Dr. Valdis Šteins: Sarkanbrūnā sociālfašistu zvaigzne „Pandēmija”

Debesīs ir uzlēkusi jauna sociālfašistu Zvaigzne, kura saucas Pandēmija. Tā ir sarkanbrūna piecstaru zvaigzne, kā tautā saka – „ar kājām gaisā”. Ja jūdu Zālamana piecstaru zvaigznei divi stari ir uz leju, tad sātanistu Samuela (Zāmuela) zvaigznei – uz augšu. Pats vārds „Pandēmija” ir koda nosaukums Ceturtajam Pasaules karam pret Cilvēci. Šis karš atšķirībā no iepriekšējiem kariem ar „karstajiem” ieročiem rokās, šis ir hibrīdā tipa karš, kur izpostīto ģimeņu, kritušo un nomocīto nav mazāk kā trijos iepriekšējos Pasaules karos. Par kara iesākuma gadu tiek uzskatīts 2013. gads, kaut gan gatavošanās tam iesākās jau labu laiku iepriekš. “Karš pret Terorismu” (2001) tiek uzskatīts kā tāds izlūkgājiena eksperiments, bet var jau arīdzan uzskatīt par starta šāvienu.

Pats vārds Pandēmija un Epidēmija nav ne labs, ne slikts, jo nāk no grieķu valodas un nozīmē – Pan-Demos (latviski – „Visi iedzīvotāji”), tāpat kā, piemēram, Pan-Eiropa – Visa Eiropa. Bet Epidēmija jeb Epi-Demos nozīmē – „uz”, „pār”, „pie”, „klāt” iedzīvotājiem. Demos, jeb pareizāk Damos, nozīmē – iedzīvotāji kādā teritorijā, bet ne Tauta, kā daudzi to tulko. Grieķu valodā Tauta saucas – Ethnos, bet latīņu valodā – Natio  jeb latviskots – nācija. Lai slēptu savus netīros nodomus, Komunikatori (sociālfašisti) ar šiem svešvārdiem ļoti manipulē. Pirmais jēdziens – Pandēmija, tātad nozīmē, ka kaut kas aptver daudzu zemju (valstu, republiku) iedzīvotājus, bet ar otro apzīmē parādības, procesus, lietas, kuras notiek ar un starp vienas zemes iedzīvotājiem. Tas nav ekskluzīvs medicīnas termins. Ja mēs, teiksim, runājam par slimību izraisošu parazītu, baktēriju, arheju vai vīrusu izplatīšanos, tad ir vienmēr jāprecizē, ka tā ir bioloģiskā, jeb konkrēti – parazitoloģiskā, bakterioloģiskā vai viroloģiskā pandēmija un epidēmija. Pandēmija nevar būt, ja nav Epidēmija jau vairākās valstīs vai zemēs. Piemēram, Latvijā vīrusu epidēmija bija it kā beigusies, bet Latvijas koloniālā administrācija – Virsgani, paziņoja par Pandēmijas „ierašanos”, kas, protams, ir absurds. Protams, iespējams variants, ka Gripas vīruss tika pārdēvēts par “Kroņa vīrusu”, jo atšķirt – bez elektroniskā mikroskopa tos nav iespējams. Pat, ja visā Pasaulē plosītos kāda vīrusa pandēmija un Latvijā nebūtu pat tā vīrusa Epidēmija, tad mēs nevaram teikt, ka Latvijā ir Pandēmija, it kā apejot vietējo Epidēmiju. Šobrīd izskatās, ka situācija ir krimināli krāpnieciska, visi lētticīgie un vīrusticīgie, sadzīves valodā sakot, redz un jūt, ka ir ļaunprātīgi apšmaukti. Kāpēc?! Atbild ir viena – jo „Pandēmijas” pieteikums ir Hibrīdā kara pieteikums. Izčākstējušais un viltotais vīrusu uzbrukums, paldies Dievam, bija tikai dūmu aizsegs plaša mēroga Pasaules kara uzsākšanai, Lielajam “Re-Startam” – Ceturtajai Industrializācijas (elektronizācijas) Revolūcijai. Protams, Pandēmijas aizsegā sarosījās visi „sociālie parazītzi”, lai uzsāktu visa veida marodierismu – rebes, makar, gešeft, andel, raspil un otkat. Vēlreiz gribētu uzsvērt – Pandēmija un Epidēmija ir vispārēji jēdzieni un nevar tikt mediķu „prihvatizēti”, turklāt šoreiz Pandēmija ir koda nosaukums Ceturtajam Pasaules karam, kura rezultātā Pasaulē ir jāiestājas Jaunai Kārtībai, jāizveidojas Pasaules impērijai jeb Pasaules Cietumam.

