņošanai par vakcīnām. Tā vāc informāciju no ārstiem, medmāsām un pašiem pacientiem, lai noskaidrotu, vai tiešām riska-labuma faktors attaisno kādas vakcīnas lietošanu.

Tika izmantoti tie dati, kas šeit iesniegti līdz 15.oktobrim, gan Pfizer, gan Moderna injekcijas, kā arī gripas pote, lai salīdzinātu esošo ziņojumu skaitu un izdarītu secinājumus. Gripas vakcīna uzrāda 1608 ziņojumus, 73 hospitalizācijas un 15 nāves, bet kopējais vakcīnu sēriju skaits ir 494. Ne par vienu no šīm sērijām netika saņemti vairāk 26 ziņojumi, tātad neviena no kravām nav bijusi īpaši izcēlusies ar kaut kādu lielāku ziņojumu skaitu par problēmām pēc tās. 33% jeb 165/494 sērijām bija tikai viens ziņojums un tikai par trijām kravām no visa daudzuma tika saņemti vismaz 20 ziņojumi par veselības problēmām. 480/494 nebija saistītas ar mirstību, 13 kravas saistītas ar vienu un vienai no sērijām pierakstītas divas nāves.

Kas attiecas uz to izplatību, tad 219/494 kravām tika aizsūtītas tikai uz vienu štatu, kamēr 86 aizgāja uz diviem štatiem, 50 uz trijiem, 24 uz četriem, 17 uz pieciem, 11 uz sešiem un divas uz divpadsmit ASV štatiem.

Tā izskatās kontroles dati par gripas vakcīnu, ar ko tagad jāsalīdzina kovid injekcijas. Datu bāzē ir 171.463 ziņojumi, no kuriem 14.262 hospitalizācijas un 2828 nāves par Pfizer – bet sēriju daudzums ir 4522.

Tātad šeit vien var redzēt to, ka tas ir 106 reizes vairāk reakciju, 189 reizes vairāk nāves un 195 reizes vairāk hospitalizācijas, kā visām gripas vakcīnām kopā.

Izejot no publiski pieejamās informācijas, kovid pošu sērija, tas vidēji ir 1000 ampulas jeb 6000 dozas. Ja gripas vakcīnas gadījumā maksimālais skaits ziņojumu par vienu sēriju bija 26 gadījumi, tad šeit tas ir 3563.

Arī Moderna nav ne ar ko labāka – tie ir 188.998 ziņojumi, 2603 nāves un 10225 hospitalizācijas – sēriju skaits 5510. Sašķirojot to visu pa sērijām, iznāk, ka šeit rekords ir 4967 ziņojumi par vienā vienīgā sērijā esošām ampulām.

Tagad atgriežamies pie Pfizer  – analīze parāda, ka 2908 sērijas saistās tikai ar vienu ziņojumu par katru no tām. Bet ir divas specifiskas sērijas, kur katrai fiksēts vairāk kā 3000 ziņojumu. Vēl ir daži desmiti tādu, kur to skaits variē no 1000 – 2500 gadījumiem. Citiem vārdiem sakot, 64% no visa šī daudzuma ir vismaz īstermiņā nekaitīgs, bet otrajā daļā vērojams aizvien toksiskāks iznākums un daudz vairāk ziņojumu par to. Pavisam interesanti ir ar mirstību – 96% no šīm kravām neuzrāda nevienu mirstību, kamēr tās visas saistās tikai ar atlikušajiem 4%.

Tāpat ir ar Moderna – 95% no sērijām netiek fiksēta mirstība, bet visas 2603 fiksētās nāves pēc tām ir saistītas tikai ar atlikušajiem 5% ampulu.

Un pats negantākais, ka tieši šīs, daudz bīstamākās ampulas tad arī tika izplatītas visvairāk pa visu valsti, kamēr otras tikai pa 12 štatiem. Un tas nozīmē to, ka šīs 4289 dažādās sērijas izraisīja tikai 9141 ziņojumus un 99 nāves pa visām ASV, kamēr citas 130 sērijas izraisīja 166170 ziņojumus un 2799 nāves. Tas nozīmē, ka šīs specifiskās kravas ir izraisījušas simtiem reižu vairāk problēmu, nekā pārējās. Visvairāk ziņojumu Pfizer, piemēram, ir par sērijas numuru EK9231, veseli 3500, bet mirstības ziņā rekords pieder sērijai EN6201, pēc kuras fiksētas 120 nāves.

Tā apmēram izskatās šie dati un tas ir ļoti nopietni – kur tad skatās ASV autoritātes un kas vispār notiek – protams, ka gribot negribot rodas secinājums, ka šeit kaut kas nav kārtībā un ka šīs ampulas vispār nav ar vienādu sastāvu – saliekot kopā šo visu ar iepriekš izskanējušām ampulām Japānā, kur tikai izņemti vairāki miljoni, vienās bija melnas metāliskas daļiņas, otrās bija sarkanas, tad jau izrādās, ka viss šis ir viena milzīga krievu rulete, kur Tu cilvēks, nekad nezini to, kas notiks. Tas nozīmē, ka ražotājs ir specifiski sagatavojis dažādas kravas, katru ar saviem blakus efektiem, tāpēc arī vieni krīt uzreiz, citi velk ilgāk un neko neviens nevar pierādīt – tikai šāda, rūpīga analīze demonstrē, to, ka attiecīgās sērijas katra ir ar specifisku nolūku un izsūta tās arī pēc kaut kādiem īpašiem kritērijiem.

Un kādi tad ir LV piešķirtie sēriju numuri un sastāvi?

A. Vasiļevskis

www.mainampasauli.news

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.