Lielais Restarts – Klauss Švābs un tehnokrātiskais fašisms – I daļa.


Daudzi būs jau dzirdējuši par jēdzienu  Lielais Restarts. Esmu par to rakstījis jau vairākas reizes, tas tagad tiek arī atklāti reklamēts masu medijos un tam ir sava mājas lapa. Tā ir tā pati Jaunā pasaules kārtība. To šobrīd cenšas ieviest kovidšova aizsegā un tikai tas ir vienīgais iemesls visam notiekošajam, nevis vīruss. Taču, lai saprastu to, cik ļauns un nežēlīgs ir šis plāns, cik izsmalcināti velnišķīga ir šī fantasmagorija, mums ir rūpīgi jāiepazīstas ar tā galveno arhitektu. Un tas ir Pasaules Ekonomiskā foruma tēvs – Klauss Švābs. Izlasot viņa tēzes un idejas, ikvienam vajadzētu būt skaidram, ka šis projekts ir totāla planētas paverdzināšana un tajā mēs vairs nebūsim pat cilvēki. Tāpēc ir pēdējais laiks visiem kopā sacelties un izglābt Zemi no šī neprāta. Materiāls būs vairākās daļās, jo tas ir apjomīgs un vienā reizē gūti izlasāms.

Dzimis Rāvensuburgā 1938. Gadā, Klauss Švābs ir Ādolfa Hitlera Vācijas bērns – tā bija policejiska režīma valsts, būvēta uz bailēm un vardarbību, smadzeņu skalošanu un kontroli, industriālismu un eigēniku, dehumanizāciju – latviski varētu teikt – atcilvēkošanu un attīrīšanu no visa liekā, lai realizētu grandiozu un stindzinošu vīziju par jaunu pasaules kārtību, kas ilgs tūkstoš gadus.

Un tā arī Švābs ir veltījis savu dzīvi tam, lai atkal atjaunotu to pašu šausmu stāstu un pārvērstu to realitātē ne vien Vācijā, bet šoreiz visā pasaulē. Vēl sliktāks ir viņa tehnokrātiskā fašisma vīzijas savijums ar trans humānisma idejām, kas savieno cilvēkus un mašīnas dažādos ‘interesantos analogās un digitālās dzīvības sajaukumos”, kur mūsu ķermeņi tiks inficēti ar ‘viedputekļiem’ un policija spēs lasīt mūsu domas. Un kā mēs redzam, viņš un kompānija izmanto kovida krīzi tam, lai apietu demokrātisko atbildību, atslēgtu opozīciju, paātrinātu savus plānus un uzspiestu visai cilvēcei pret tās gribu to, ko dēvē par Lielo Restartu. Pats Švābs, protams, nav nacists klasiskā izpratnē, nav arī nacionālists vai anti-semīts.

Bet 21.gs fašisms ir atradis citas izpausmes formas, caur ko turpināt savu pamata ideju – pārveidot sabiedrību tā, lai tā atbilst kapitālismam ar autoritatīvām metodēm.

Šis jaunais fašisms šodien tiek virzīts caur globālo pārvaldi, bio drošību, jauno normālo un IV Industriālo revolūciju.

Un Švābs, Pasaules Ekonomikas foruma dibinātājs un izpilddirektors, tup šīs matrices centrā kā zirneklis gigantiskajā tīklojumā.

Oriģinālais fašistu projekts, Itālijā un Vācijā, bija valsts un biznesa savienotājs. Kamēr komunisma redzējums ir pārņemt biznesu un industriju tā, lai tas vismaz teorētiski kalpo sabiedrībai, tad fašisms ir tikai un vienīgi valsts izmantošana tam, lai aizsargātu bagātās elites intereses. Šo pieeju tad Švābs arī turpināja pēckara Vācijā, kad 1971. gadā nodibināja Eiropas Menedžmenta forumu, kam bija ikgadējas sanāksmes Davosā, Šveicē. Tur viņš izplatīja savas idejas par ‘akciju turētāju’ biznesa ciešu sadarbību ar valdībām. Šāda kapitālisma modelis ir aprakstīts Forbes žurnāla rakstā – tas ir kompānijas fokuss uz visu savu akciju turētāju vajadzību izpildi

Kā vēsta šis raksts, tad pat ierastā biznesa vidē tas nozīmē to, ka firmas var privāti šķiest naudu to akciju turētājiem un direktoriem, bet ārēji saglabāt altruisma un labdarības masku. Bet plašākā sociālā kontekstā šāds kapitālisma modelis principā atmet demokrātijas idejas kā tādas, nodrošinot korporatīvo interešu izpildi pirmajā vietā. Sabiedrība vairs netiek uzskatīta par dzīvu organismu, bet tikai par biznesa iespēju, kur visu cilvēku aktivitātes jēga ir tikai nest peļņu korporācijām.

Šīs idejas Švābs izklāstīja jau 1971. gada grāmatā “ Moderne Unternehmensführung im Maschinenbau”, kur šis jēdziens ‘akciju turētājs’ aizstāj cilvēkus ka dzīvas personas, brīvus pilsoņus vai sabiedrības pārstāvjus – tie kļūst par otrās šķiras dalībniekiem gigantiskā biznesa plānā. Katras personas dzīves jēga ir dod ilgtermiņa ieguldījumu un labklājību šajā plānā – citiem vārdiem sakot, cilvēka uzdevums ir aizsargāt un vairot kapitālistu elites bagātību.

Tas kļuva vēl skaidrāks 1987. gadā, kad Švābs pārdēvēja savu Eiropas Menedžmenta Forumu par Pasaules Ekonomisko forumu.

Forums sevi paskaidro savā mājas lapā – tā ir globāla platforma publiski-privātai sadarbībai, kura veido partnerattiecības starp biznesmeņiem, politiķiem, intelektuāļiem un citiem sabiedrības līderiem, lai nospraustu un apspriestu atslēgas vadlīnijas globālai attīstībai.