Pandēmija un Epidēmija var būt gan dabiska, gan mākslīgi – tīši radīta. Tā Cilvēcei var būt labvēlīga, un tā var būt arī ļaunprātīga. Tā var tikt, kā tas ir šoreiz, izmantota kā uzbrukuma vai pat plaša mēroga kara ierocis. Cilvēka radītas Pandēmijas piemērs ir Kaukāzā augošā Sosnovska latvāņa izplatīšanās pa daudzām PSRS republikām. Latvijā to ieveda kā skābbarības augu, kuru audzēja pie liellopu fermām. Sosnovska latvānis izplatījās visā Latvijā, tas pats notika milzu areālos Rossijā, Belaruss, Lietuvā. Tieši tas pats notika ar encefalītu slimu ērču izplatīšanos ar ievestā jenotsuņa palīdzību. Ar encefalītu un Laima slimību (encefalīta izraisītājs ir vīruss, bet Laima slimībai – borēlijas baktērija) slimo ērču Pandēmija aizvien turpinās, saslimst un pat nomirst cilvēki, bet nekas netiek darīts šo vīrusu un baktēriju apkarošanai. Sosnovska latvāņus un ērcēm bagātos jenotsuņus ieveda konkrēti cilvēki pēc konkrētu PSKP vadītāju pavēlēm. Šīm pandēmijām ir zināmi autori. Par to, ka dārzā aug citu atvestais latvānis, vienalga, kuras sugas, par to draud liels sods, bet par to, ka jūsu zālājā dzīvo slimās ērces – par to pagaidām sodi nav izdomāti, bet sociālfašistiskā režīmā jau visu var izdarīt.

Pandēmijas skaitliskais pamatojums.

Cik plašam jābūt uzbrukumam, lai to varētu saukt par Pandēmiju? Piemēram, notiek Baiļu vai psihovīrusa epidēmija – tas nozīmē, ka nevis viens vai divi cilvēki ielīduši kaktā jeb piespiesti izolēti, un trīc un dreb, bet vismaz 5% no visiem iedzīvotājiem trīc no bailēm. Protams, nav svarīgi kas radījis bailes, vai, teiksim, bailes ar kaut ko saslimt, bailes zaudēt māju, vai bailes no administrācijas represijām. Lai izsludinātu pandēmiju, nepieciešams, lai vismaz divās Zemēs būtu Baiļu epidēmija – divās zemēs 5% iedzīvotājiem jādreb bailēs no iespējamās administrācijas patvaļas vai pērkamo propagandistu radītām Viltus ziņām (dezinformācijas).

Kā jau sākumā minēju, šobrīd Pasauli pārņēmusi Sociālfašisma Pandēmija, kura savā būtībā ir Hibrīdais karš pret Cilvēci. Kādam nolūkam? Lai iedibinātu Pasaulē Jaunu Kārtību (PJK), t.i., realizētu kabalistisko „Zālamana projektu”. Šo karu var saukt arī par „Pasaules revolūcijas” turpinājumu. Pandēmija tātad faktiski ir totalitārs hibrīdais karš, kurš notiek plašā frontē. Karam bija vairāki priekšvēstneši, „Auroras šāviens” jeb ievadījums (1993.g.), atsevišķas karadarbības („Torņu spēle” 2001.g. un citas), bet plašā frontē, kā jau iepriekš rakstīju, tas iesākās 2013.gadā, lai gan ģenerālštābu izveidoja ANO mītnē gan tikai 2015.gadā. Latvijas administrācija bija ļoti aktīva, un 2014. gadā jau bija noteiksi kara Prioritāti – Elektronizācija. Tā tagad saucas un izpaužas kā – “attālinātās mācības”, “attālinātās darba vietas”, “lockdown” – latviski – administrācijas vardarbīgi noteiktā izolācija jeb pašarests. un tml. Terminos. Divi oficiālie citāti – seciniet paši, turklāt, tas dokuments pieņemts jau pirms 7 gadiem. Pirmais –  “9. decembra Ministru kabineta sēdē apstiprinātas Valsts pārvaldes politikas attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam, kuru mērķis ir efektīva, pieejama, inovatīva, profesionāla un uz rezultātu vērsta valsts pārvalde.” Otrs citāts  – ”Valsts pārvaldes prioritātes būs pakalpojumu elektronizācija, administratīvā sloga mazināšana un cilvēkresursu kapacitāte”. Par tā “sloga mazināšanu, tas Ģan jāsaprot viņu orveliskajā jaunvalodā. Viltus Viropandēmijas izsludināšana bija kā starta šāviens 2014.gada projektam, kaut gan, mēs redzam, ka pamazām jau tas tika klusāk-skaļāk sākts realizēt – gan ar e-veselību, gan e-parakstiem, gan e-bezparaksta maksājumu paziņojumiem un citām lietām. Praktiski šodiena tātad sākās ne jau šī gada martā, bet 2013.gadā …!  

