Rīgā telekomunikāciju antenu uz skolas jumta drīkst uzstādīt TIKAI ar vecāku piekrišanu

‼ Šis ir svarīgs sasniegums. Dalies, lai vecāki būtu informēti ‼

Šajā video telefonsaruna ar Ingu Pūci un pārskatu rakstu TVNET:
www.tvnet.lv/7011441/ka-rigas-vidusskolas-skolenu-vecaki-cinijas-pret-telekomunikaciju-antenu-uz-skolas-jumta

2 thoughts on “Rīgā telekomunikāciju antenu uz skolas jumta drīkst uzstādīt TIKAI ar vecāku piekrišanu

  1. 394346 168410I enjoyed reading this a lot I really hope to read much more of your posts within the future, so Ive bookmarked your weblog. But I couldnt just bookmark it, oh no.. When I see quality websites like this 1, I like to share it with others So Ive created a backlink to your web site (from 867972

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.