Lūk – partnerattiecības, ko forums veido, ir paredzētas, lai aizvietotu demokrātiju ar globālu diktatūru, kurā ielikti un neviena nevēlēti indivīdi strādā ne sabiedrības labā, bet nodrošina kapitālistu elites jeb 1% pārvaldi, kurā publikas ietekme ir samazināta līdz neiespējamībai kaut ko ietekmēt. Savās grāmatās šai publikai Švābs izpaužas ar divkosīgām klišejām. Vieni un tie paši tukšie termini tiek atkārtoti atkal un atkal. Grāmatā  “Shaping the Future of the Fourth Industrial Revolution: A Guide to Building a Better World“viņš runā par dažādiem labumiem un partnerattiecībām, kas viss nodrošinās jauku un pārticīgu nākotni.

Bet aiz šiem jaukajiem vārdiem, patiesā motivācija šim akciju kapitālismam ir ekspluatācija un peļņa.

Piemēram, savā 2016. gada grāmatā “IV industriālā revolūcija” Švābs raksta par darba ‘ūberizāciju’ un tiem labumiem, kas pieejami digitālajā ekonomikā – tā kā dažādas cilvēkresursu platformas apzīmē viņus par pašnodarbinātiem, viņiem uz šo brīdi nav jāmaksā minimālās algas, darba devēju nodokļi vai sociālās iemaksas.”

Tāda pati kapitālista attieksme spīd cauri arī viņa attieksmē pret cilvēkiem, kuri tuvojas savam darba mūža noslēgumam un kam nepieciešama pelnītā atpūta.

“Novecošanās ir ekonomiska problēma, kamēr pensionēšanās vecums nav drastiski pacelts, lai arī gados vecos ļaudis var turpināt izmantot kā darba spēku (ekonomiska imperatīva, kam ir daudz ekonomiska labuma) darba spējīgo cilvēku skaits krītas, savukārt atkarīgo veco skaits pieaug”

Viss viņa pasaulē ir reducēts uz ekonomiskiem izaicinājumiem, imperatīvām un labumiem – tikai valdošai kapitālistu klasei.

Progresa mītu jau ilgu laiku izmanto šis 1%, lai pārliecinātu cilvēkus pieņemt tās tehnoloģijas, kuras domātas, lai mūs izmantotu un kontrolētu un Švābs arī deklarē, ka IV Industriālā revolūcija pārstāv nozīmīgu cerību cilvēces attīstībā, kas kopš 1800. gada ir nodrošinājusi dzīves kvalitātes uzlabošanos miljardiem cilvēku.

Viņš norāda – IV Industriālā revolūcija ir pilnīgi jauna nodaļa cilvēku attīstībā un līdzīgi, kā pirmās trīs, atkal tiek dzīta uz priekšu, pateicoties jaunām tehnoloģijām.

Bet tehnoloģijas, kad aiz tām stāv kapitālisti, nekad nav bijušas sabiedrības labumam, bet tikai viņu peļņai un tas pats turpināsies arī Švāba revolūcijā.

“Šīs tehnoloģijas ievērojami uzlabo iespējas sajust, saskaitīt, organizēt, darīt un piegādāt. Tās piedāvā pilnīgi jaunus veidus, kā piešķirt pievienoto vērtību organizācijām un pilsoņiem”

Ja šis jēdziens ‘radīt vērtību’ nav skaidrs, tad tiek dots piemērs – “Drons demonstrē jaunu veidu, kā samazināt darba devēja izmaksas un tas strādā starp mums tur, kur kādreiz vajadzēja izmantot īstus cilvēkus” Šajā grāmatā Švābs iet diezgan dziļi šajā tēmā.

Viņš paskaidro arī sekojošo “Ātrāk, kā lielākā daļa domā, dažādas profesijas, kā advokāti, finanšu analītiķi, ārsti, žurnālisti, grāmatveži, bibliotekāri un daudzas citas tiks daļēji vai pilnībā automatizētas. Tehnoloģijas attīstās tik ātri, ka jau ap 2025. gadu 90% visu ziņu medijos var tikt ģenerētas ar algoritmiem un lielākai daļai vairs nebūs vajadzīga cilvēka iejaukšanās – izņemot, protams, algoritma programmētājus”

Tāds ir Švāba entuziasms, kad viņš sola šo revolūciju, kura pašos pamatos izmainīs veidu, kā mēs dzīvojam, strādājam un veidojam attiecības viens ar otru.

 Tikpat liels entuziasms ir jūtams viņa teiktajā par cilvēku savienošanos ar mašīnām.

“Iedomājieties tās bezgalīgās iespējas, kad miljardi cilvēku ir savienoti ar mobilām ierīcēm, kas dod līdz šim nepieredzētu datu apstrādes jaudu, datu glabāšanas iespējas un piekļuvi zināšanām. Vai padomājiet par tehnoloģiskiem savienojumiem, mākslīgo intelektu, robotiem, Lietu internet, autonomiem transporta līdzekļiem, 3D printēšanu, nanotehnoloģijām, biotehnoloģijām, kvantu datoriem un visu pārējo. Daudzas no tām vēl ir izstrādes stadijā, bet tās ātri virzās uz priekšu, papildinot viena otru, sapludinot fizisko, digitālo un bioloģisko pasauli’

Viņš runā arī par aizvien lielāku digitālās izglītības apjomu, kas ietver virtuālās realitātes, sensorus mājās, drēbēs un aksesuāros, datu platformām un viedajām pilsētām. Visas lietas būs viedas un savienotas ar internet – un tas attieksies arī uz dzīvniekiem – arī tīklā savienoti lopi varēs komunicēt caur mobilo tīklu.

Klausam patīk ‘gudro šūnu fabriku” ideja, kas var iedarbināt straujāku vakcīnu izstrādes procesu un lielo datu tehnoloģijas. Un tas viss nodrošinās jaunus un inovatīvus veidus, kā apkalpot pilsoņus un klientus un mums būs jābeidz pretoties biznesam, kas ievāc un tirgo visus mūsu personīgos datus.

Nodrošināt uzticību datiem un algoritmiem, kas pieņems lēmumus, būs ļoti būtiski. Pilsoņu bažām par viņu privātumu jātop izdzēstām no viņu domāšanas. Beigās viss šis grozās tikai un vienīgi ap peļņu, vai vērtību, kā Švābam labpatīk to dēvēt savā 21.gs fašisma modelī.