Kā īleni „iz maisa” šobrīd ir izlīduši 5 galvenie kara darbības uzbrukuma virzieni: pirmais – tiešais uzbrukums cilvēkam kā dzīvai būtnei, kurš ietver gan psiholoģisko (dvēselisko), gan fizioloģisko uzbrukumu, otrais – bioloģiskais (viropandēmija, baktēriju un parazītu pandēmija), trešais – IT – informatīvi-tehnoloģiskais (IT tehnokrātu – scientistu, datoristu), ceturtais – ekonomiskais/merkantīlistiskais/oligopolistiskais, un piektais – sociālais. Kopumā varam tos nosaukt par 5 atsevišķām pandēmijām. To aizsegā, atbilstoši PJK formātam/matricei un iecerei, notiek sabiedriski ekonomiskās iekārtas (formācijas) maiņa, un vienlaikus notiek trīs svarīgi procesi. Pirmais – cilvēces vultarizācija jeb dzīvnieciskošana (intelekta aizstāšana ar instinktiem, refleksiem un „at-dvēseliskošana” jeb robotizēšana (zombēšana), turklāt Cilvēces skaita krasa samazināšana (līdz sasniegs 500 miljonus). Otrais – atbilstoši jaunās formācijas prasībām notiek arī Cilvēces Administratīvās pārvaldes (menedžmenta) sistēmas maiņa („revolūcija”). Trešais – notiek visa veida resursu un īpašumu sagrābšana.

Pandēmija kā PJK konstruktoru ierocis

P (vidū) – Pandēmija, Sātanistu zvaigznes stari apzīmē atsevišķās pandēmijas, bet tās sātanistiem-luciferiešiem ir savstarpēji savītas. B – Baiļu pandēmija, V –Viropandēmija, K – Kiberpandēmija, E – Ekonomiskā Pandēmija, S – Sociālā Pandēmija

Baiļu pandēmija, dažkārt saukta arī Psihopandēmija, kura izplata t.s. Baiļu vīrusu un Psihovīrusu. Baiļu vīruss saēd cilvēka tikumību, cilvēciskumu, veselību, bet Psihovīruss (psihe-tulk. no grieķu val. nozīmē dvēsele) aiztumšo – nogriež dvēseles saistību ar Apziņu, Virsapziņu (Mentālu) un Garu, kurš nosaka cilvēka Intelektu un bloķē Brīvo gribu. Šie divi vīrusi aktivizē  – dzīvnieciskos – izdzīvošanas un pašaizsargāšanās instinktus, cilvēkam ievelkoties „kamolā un alā”, radošo un tēlaino domāšanu aizstājot ar nosacījuma un beznosacījuma refleksiem. Šie vīrusi kalpo transhumānā cilvēka ar „mākslīgo intelektu” veidošanai. Tie Gaismas kalnā ceļ scientoloģisko baznīcu. Tā ir Cilvēces bezdvēseliskošana un tās dzīvnieciskošana jeb lopiskošana. To var saukt arī par Debilitātes vīrusa pandēmiju, jo tās sekas rada debilo, imbecilo un idiotu varzu. Tās rezultātā Cilvēks no Intelektuālas būtnes pārvēršas par dzīvnieku, kura dzīvi nosaka „Pavlova suņa” beznosacījuma un nosacījuma refleksi. Cilvēku vada tikai dzīvnieciskie instinkti un tas padodas dresūrai. Piemēram – „Uzlikt uzpurni! Noņemt uzpurni! Tupi Būdā! Divi metri!”, utt. Izglītības reforma ir vērsta uz to, lai Homo Sapiens pārvērstu par Homo Faber jeb latviski – Domājošo cilvēku par Lietišķo būtni.

Viropandēmija faktiski aptver veselu spektru bioloģisko ieroču: Parazītu un mikroparazītu pandēmija, Baktēriju pandēmija, Arheju pandēmija un Vīrusu pandēmija. Viena no vīrusu pandēmijām ir Kroņa jeb Koronavīrusu pandēmija. Tās visas var būt dabiskas, un tās var būt mākslīgi izraisītas, jo tiek izmantotas kā Bioloģiskie ieroči. Pašas baktērijas var būt dabā dzīvojošas, bet var būt arī cilvēka radītas, kā, piemēram, Sintija (pagaidām vienīgā oficiāli zināmā, tās cilvēku neapturami noēd 3 dienās). Tieši tas pats attiecas uz vīrusiem, kuri ir daudz sīkāki par baktērijām. Tie var būt arī cilvēka konstruēti – himēri veidojumi, t.i., no fragmentiem „saaudzēti”. Pandēmijām kā bioloģiskos ieročus izmanto dabiskos un laboratorijā konstruētos vīrusus. Šobrīd laboratorijā ir radīta nāvi nesošā jau minētā baktērija Sintija, mikroparazīti, kuri saēd cilvēku 10-12 gados, dažādi odi „apgādāti” ar Zika vīrusu un radīti tādi cilvēkus nāvējoši vīrusi kā – HIV vīrusi, Ebola vīrusi, SARS, MERS. Divi pēdējie neliešiem nenesa gaidītos rezultātus, jo izrādījās nenoturīgi, bet vienalga, paguva daudzas dzīvības izdzēst. Farmaceitu mafija („Big Pharma”) pat paguva vakcīnas saražot, tikai nebija vairs īsti kam tās iebarot. Pilnīga izgāšanās ir SARS Cov2 vīruss. Izrādās, ka vīruss piemīt pērtiķiem, kuriem slimas nieres un tas cilvēka šūnās nevar ielauzties. Bet ar tādu pašu nosaukumu tiek izreklamēts  cilvēkiem it kā piemītošs vīrus. Ļoti orveliski!  Tas izrādījās laboratorijā „nepabeigts” (bet it kā patentēts) un biopandēmisti, lai palielinātu šķietamo inficēto upuru skaitu, par vīrusu sāka saukāt eksosomas (pūslīšus) un asins sīkos un smalkos sarecējumus. Pēc “SARS Cov2 Pandēmijas” izplatīšanas projekta upuru skaitam bija jāsasniedz 65miljoni, bet projekts izgāzās. Lai ar vīrusa nav, cilvēku testēšana turpinās, kurai nav nekāda sakara ar akūto saslimšanu, bet ir ģenētiskā materiāla savākšana Big Data vajadzībai. Protams, testēšanu un tās neīstais rezultāts (testētāji nevar pat atdalīt vīrusu no kopējā materiāla un noteikt vispār kas tas par vīrusu un vai tas vispār ir vīruss) izmanto kā metodi un ieroci cilvēktiesību ierobežošanai, vajāšanai, izolēšanai un robežu slēgšanai. Praktiski neviens neslimo, tad kāpēc turpinās tik mērķtiecīga testēšana? Kāpēc tā aizvien notiek? Cilvēktiesību ierobežošana un citi tamlīdzīgi pasākumi ir tikai tādas „putas”. Lieta tāda, ka pēc Jaunā Kagala pavēles ir izstrādāts katrai valstij un republikai savs „National Covid-19 Testing Action Plan”, kurš slēpj sevī visas cilvēces inventarizāciju, tālāko kontroli, algoritmizāciju un cilvēku „populācijas” lieluma regulēšanu. To viltīgi nosaukuši par kroņa vīrusa testēšanu. Tai, protams, ir ļoti attālināts sakars ar vīrusiem, jo visi dati aiziet nelietīgai, jau pieminētai, Datu bāzei –„Big Data”. Latvijā pat radīta filiāle –speciāla Datu Valsts Inspekcija – īstenībā datu savākšanas centrs, kurš slēpjas aiz to šķietamās orveliskās aizsardzības.