Šīs pašas tehnoloģijas ar 5G palīdzību pēc būtības ir absolūts drauds mūsu brīvībai, jo Klauss paziņo arī sekojošo – “IV Industriālās revolūcijas līdzekļi nodrošina arī jaunas izsekošanas un kontroles iespējas. Taču tas netraucē tās rādīt pozitīvā gaismā, jo “tādā veidā iespējams samazināt noziedzību, pateicoties kamerām, sensoriem un sejas atpazīšanas sistēmām uz katra stūra” Bet tas nebūt nav viss – šīs tehnoloģijas spēj ielauzties arī mūsu prātos, lasīt domas un ietekmēt uzvedību.

Klauss pravieto –“Uzlabojoties šīm iespējām, likumsargu instancēm radīsies kārdinājums izmantot tās, lai veiktu iespējamas kriminālas aktivitātes izvērtēšanu un pat iegūt informāciju no cilvēku smadzenēm. Pat robežas šķērsošana kādu dienu var ietvert smadzeņu skanēšanu, lai izvērtētu indivīda potenciālo uzvedību šajā valstī”

Viņa sajūsma šajā zinātniskās fantastikas lauciņā, kas gan nemaz vairs nav nekāda īpaša fantastika, aiziet arī līdz tādām idejām, ka nākotnes biznesa modelis būs savu domu tirgošana citiem, lai ietaupītu laiku un rakstītu soctīklos tikai ar domām vien.

Jo tālāk Švāba pasaulē, jo neprātīgākas šķiet viņa idejas. Taču šī ir ārkārtīgi ietekmīga figūra un atrodas Jaunās Pasaules Kārtības pašā epicentrā un viņš ir 100% trans humānists ar sapni izbeigt visu dabisko dzīvību uz Zemes. Tādu vēsti viņš atkārto atkal un atkal, lai pārliecinātos par to, ka mēs esam gana labi brīdināti.

“IV Industriālās revolūcijas inovācijas, no biotehnoloģijām līdz mākslīgajam intelektam pārveido sapratni par to, kas ir cilvēks.”

“Nākotnē mūsu uzskati par to, kas ir cilvēks no bioloģiskā un sociālā skatu puncta, tiks pārvērtēti.”

“Jau šobrīd panākumi neirotehnoloģijās un biotehnoloģijās spiež mūs jautāt, ko nozīmē būt cilvēkam.”

Tās ir Klausa tēzes, kas atkārtojas bez mitas. Vēl detalizētāk viņš to apraksta savā grāmatā – šīs tehnoloģijas neapstāsies tikai apkārt mums fiziskajā pasaulē-  tās kļūs par daļu no mums. Patiešām, daudziem jau viedtālrunis ir kļuvis gluži kā organisma sastāvdaļa. Šodienas ārējās ierīces, kā austiņas vai planšetes neapšaubāmi tiks iemontētas mūsu organismos un smadzenēs. Endoskeleti un prostētiskās ierīces palielinās mūsu fizisko spēku, bet sasniegumi neirotehnoloģijās palielinās kognitīvās spējas. Mēs varēsim labāk manipulēt ar gēniem sev un saviem bērniem. Un tas rada jautājumu – kur ir līnija starp cilvēku un mašīnu? Ko nozīmē būt cilvēkam?

Cilvēka ‘uzlabošanai’ grāmatā veltīta vesela nodaļa.

Tur sniegti dažādi apraksti par to, kā jaunās tehnoloģijas burtiski kļūs par daļu no mums un nākotni veidos dažādi kiborgi jeb “interesanti digitālās un analogās dzīves sajaukumi”, kas izmainīs mūsu dabu kā tādu.

“Šīs tehnoloģijas operēs mūsu bioloģiskajā sistēmā un izmainīs to, kā mēs komunicējam ar pasauli. Tās spēj pāriet robežu starp prātu un ķermeni, uzlabot mūsu fiziskās iespējas un atstāt paliekošu iespaidu uz visu dzīvo”

Nekādi ierobežojumi nepastāv – Švābs turpina sapņot par aktīviem implantējamiem mikro čipiem, gudrajiem tetovējumiem, bioloģisko skaitļošanu un organismiem pēc pasūtījuma. Viņš ir priecīgs paziņot, ka sensori, atminas pārslēgi un citas tehnoloģijas var tikt implantētas arī zarnu trakta baktērijās, ka ‘viedie putekļi’ spēs paši sevi organizēt cilvēka ķermenī un implantētās ierīces spēs lasīt smadzeņu viļņus un sazināties ar domām agrāko vārdu vai rakstības vietā.

Sintētiskā bioloģija – tas ir Švāba redzējums, kādā tehnokrātu pasaules pārvaldnieki varēs izmainīt cilvēku organismus, rakstot DNS vajadzīgo informāciju.

Ideja par to, ka cilvēkiem var tikt ierakstītas pilnīgi svešas atmiņas pa tiešo smadzenēs, šķiet slima normālam cilvēkam, bet Klausam tā ir iespēja saslēgt cilvēku smadzenes caur implantiem un nanobotiem vienotā kompjūterā. Protams, var sevi mierināt ar domu, ka tas viss ir kapitāla vairošanai, jo tas veido pavisam jaunas ‘vērtību sistēmas’, kā to dēvē pats Klauss.

Un kā ar organiskā materiāla bioprintēšanu, vai ideju par to, ka dzīvniekus var inženierēt tā, lai no tiem iegūtu farmācijas produktus un citus ārstēšanas līdzekļus? Morāle, ētika? Nekā tamlīdzīga. Viss ir labi Klausa pasaulē, kurš šajā sakarā priecīgi paziņo – “Nav tālu laiks, kad govis tiks mākslīgi veidotas, lai ražotu savā pienā asinis sarecinošu vielu. Zinātnieki jau veido cūkas genomu, lai tajās varētu audzēt cilvēku transplantācijai derīgus orgānus.”