Jāsaka, ka tikpat krimināla ir uzpurņu (šķietamo “masku”) valkāšana, kura noved pie daudzām slimībām, debilizācijas un letāliem gadījumiem. Cilvēki nevienā valstī vai republikā neaizgāja Aizsaulē biopandēmistu iecerētajos apjomos, pat nesasniedza iepriekšējo gadu apjomus. Sākās viltus statistika un korupcija, pat traumu gadījumi tika pierakstīti t.s. Kovida19 saslimšanai. Itālijā un Spānijā pat mazāk mira cilvēki kā laikā, kad vīrusu pandēmija nebija izsludināta. Romā, lai cilvēkos iedzītu bailes, militārās automašīnās, dienas vidū, pilsētas centrā, vienus un tos pašus tukšos zārkus, esot vadājušas pa apli. Lai uzpūstu neesošo upuru skaitu, katrā Pasaules impērijas pavalstīs tika palaista darbā labi apmaksāta Melu Fabrika. Vīrusa pandēmiju turklāt neizsludināja PVO Asambleja, bet tikai tās priekšsēdētājs, tāpēc tā bija nelikumīga no pirmā brīža. Bet tas globokrātu Jaunajam Kagalam netraucēja nokomandēt impērijas pavalstu administrācijās Virsganus uzbrukumam pilnā frontē. Pirktajiem žurnālistiem-propagandistiem tika dota pavēle  ražot Viltus ziņas un izplatīt Melu statistiku, slimnīcās pat no traumām mirušajiem tika pierakstīts, ka Kroņa vīruss vainīgs, ka lauzis kāju. Dažiem Latvijā ir piedāvāti 140 eiro, lai ļauj pierakstīt, ka no “Kovid” miris, vai piedāvā sarīkt bēres pa velti. Kādi tik stāstus, nākas uzklausīt! Jā, cilvēki turpināja pa kādam saslimt ar daudzu citu vīrusu un ļauno baktēriju: Rinovīrusu, Pneimo-koka vīrusu, Adenovīrusu, Rinovīrusu, Gripas vīrusu, Saaukstēšanās vīrusu, tuberkulozes nūjiņu izraisītām slimībām, bet epidēmijas kā nebija, tā nav. Jā, ieprojektēti kopumā ir 6 bio-pandēmijas viļņi. Tie visi jau salikti grafikā līdz nākošā – 2021.gada novembrim. Tas, ka pagaidām nekāds nopietns vīruss, vai vispār vīruss netiks izmantots kā Bioloģiskais ierocis, tas bija skaidrs jau pašā sākumā, jo, lai ar viņi sēž bunkuros, Viņi paši baidās no “smagsvara” vīrusa. Viņi arī ļoti labi saprot, ka vakcinēšana ir tikai iedzīvotāju skaita samazināšana.  

Bet cita veida pandēmijas: Baiļu un Panikas, Sociālā un Pauperizācijas, Ekonomiskā, Kiberpandēmija) – tās izplatījās simt jūdžu zābakiem, it sevišķi Baiļu pandēmija, ar kuru lētticīgos iedzīvotājus apmaut izdevās ātri un viegli. Tos iedzina izolācijā – kamerās, veseliem cilvēkiem noteica karantīnu, ieviesa viņiem komandantstundu un uzmauca kā suņiem uzpurņus un, kā ķēdi – aplikācijas mobilajos telefonos. Bet pavalstu Virsgani, jeb t.s. „Nacionālās Elites”, salīda bunkuros un izdeva komandas pa telekomunikāciju šaujamlūkām.

Ekonomiskā Pandēmija (EP) jeb Pseidokrīze (Šķietamā krīze). Kāpēc šķietamā? Tāpēc, ka nekādas likumsakarīgas krīzes nebija un nav arī pašreiz, ir tikai pēc Jaunā Kagala pavēles vardarbīgi radīts smags stāvoklis ekonomikā – faktiski ir notikusi ārējā un iekšējā diversija pret valsti ar mākslīgi palielinātu bezdarbu, vietējās ražošanas un pakalpojumu krasu samazināšanu līdz pat ļaunprātīgai iznīcināšanai vai reideriskai pārņemšanai, t.s. Otrais „šoka terapijas” De-industrializācijas vilnis.

Faktiski aiz Ekonomiskās pandēmijas slēpjas Pasaules Ekonomikas “Lielais Re-Starts” jeb Ceturtā Industriālā (elektroniskā) oligopoliskā revolūcija, lura iznīcinās veselas nozares, mazos un vidējos uzņēmumus, ieviesīs totālo nabadzību.   

Ekonomiskā pandēmija nes sevī virtuālo fiat naudu, naudas „drukāšanu milzu apjomos, jaunas naudas (valūtas) ieviešanu (iespējams SDR), skaidrās naudas aizstāšanu ar virtuālo, un lokālo naudas aprites apturēšanu – kā asiņu cirkulācijas apstādināšanu dzīvam organismam. Republikai, protams, ekonomiski būs letāls iznākums. Ekonomiskai pandēmijai ir jāsabrucina t.s. „nacionālo valstu” ekonomika, tāds ir Jaunā Kagala mērķis, turklāt strādājošie jāpārvērš par prekariātu – brīvi pa Pasauli plūstošiem nomadniekiem, lētu darbvergu spēku, kurš ātri pārsviežams uz jebkuru Pasaules reģionu. Piemēram, cik ātri un lēti pārsvieda Prekariātu no Sīrijas uz Vāciju. Ekonomiskā pandēmija gan nav viltus, bet reāls uzbrukums republiku, valstu un pavalstu ekonomikai – barojot ar aizlienētu un budžeta naudu savējās – sindikāta, korporācijas. Ekonomiskā pandēmija tajā pašā laikā rada vardarbīgu, iznīcinošu bankrotu vilni vietējiem ražotājiem un pakalpojumu sniedzējiem. Pandēmijas laikā it kā vajadzēja atcelt jebkurus nodokļus, bet administrācija tos tikai atlika, speciāli, ar ļaunu nodomu, radot jaunu milzu parādu, kuru neviens nevarēs atmaksāt. Tas viss novedīs pie masveida uzņēmumu likvidācijas un uzņēmēju paš-deportēšanos. PJK paredz Transkontinentālo reiderismu un Inter-reiderismu. Ekonomiskā pandēmija ietver sevī t.s. „valstisko marodierismu” un „otkatu” un lobisma uzplaukumu.

Kiberpandēmija (KP) ar datorvīrusu „KiberKovid”. Tā ir ļoti ļauna un amizanta pandēmija. Datorizācija, čipizācija, 5G tīkla izveidošana, tāpat kā virtuālā nauda, dod iespēju absolūti un pilnīgi kontrolēt un vadīt katru ierēdni, darbinieku, un jebkuru cilvēku. Daudzi priecājās par pāreju uz attālināto darba režīmu, bet tas faktiski dod iespēju vēl vairāk kontrolēt ierēdņus un darbiniekus. Attālināta darbavieta ir arīdzan sava veida slazds, kurā ierēdnis tup kā krātiņā, jo Virsganiem ir vieglāk viņu uzraudzīt. Dotā situācija Virsganiem lieliski izgaismoja katra ierēdņa lietderību un nepieciešamību. Ierēdņi un darbinieki, protams, var priecāties, ka nav jābrauc un jāsēž birojā, bet diemžēl daudziem tas ir pusceļš pēc jaunās „Vilka pases”. Neaizmirsīsim, ka tā saucamais „datorvīruss” bieži vien nav nekāds vīruss, bet ir datorspiegs, kurš jūs izseko ik mirkli. Jaunā datorizētā, tīklos ietvertā, tehnoloģiskā sistēma dod iespēju ne tikai izsekot jūsu darbību, bet veikt slaveno Kiberblokādi, kas nozīmē, ka jūs tiekat atslēgts no interneta Pasaules, t.sk. no jūsu bankas konta. Kā ekonomisti aptuveni applēsuši –visā Pasaulē atslēdzot internetu, tas izmaksās vairāk nekā 50 miljardus dolāru, bet 21 dienas blokāde izmaksās 1 triljonu dolāru.

Sociālā Pandēmija (SP) – tā aptver sabiedrību un pavalstu, republiku pārvaldes sistēmas maiņu. Tā kopā ar Ekonomisko pandēmiju, kā arī līdzdarbojoties citām pandēmijām, rada sociāl-ekonomiskās formācijas maiņu. Sociālās pandēmijas uzdevumi ir ļoti plaši: sākot ar iedzīvotāju pauperizēšanu (nabadziskošanu), viktimizācija,

dzīvnieciskošanu – pārvēršanu par Ohlosu (Pūli), kā arī iedzīvotāju skaita samazināšanu visiem līdzekļiem, it sevišķi ar Paliatīvo aprūpi. Sociālās pandēmijas uzdevums ir arīdzan impērijas pavalstu („republiku”) Pārvaldes administrācijas (gan Virsganu, gan Ganu) skaita krasa samazināšana, praktiski likvidēšana, un viņu sagrābto īpašumu ekspropriāciju. Tā saucamais „mākslīgais intelekts” ļoti strauji aizstās administrāciju,  jo Pasaules impērija būs kā viena liela koncentrācijas nometne jeb Kibercietums. Pasaules impērijas valstisko veidojumu administrācijas jeb Virsgani globokrātiem vairs nav vajadzīgi. Mori savu melno darbu padarījuši Industrializācijas laikmetā, Postindustrālā – IT laikmetā viņi vairs nav vajadzīgi. Iedzīvotājiem viņi nekad nav bijuši vajadzīgi, bet ir pienācis laiks, kad arī viņu kungiem – Jaunajam Kagalam (nav saistība ar agrāko laiku aškenazi pašpārvaldes kagalu) – viņi vairs nebūs vajadzīgi. Mantu viņi atļāva Virsganiem sazagt, salaupīt, jo zināja, ka pienāks brīdis un visas „kāmīšu” un „susliku” krātuves viņi atņems, jo naudu un dārglietas jau Virsgani tur Jaunā Kagala bankās un fondos. Kustamie un nekustamie īpašumi – tur viss ir tā sakārtots, ka atliek tikai dažus papīrus pārrakstīt un parakstīt, un īpašums maina īpašnieku. Parakstu jau var piespiest uzlikt „brīvprātīgi”.