Tālāk kļūst vēl pretīgāk. Kopš nacistiskās Vācijas velnišķīgās eigēnikas programmas, tāda zinātne cilvēku sabiedrībā netika pieļauta. Bet tagad tai atkal tiek dota zaļā gaisma gēnu pārrakstīšanas sakarā. “Tagad ir daudz vieglāk manipulēt ar cilvēka genomu jau embrija stadijā un tas nozīmē, ka mēs drīz redzēsim bērnus pēc pasūtījuma – tādus, kuriem tiek piešķirts specifisks izskats vai tie ir noturīgi pret specifiskām slimībām”

Jau savā 2002 gada trans humānisma darbā “Es, kiborgs” tā autors Kevin Warwick paredz – “Cilvēki varēs attīstīties, pieņemot sevī super-inteliģenci un ekstra iespējas, ko dos nākotnes mašīnas, savienojoties ar tām. Tas virza uz jaunas sugas izveidošanos, ko zinātniskā pasaule pazīst kā kiborgus. Tas nenozīmē, ka visiem jākļūst par tādiem, Ja jūs esat laimīgs ar savu cilvēka statusu, tad lai tā būtu. Bet es brīdinu –tāpat, kā cilvēki atdalījās no pērtiķiem, arī kiborgi atdalīsies no cilvēkiem. Un tie, kas paliks cilvēki, pēc būtības būs zemāka suga. Tādi paši, kā šodienas pērtiķi salīdzinot ar mums”

Līdzīgu nākotni mums paredz arī Švābs, ieskicējot uzlabotu trans humānistu eliti atdaloties no dabiski dzimušiem necilvēkiem. “Mēs esam radikālas sistēmiskas pārmaiņas priekšā un tas prasa cilvēcei adaptēties bez apstājas. Tā rezultātā mēs piedzīvosim polarizētu pasauli, kuru iezīmēs tie, kuri pieņem pārmaiņas un tie, kuri tām pretojas. Tas rada iespējas nevienlīdzībai, kurā tie, kuri pretojas, būs zaudētāji visos veidos, arī materiālā ziņā. Tas savukārt var radīt tādu klašu cīņu, kādu mēs vēl nebūsim redzējuši”

Turpinājums sekos.

#Jaunā Pasaules Kārtība

aivisvasilevskis.info/2020/10/20/lielais-restarts-klauss-svabs-un-tehnokratiskais-fasisms-i-dala/

316 thoughts on “Lielais Restarts – Klauss Švābs un tehnokrātiskais fašisms – I daļa.

 1. I wanted to draft you one tiny observation to help give
  thanks again for all the magnificent suggestions you’ve discussed
  on this website. It is incredibly generous of you to grant openly all a lot of people would
  have sold as an e book in order to make some bucks for themselves, even more so now that you might well have done it in case you desired.
  These strategies additionally worked as a fantastic way to be
  sure that many people have similar passion much like
  mine to grasp good deal more concerning this problem.

  Certainly there are some more pleasurable occasions ahead natural treatment for eczema many who look
  over your blog post.

 2. I was just seeking this info for a while. After 6 hours of continuous
  Googleing, finally I got it in your site.
  I wonder what’s the lack of Google strategy that do not rank this
  type of informative websites in top of the
  list. Normally the top websites are full of garbage.

  Also visit my web site; fotosombra.com.br

 3. Excellent post. I used to be checking constantly this weblog and I am impressed!

  Extremely useful info particularly the remaining phase :
  ) I deal with such info a lot. I was seeking this particular info for a
  long time. Thanks and best of luck.

  Feel free to surf to my homepage omega 3 fatty acids

 4. My brother suggested I would possibly like this blog.

  He used to be entirely right. This put up truly made
  my day. You cann’t imagine just how a lot time I had spent for this information! Thank you!

  Also visit my blog post; chefs knives

 5. Hey! I know this is kinda off topic but I’d figured I’d ask.
  Would you be interested in trading links or maybe guest
  writing a blog post or vice-versa? My website covers a lot of the
  same topics as yours and I believe we could greatly benefit
  from each other. If you’re interested feel free to shoot me an email.
  I look forward to hearing from you! Superb blog
  by the way!

  Feel free to surf to my web page :: eating healthy

 6. To follow up on the up-date of this topic on your web page and would wish
  to let you know just how much I appreciated the time
  you took to write this handy post. In the post,
  you actually spoke of how to actually handle this concern with all ease.

  It would be my personal pleasure to get some more strategies
  from your site and come as much as offer some others what
  I discovered from you. Many thanks for your usual great effort.

  Feel free to surf to my page … best hair regrowth

 7. Great post. I was checking constantly this
  blog and I’m impressed! Very helpful info specifically the last part
  🙂 I care for such info a lot. I was looking for this particular info for a very
  long time. Thank you and best of luck.

  Also visit my webpage: viewers asmr

 8. Thanks for ones marvelous posting! I definitely enjoyed reading
  it, you happen to be a great author.I will make certain to bookmark your blog and definitely will come back later on. I want to
  encourage yourself to continue your great posts, have a nice weekend!

 9. I have been exploring for a little bit for any high-quality articles or weblog posts in this kind of
  space . Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this web
  site. Studying this information So i’m satisfied
  to exhibit that I’ve a very good uncanny feeling I came upon just what I needed.
  I most unquestionably will make sure to do not disregard this website and
  give it a glance on a continuing basis.

  my webpage: eating pyramid

 10. I tend not to create a comment, however after browsing through a ton of remarks on this page Lielais Restarts – Klauss Švābs un tehnokrātiskais fašisms – I
  daļa. – BRĪVĪBAS PLATFORMA. I actually do have a couple of questions for you if
  it’s allright. Could it be just me or does it appear like a few of the responses appear as
  if they are coming from brain dead folks? :
  -P And, if you are writing on additional sites, I would
  like to follow everything fresh you have to post. Would you make a list of all of your social community
  pages like your Facebook page, twitter feed, or linkedin profile?

  My blog: eczema heals

 11. I think that is one of the such a lot significant info for me.
  And i’m satisfied studying your article. But should remark on some basic issues, The web site
  style is great, the articles is truly excellent : D. Just right activity,
  cheers

  My web page – losing weight

 12. I absolutely love your blog and find the majority of your
  post’s to be just what I’m looking for. Would you offer guest writers to write content
  for yourself? I wouldn’t mind creating a post or elaborating on many of the subjects you write with regards to here.

  Again, awesome web log!

  Feel free to surf to my page :: fat loss

 13. Good – I should definitely pronounce, impressed with your web site.
  I had no trouble navigating through all the tabs and related info ended up being truly easy to do to access.
  I recently found what I hoped for before you
  know it in the least. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for
  those who add forums or something, web site theme .
  a tones way for your customer to communicate. Nice task.