Pandēmijas izraisītāji pēc Jaunā Kagala pavēles ir – Sinarhisti, kuriizveidojās kā vienota jauna, konverģences rezultātā, radusies kvalitāte – t.i., saplūstot kopā intern-sociālistiem, cion-sociālistiem, nacionāl-sociālistiem, hristo-sociālistiem, korpokrātiskajiem sociālistiem jeb fašistiem (fašo-sociaļistiem), „zaļajiem” jeb  eko-fašistiem, „zilajiem” sociālistiem jeb liberastiem, liberāl-sociālistiem, sociālistiskajiem revolucionāriem, agro-sociālistiem, kultūrsociālistiem jeb kultūrmarksistiem, – ir radies „Jaunais Sociālisms” jeb Sociālfašisms. Visu viņu sintezētā ideoloģija ir sociālfašistiska. Šis Sociālfašisms ir tāda pati himēra kā cilvēkēdāja baktērija Sintija. Globokrātu Jaunā Kagala Mērķis ir pārveidot Pasauli par Planētu „Cietums”, kurā eksistē viena Pasaules Impērija, kurā nav tautisku (nacionālu) valstu, nav rasu un tautību, kurā nav bagāto un nabago, bet viss pieder tikai globokrātiem, t.sk. – dabas resursi, iedzīvotāji jeb ohlos, kurš ir skaitliski samazināti līdz 500 miljoniem. Jaunajā Brīnumainajā Pasaulē ohlos ir pārvērsts par mājdzīvnieku baru. Lieta tāda, ka šajā Jaunajā Pasaulē cilvēce ir ne tikai skaitliski samazināta, bet ir dzīvnieciskota par darblopiem, un tiek uzturēta kā mājdzīvnieki, kurus vakcinē, čipo, uzrauga, gana. To dara pārvaldnieki – vagarvergi.

Lai nodrošinātu šāda Mērķa sasniegšanu, globokrātiem ir jāievieš Pasaulē Jauna Kārtība. Pasaules iekarošana un kolonizācija notiek jau gadu tūkstošiem, bet pēdējais intensīvais jeb Modernais periods iesākās 1776.gadā. Pasaules iekarošanas ieroči ir ļoti dažādi. Šoreiz neskatīsim visus ieroču veidus un visu Pasaules Jaunās Kārtības (PJK) programmu, bet pievērsīsimies šajā īsrakstā tikai PJK pārvaldnieku problēmai. Jaunais Kagals šajā vēsturiskajā posmā veic sociālekonomiskās formācijas maiņu atbilstoši PJK prasībām. Notiek divējāda „revolūcija”: pirmā – tā ir IT tehnoloģiskā, saukta Ciparu revolūcija, Datorrevolūcija, postindustriālā revolūcija, tehnokrātu „revolūcija”, „Informācijas karš”, „karš par info Kodiem”, otra ir Pārvaldes sistēmas „revolūcija”. Termins „revolūcija” nozīmē atgriešanos pie vecā, jeb iepriekšējā sistēmas stāvokļa, faktiski jārunā būtu par sociāldarvinistisko Evolūciju, nevis Revolūciju, bet iegājies sadzīvē termins „revolūcija”. Postindustriālā sistēma tiek balstīta „Mākslīgā intelektā”. Šis jēdziens arīdzan ir gauži aplams, jo intelekts nevar būt mākslīgs, bet termins tiek speciāli kultivēts. Postindustriālā PJK sistēma prasa evolucionāras izmaiņas Pārvaldes sistēmā, tāpēc notiks, un ir jau sākusies, totāla pārvaldes sistēmas pārveidošana jeb svešvārdā Perestroika. Industriālā laikmetā PJK bija vajadzīga ļoti izvērsta un daudzskaitlīga Virsganu („Nacionālās Elites”), Ganu-Uzraugu/Apsargu sistēma, Postindustriālā – tos aizstās elektroniskas ierīces, telekomunikāciju sistēmas, sensori un čipi, no attāluma nolasāmās, obligāti nēsājamās eID kartes (kamēr nav ievadīti nanočipi). Daudzskaitlīgā administratoru varza Jaunajam Kagalam vairs nebūs vajadzīga. Tā viņiem bija nepieciešama Valstisma Leviatāna epohā (iesākās 1666.g.), un it sevišķi Industriālā laikmetā, kad tika izveidotas politiskas partijas, arodbiedrības, parlamenti, republikas, feminisms, rasisms, ateisms, demokrātija, nihilisms, liberastija, gamgsterisms un citas pārvaldes struktūras ar atbilstošām institūcijām un dienestiem. Šajā laikmetā līdzās militārajai armijai tika izveidota Neredzamā Specdienestu armija, Civildienests jeb Civilā armija. Piemēram, pat ugunsdzēsējiem ir ģenerāļi. Behemota epohā (iesākums 1993.g.) tās vairs nav vajadzīgas. Dažādas ticības aizstās ar vienu ticību – Sātanam jeb Vīrusam. Jaunais Kagals liks palielināt nodokļus un tarifus, pastiprinās ekspropriāciju un maksimāli centīsies izolēt kamerās gan Vīrusticīgos (ticība nepalīdzēs), gan Neticīgos. Nekaros valstis (kaut gan robežas centīsies slēgt, jo katram jādzīvo savā aplokā), bet katrā zemē tiks izvērsts Pilsoņu karš, kurš būs divās frontēs: starp Ohlosu un Eliti, starp Vīrusticīgajiem un Neticīgajiem, starp melnajiem un baltajiem, starp kreisajiem un labējiem, starp veciem un jauniem. Pilsoņu karš būs visaptverošs un visietverošs. Briesmīgo terminu „Vardarbīgs” manipulatīvi jau aizstāja ar vārdu „Obligāts”. No tā izrietēs tādi, ļauni pavērstie, jēdzieni un prakse – pašizolācija, distancēšanās, maskošanās, vakcinēšanās, čipošana, testēšana, ziņošana (stučīšana).  Tie saucās brīvprātīgi obligātie pasākumi, bet faktiski, tie ir hibrīdā kara ieroči.

Visiem sātanistu kariem, kariņiem, revolūcijām un reformām, pirmais un galvenais mērķis ir – Upurēšana un tikai pēc tam Laupījums. Vispirms notiek sabiedrības Viktimizācija (pārvēršana par upuriem) un Kriminalizācija (pārvēršana par apriori vainīgajiem). Bet, lai varētu masveidā upurēt cilvēkus, vajag tos vispirms debilizēt (zombēt, robotizēt, mankurtizēt – izdzēst vēsturisko apziņu) un vultarizēt (dzīvnieciskot jeb lopiskot). Šim nolūkam domāta jaunā Izglītības reforma „Homo Faber”, kura ietīta pūkainā un saldā „cukurvatē”. 

PJK, protams, finansē visi banksteru klani, bet finansēt šo karu ir nozīmēti jau pārbaudīti un jaunradīti Obščaka tipa fondi. Šāda prakse viņiem pastāv no11.- 12.gs., kad viņi organizēja un finansēja visus Krusta karus, daudzus citus karus, revolūcijas un reformas, t.sk. vēlāko Reformāciju un Kontrreformāciju. 

Šodien galvenais it kā esot „Rockefeller Foundation”, kura virsvadībā izstrādāja Biopandēmijas projektu un to aprobēja 2009.gadā. Otrs ir „Rockefeller Brothers Fund” (RBF), trešais – „Clinton Fund”, kurš cīnās arī ar „Klimata sasilšanu” un arīdzan finansē eko-fašistus. Ceturtais – Clinton Family Fund”, bet piektais – „Bill & Melinda Gates Foundation.” Pēdējais ir Biopandēmijas un De-populācijas  menedžmenta institūcija. 

Lai sasniegtu savu Mērķi – Pasaules Impērija, PJK ietvaros tika dzemdināta ļauni viltīgi ģeniāla un neģēlīga ideja par hibrīdo Ceturto Pasaules karu, kuru sauc „Pandēmija”.

Post Scriptum:

Vai varam izdzēst šo zvaigzni “Pandēmija”? Jā, varam! Mūsu ierocis ir Tautvaldība!  

13 thoughts on “Dr. Valdis Šteins: Sarkanbrūnā sociālfašistu zvaigzne „Pandēmija”

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.