  My blog low carb recipes

 14. Neat blog! Is your theme custom made or did you download it from
  somewhere? A theme like yours with a few simple adjustements
  would really make my blog shine. Please let me know where you got your design. Thanks a lot

  my web-site glowing skin

 15. I would like to thank you for the efforts you
  have put in penning this blog. I am hoping to check out the same high-grade content by you later on as
  well. In truth, your creative writing abilities has encouraged me to get my own blog now ;
  )

  my webpage … seeds starts

 16. I merely wanted to thank you again for this amazing web page you have built here.
  It can be full of ideas for those who are really interested in this
  kind of subject, particularly this very post. You’re
  really all amazingly sweet along with thoughtful of others plus reading your blog posts is a wonderful delight in my experience.
  And exactly what a generous present! Jeff and I usually have fun making use
  of your guidelines in what we have to do in the future. Our record
  is a mile long and tips are going to be put
  to excellent use.

  Also visit my blog post: guaji333.com

 17. Does your website have a contact page? I’m having trouble locating it but, I’d like
  to send you an email. I’ve got some recommendations for your
  blog you might be interested in hearing. Either way, great site and I look forward to seeing it expand over time.

  My site lose weight diet

 18. Nice blog right here! Also your website a lot up very fast!
  What web host are you the use of? Can I am getting your associate link to your host?
  I desire my web site loaded up as quickly as yours lol

  my web blog Ada

 19. I feel that is one of the so much important information for
  me. And i am glad reading your article. But wanna observation on few common things, The website taste is wonderful, the
  articles is really excellent : D. Just right task, cheers

  My web blog :: cannabis vodka

 20. Thanks for the good writeup. It in fact was once a amusement account it.

  Glance complex to more added agreeable from you! However,
  how can we communicate?

  Stop by my web blog – Cassie

 21. It’s truly a great and helpful piece of info. I am happy that
  you just shared this helpful info with us. Please keep us informed like this.
  Thanks for sharing.

  Have a look at my webpage Zoe

 22. I am glad for commenting to make you be aware of what a fantastic
  discovery my girl encountered viewing your webblog.
  She came to find lots of pieces, most notably what it is like to have
  an incredible helping mood to let other individuals really easily
  comprehend selected problematic subject matter.
  You really surpassed visitors’ expected results. Many thanks for
  distributing those important, healthy, explanatory and in addition fun tips on this topic to Tanya.

  my web site – Ultra Quick Keto Reviews

 23. Hi, Neat post. There is an issue along with your site in web
  explorer, might test this? IE nonetheless is the market leader and
  a huge part of other folks will miss your wonderful writing because
  of this problem. scoliosis surgery 0401mm.tumblr.com/ scoliosis surgery

 24. I have been exploring for a bit for any high-quality articles
  or blog posts in this kind of space . Exploring in Yahoo I eventually stumbled
  upon this site. Reading this information So i am glad to exhibit that
  I have a very excellent uncanny feeling I discovered exactly what I
  needed. I such a lot definitely will make sure to do not fail
  to remember this website and provides it a glance on a continuing basis.

  Look at my blog post; XLT CBD

 25. Definitely believe that which you said. Your favorite justification seemed to be on the internet the simplest thing to be aware of.
  I say to you, I certainly get irked while people think about worries that they plainly don’t know
  about. You managed to hit the nail upon the top and
  also defined out the whole thing without having side-effects ,
  people can take a signal. Will probably be back to get more.
  Thanks

  Feel free to surf to my website … Ketokor

 26. Howdy! I could have sworn I’ve visited this blog before but after going through
  some of the articles I realized it’s new to me.
  Anyhow, I’m certainly delighted I discovered it and I’ll be book-marking
  it and checking back frequently!

 27. Hello I am so glad I found your site, I really
  found you by mistake, while I was researching on Yahoo for something else, Anyways I am here now and would just like to say many thanks for a
  remarkable post and a all round exciting blog (I also
  love the theme/design), I don’t have time to browse it all at the minute but I have book-marked it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the excellent job.

 28. Have you ever considered writing an ebook or guest authoring on other
  sites? I have a blog based on the same information you discuss and would really
  like to have you share some stories/information. I know my subscribers would value your work.
  If you are even remotely interested, feel free
  to shoot me an e mail.

 29. I’m really loving the theme/design of your website.
  Do you ever run into any web browser compatibility issues?

  A couple of my blog readers have complained about my website
  not working correctly in Explorer but looks great in Safari.
  Do you have any recommendations to help fix this problem?

  Visit my blog :: Vinyasa Anti Aging Cream

 30. Howdy would you mind letting me know which hosting company you’re using?
  I’ve loaded your blog in 3 completely different internet browsers and
  I must say this blog loads a lot faster then most.

  Can you recommend a good web hosting provider at a honest price?
  Thanks, I appreciate it!

  my web blog; Glacier Air Cooler

 31. What i don’t realize is actually how you are no longer really much more well-favored than you might
  be right now. You are so intelligent. You understand therefore considerably in relation to this topic, produced me for my part believe
  it from a lot of numerous angles. Its like men and women don’t seem
  to be involved unless it’s one thing to accomplish with Lady gaga!
  Your personal stuffs excellent. At all times deal with it up!

  Feel free to visit my web blog Bio Wellness CBD Gummies

 32. I’m honored to obtain a call from a friend when he discovered the important ideas shared on your own site.

  Studying your blog write-up is a real wonderful
  experience. Thanks again for taking into consideration readers much like me,
  and I want for you the best of success for a professional
  in this arena.

  My web site www.goldenanapa.ru/

 33. I?m not that much of a internet reader to be honest
  but your blogs really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your
  website to come back later. Cheers

  Also visit my web-site – Laurence

 34. hi!,I like your writing very much! share we be in contact extra about your article on AOL?
  I require an expert on this area to resolve my problem. Maybe that’s you!
  Looking ahead to see you.

 35. Thanks, I’ve recently been searching for info approximately this subject for a while and
  yours is the best I’ve found out so far. But, what concerning the
  bottom line? Are you certain in regards to the source?

  Have a look at my homepage … Keto Speed Diet

 36. I must show appreciation to you for rescuing me from this instance.
  As a result of surfing through the world wide web and meeting tricks
  which were not powerful, I believed my entire life was done.
  Existing without the strategies to the problems you have solved through
  your main blog post is a serious case, and those that would have badly damaged my entire career if I had not encountered the blog.
  Your actual natural talent and kindness in touching almost everything was tremendous.
  I am not sure what I would’ve done if I had not encountered such a step like this.
  It’s possible to at this time look forward to my future.

  Thanks a lot so much for the expert and results-oriented guide.
  I will not think twice to refer your web sites to
  any person who desires guidelines on this issue.

  Feel free to visit my web-site Rapid Fire Keto Review

 37. This is very interesting, You are a very professional blogger.
  I’ve joined your rss feed and look forward to searching
  for more of your fantastic post. Also, I have shared your site
  in my social networks

 38. This design is wicked! You definitely know how to keep a reader entertained.
  Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Wonderful job.
  I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it.

  Too cool!

 39. Hey there just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of
  the images aren’t loading properly. I’m not sure why but I think its a linking issue.
  I’ve tried it in two different internet browsers and both show the same results.

  Feel free to surf to my webpage www.koan.at

 40. I am extremely impressed together with your writing talents as neatly
  as with the layout on your weblog. Is this a paid subject or did
  you modify it yourself? Anyway keep up the excellent high quality writing,
  it is rare to see a nice blog like this one nowadays..

  Also visit my web page www.klnjudo.com

 41. Great post. I used to be checking constantly this blog and I’m impressed!
  Very helpful info particularly the final section 🙂 I deal
  with such info a lot. I was looking for this particular information for
  a very long time. Thank you and best of luck.

  my web blog; Summer Valley CBD

 42. I wanted to check up and let you know how ,
  very much I liked discovering your site today. I will consider it the honor to work at my place of work and be able to make real use of the
  tips shared on your website and also be a part of visitors’ feedback like this.
  Should a position of guest author become offered at your end, make sure you let me know.

  Also visit my web blog Biodermeux Cream

 43. hey there and thank you for your information ? I?ve certainly picked up something new from right here.
  I did however expertise some technical issues using this web
  site, since I experienced to reload the site a lot of times previous
  to I could get it to load correctly. I had been wondering
  if your web host is OK? Not that I am complaining, but sluggish
  loading instances times will often affect your placement in google and can damage your
  high quality score if ads and marketing with Adwords.

  Well I am adding this RSS to my e-mail and could look out for much more of
  your respective fascinating content. Make
  sure you update this again very soon..

  My website Carlos

 44. We would like to thank you all over again for the gorgeous ideas you gave Jesse when preparing a
  post-graduate research and also, most importantly, regarding providing all of the ideas in a blog post.

  In case we had known of your web site a year ago, we would have been kept from the useless
  measures we were participating in. Thanks to you.

  my blog Summer Valley CBD Reviews

 45. Magnificent goods from you, man. I have understand your stuff prior to and you’re just too magnificent.
  I really like what you’ve acquired here, really like what you are saying and the best
  way wherein you assert it. You make it enjoyable and you still take
  care of to stay it wise. I cant wait to read much more from you.
  This is actually a wonderful website.

  My webpage; Infinuity CBD Price

 46. I wanted to visit and let you know how great I liked
  discovering your blog today. I’d personally consider it a good honor to operate at my company and be able to utilize tips discussed on your web page and also take
  part in visitors’ Biodermeux Reviews like this.
  Should a position of guest author become available at your end, i highly recommend you let me know.

 47. I think everything wrote was actually very reasonable.
  However, consider this, suppose you added a little information? I
  ain’t saying your content isn’t solid., but suppose you added a headline that makes people desire
  more? I mean Lielais Restarts – Klauss Švābs un tehnokrātiskais fašisms – I daļa.
  – BRĪVĪBAS PLATFORMA is kinda plain. You could peek
  at Yahoo’s front page and see how they create news headlines to get people to open the links.
  You might try adding a video or a related pic or two to get people excited about
  everything’ve written. Just my opinion, it might bring your website a little livelier.

  Feel free to surf to my homepage; Oracle Leaf Gold CBD Review

 48. Thanks for sharing excellent informations. Your web site is so cool.
  I’m impressed by the details that you’ve on this blog.

  It reveals how nicely you perceive this subject.
  Bookmarked this website page, will come back for more articles.
  You, my friend, ROCK! I found simply the info I already searched everywhere and just could not come across.
  What a great web-site.

  Check out my web page; Sper Max Control

 49. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems
  as though you relied on the video to make your point.
  You clearly know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your site when you could be giving
  us something enlightening to read?

  my web site – www.hotelforrest.ru

 50. Hey would you mind sharing which blog platform you’re working with?

  I’m planning to start my own blog soon but I’m having a
  hard time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your layout seems different then most
  blogs and I’m looking for something completely unique.
  P.S My apologies for being off-topic but I had to ask!

  My website; Trudi

 51. Hey! I know this is kinda off topic nevertheless I’d figured I’d ask.
  Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing a blog article or vice-versa?

  My site goes over a lot of the same subjects as yours and I
  feel we could greatly benefit from each other.
  If you happen to be interested feel free to send me an e-mail.

  I look forward to hearing from you! Great blog by the way!

  Feel free to visit my site Keto Fat Burn

 52. Having read this I believed it was extremely informative.
  I appreciate you finding the time and effort to put
  this article together. I once again find
  myself personally spending way too much time both reading and posting comments.
  But so what, it was still worthwhile!

  Also visit my page: Keto Fat Burn Pills

 53. You really make it seem so easy with your presentation but I find this
  matter to be really something that I think I would
  never understand. It seems too complex and extremely
  broad for me. I am looking forward for your next post, I’ll try to get
  the hang of it!

  Visit my web site :: Keto Fat Burn Reviews

 54. I almost never leave a response, but i did some searching and wound up here Lielais Restarts – Klauss Švābs un tehnokrātiskais fašisms – I daļa.
  – BRĪVĪBAS PLATFORMA. And I do have a couple of questions for you if you
  tend not to mind. Could it be just me or does it seem like a few of these
  responses appear as if they are written by
  brain dead individuals? 😛 And, if you are writing on additional sites, I
  would like to follow anything fresh you have to post.
  Could you make a list of the complete urls of all your public pages like
  your twitter feed, Facebook page or linkedin profile?

  My web-site – Coastal Hemp CBD

 55. Thanks for sharing excellent informations. Your web-site is very cool.
  I’m impressed by the details that you’ve on this site.
  It reveals how nicely you understand this subject.
  Bookmarked this website page, will come back for more articles.
  You, my friend, ROCK! I found simply the info I already searched everywhere and just couldn’t come across.
  What an ideal website.

  Here is my web page; Fast Dash Keto Ingredients

 56. I?m impressed, I must say. Rarely do I encounter a blog that?s
  both equally educative and amusing, and without a doubt,
  you’ve hit the nail on the head. The issue is something that too few men and women are
  speaking intelligently about. Now i’m very happy I stumbled across this in my hunt for something relating to this.

  Here is my page – Total Pure CBD

 57. I am really loving the theme/design of your blog. Do you ever run into any
  browser compatibility issues? A number of my blog audience have
  complained about my blog not operating correctly in Explorer but looks great in Safari.

  Do you have any recommendations to help fix this issue?

  my web blog Dynamic Flex

 58. Have you ever considered about adding a little bit more than just your articles?
  I mean, what you say is valuable and everything.
  Nevertheless imagine if you added some great pictures or video clips to give your posts
  more, “pop”! Your content is excellent but with pics and clips, this site could definitely be one of the best in its niche.

  Terrific blog!

 59. Needed to send you that very small observation to be able to thank you yet again for the marvelous views you’ve contributed at this time.

  It has been generous of you to make unreservedly what a lot of folks might have made available as an ebook to generate some cash for themselves, mostly given that you could have tried it if you wanted.
  These concepts in addition acted as the easy way to be sure that most people have similar eagerness much like my own to learn a great deal more in terms of this problem.
  I’m certain there are many more pleasurable instances up front for many
  who looked over your site.

  Here is my web blog; Vigor Max Male Enhancement Review

 60. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though
  you relied on the video to make your point. You obviously know what youre talking
  about, why throw away your intelligence on just posting videos to
  your weblog when you could be giving us something
  informative to read?

  Stop by my web-site :: ACV Rx Ingredients

 61. My spouse and i have been happy when Emmanuel managed to round up
  his investigations through the entire precious recommendations he
  had through the blog. It’s not at all simplistic just to always be offering methods people today have been selling.
  So we keep in mind we now have the website owner to thank because of that.
  The entire illustrations you’ve made, the easy web site menu, the relationships you can aid to engender – it
  is everything terrific, and it’s facilitating our son and our family believe
  that the topic is excellent, and that’s incredibly fundamental.
  Thanks for all the pieces!

  My web page; Biodermeux Reviews

 62. I have been exploring for a little for any high-quality articles or weblog posts in this sort of house .
  Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this site.
  Reading this info So i’m happy to express that I have
  a very just right uncanny feeling I discovered exactly what I needed.

  I most surely will make sure to don’t fail to remember
  this website and provides it a look on a relentless basis.

  Also visit my site :: duna-anapa.net.ru

 63. Purely to follow up on the update of this topic on your web site and would wish
  to let you know simply how much I appreciated the time you took to generate this helpful
  post. Within the post, you actually spoke on how to truly handle this concern with
  all convenience. It would be my personal pleasure to
  get some more concepts from your website and come as much
  as offer some others what I have benefited
  from you. I appreciate your usual great effort.

  My web blog :: Micheal

 64. I was curious if you ever thought of changing the page layout of your site?
  Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more
  in the way of content so people could connect with it better.
  Youve got an awful lot of text for only having one or 2 images.
  Maybe you could space it out better?

  Have a look at my site: NeoPodz

 65. Good day I am so grateful I found your website, I really found you by mistake, while I was
  researching on Askjeeve for something else,
  Nonetheless I am here now and would just like to say cheers for
  a remarkable post and a all round exciting blog (I also love the theme/design), I
  don?t have time to read through it all at the moment but I
  have book-marked it and also included your RSS feeds, so
  when I have time I will be back to read much more, Please do keep up the great jo.

  Also visit my web site; www.lgbt.gr/

 66. Hey there just wanted to give you a brief heads
  up and let you know a few of the images aren’t loading properly.

  I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different web browsers and
  both show the same outcome.

  Check out my site: Shella

 67. Good – I should certainly pronounce, impressed with
  your web site. I had no trouble navigating through all the tabs as well as related info ended up being truly simple to do to access.
  I recently found what I hoped for before you know
  it in the least. Quite unusual. Is likely to appreciate it for
  those who add forums or anything, web site theme . a tones way for your customer to communicate.
  Nice task.

  Stop by my webpage :: librarius.main.jp/temp/userinfo.php?uid=43803

 68. Thanks for one’s marvelous posting! I actually enjoyed reading it, you will be a great author.I will remember to bookmark
  your blog and will often come back sometime soon. I want to encourage one to continue your
  great job, have a nice evening!

  my page … Paramore Skin Care

 69. I would like to use the ability of saying thanks to you for your professional
  guidance I have continually enjoyed viewing your site.
  I am looking forward to the actual commencement of my university research and the overall groundwork would never have been complete
  without checking out your web site. If I could be of any help to
  others, I’d personally be delighted to help by what I have learned from here.

  Here is my web blog Man Plus Pills

 70. Hi! Quick question that’s entirely off topic. Do you know
  how to make your site mobile friendly? My
  website looks weird when viewing from my iphone.
  I’m trying to find a theme or plugin that might be able to correct this
  issue. If you have any recommendations, please share.
  Appreciate it!

  Also visit my web-site … VigorMax

 71. Thank you for sharing excellent informations.
  Your website is very cool. I’m impressed by the details that you have on this blog.
  It reveals how nicely you perceive this subject.

  Bookmarked this web page, will come back
  for extra articles. You, my friend, ROCK! I found simply the info I already
  searched everywhere and simply couldn’t come across.
  What a perfect website.

  my website :: telegra.ph

 72. I’m really impressed with your writing abilities as neatly as with
  the structure for your weblog. Is that this
  a paid subject or did you customize it yourself?
  Anyway keep up the excellent quality writing, it’s rare to peer a nice weblog like this
  one nowadays.

  Feel free to visit my web blog; Rapid Keto Cut

 73. Good day very cool website!! Man .. Excellent ..
  Wonderful .. I’ll bookmark your website and take the feeds additionally…I’m happy to find numerous helpful information right
  here in the put up, we need develop more techniques on this regard, thanks for sharing.

  Here is my page: Yetta

 74. Good – I should certainly pronounce, impressed with your site.
  I had no trouble navigating through all the tabs and related info
  ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all.
  Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything,
  web site theme . a tones way for your customer to communicate.
  Excellent task.

  Feel free to surf to my webpage; forum.adm-tolka.ru

 75. Hi, i feel that i saw you visited my web site so i got here to ?return the want?.I’m attempting to
  to find issues to improve my website!I assume its ok to use some of your
  concepts!!

  Here is my site Slimy Vita

 76. My brother recommended I may like this web site. He was
  once totally right. This publish truly made my day. You can not believe just how a lot time I had
  spent for this information! Thank you!

  Check out my web blog: khoquet.com

 77. I loved up to you will obtain carried out proper
  here. The comic strip is tasteful, your authored
  subject matter stylish. however, you command get bought
  an nervousness over that you would like be turning in the following.
  in poor health unquestionably come further previously once more as exactly the similar nearly a lot regularly inside case you defend
  this hike.

  Here is my blog; Rapid Keto Cut Review

 78. Hey I am so excited I found your web site, I really found you by accident, while I was researching on Aol for something
  else, Anyways I am here now and would just like to say thanks for a marvelous
  post and a all round thrilling blog (I also love the theme/design),
  I don’t have time to browse it all at the minute but I have saved it and also added your RSS feeds,
  so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the awesome work.

  my page – Oracle Leaf CBD

 79. Greetings from Los angeles! I’m bored at work so I decided to browse your website on my iphone during lunch break.
  I really like the knowledge you present here and can’t wait to take a
  look when I get home. I’m amazed at how fast your blog loaded on my cell phone ..
  I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, awesome
  site!

  my web-site: www.craksracing.com

 80. I wanted to follow up and let you know how , very much I appreciated discovering this
  blog today. I’d consider it a honor to do things at my
  place of work and be able to make real use of the tips contributed on your web-site and also be involved in visitors’ comments like this.
  Should a position of guest writer become on offer at your end, you should let
  me know.

  My web site; Man Plus Pills Reviews

 81. Greetings from Florida! I’m bored to death at work so
  I decided to browse your site on my iphone during lunch
  break. I really like the information you present here and can’t wait to take a look when I
  get home. I’m amazed at how quick your blog loaded on my phone ..
  I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, fantastic site!

  My homepage: pxydante315033.7x.cz

 82. I like the valuable info you supply on your articles. I will
  bookmark your weblog and check again right here frequently.

  I’m quite sure I will be told plenty of new stuff right here!
  Best of luck for the following!

  Feel free to surf to my web page; SynerSooth CBD

 83. I love your blog.. very nice colors & theme. Did you create this website yourself or did you hire someone to do it for you?
  Plz reply as I’m looking to design my own blog and would like to know where u got this from.
  thank you

  Feel free to visit my web blog … www.zichen.com

 84. I believe this is one of the such a lot important info for me.
  And i am glad reading your article. However wanna remark on few common things,
  The site style is perfect, the articles is in point of fact nice :D.
  Excellent process, cheers.

  Here is my web blog; D-Fine8 Reviews

 85. Terrific work! That is the type of information that are
  meant to be shared across the web. Disgrace on Google for
  now not positioning this put up upper! Come on over and discuss with my web site
  . Thanks =)

  Here is my web site: diigo.com

 86. I think what you typed was actually very logical.
  But, think on this, suppose you added a little content?
  I am not saying your information is not good, however suppose you added a title that makes people want more?
  I mean Lielais Restarts – Klauss Švābs un tehnokrātiskais fašisms –
  I daļa. – BRĪVĪBAS PLATFORMA is a little vanilla.
  You could peek at Yahoo’s front page and see how they write article headlines to get viewers to open the links.
  You might add a related video or a pic or two to grab readers
  excited about everything’ve written. In my opinion, it would
  make your posts a little livelier.

  Here is my blog post; www.fles.hlc.edu.tw

 87. Hmm it seems like your website ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I
  wrote and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog blogger but I’m still
  new to the whole thing. Do you have any recommendations for newbie blog writers?

  I’d genuinely appreciate it.

  my web page Rapid Keto Cut Ingredients

 88. Hello there! This is my first visit to your blog!
  We are a group of volunteers and starting a new initiative in a
  community in the same niche. Your blog provided us valuable
  information to work on. You have done a extraordinary job!

  Have a look at my page Lourdes

 89. Thank you for sharing superb informations.
  Your site is so cool. I’m impressed by the details that you’ve on this website.
  It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this website page, will come back for extra articles.
  You, my pal, ROCK! I found simply the information I already
  searched all over the place and just could not come across.
  What a perfect website.

  My website Follipur Ingredients

 90. I just wanted to thank you one more time for this amazing web site you have designed here.
  Its full of ideas for those who are really interested in this kind of subject, primarily this very post.
  You’re really all so sweet and thoughtful of others and reading your website posts is a superb delight with me.
  And exactly what a generous surprise! Ben and I are going to have fun making use of your ideas in what we should instead do next week.
  Our listing is a distance long which means that your tips
  is going to be put to beneficial use.

  Here is my web page – Max Thrive Keto Pills

 91. I am curious to find out what blog system you are using?
  I’m having some minor security issues with my latest site and I would
  like to find something more safe. Do you have any solutions?

  Feel free to surf to my homepage: SlimX Keto

 92. I have been surfing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours.
  It is pretty worth enough for me. In my view, if all website owners and
  bloggers made good content as you did, the net will be a lot more useful than ever before.

  my webpage: VigorMax

 93. My husband and i felt now more than happy when Ervin could complete his
  web research via the ideas he came across from your site.
  It is now and again perplexing to just possibly be releasing helpful hints that many people could
  have been selling. And now we figure out we have the website
  owner to thank for that. The main illustrations you
  made, the straightforward blog menu, the friendships you will help to promote – it’s got all extraordinary, and it is letting our
  son and our family do think that situation is thrilling,
  which is certainly unbelievably indispensable. Thanks for everything!

  Feel free to visit my web blog … leannealba51837.webgarden.cz

 94. Hello there, I discovered your blog by the use of Google
  whilst searching for a similar subject, your web site came up, it appears to be like great.

  I have bookmarked it in my google bookmarks.[X-N-E-W-L-I-N-S-P-I-N-X]Hello there, just turned into aware of your
  blog through Google, and located that it is really informative.
  I’m going to watch out for brussels. I will be grateful in case you
  proceed this in future. Lots of other folks might be benefited out of your writing.
  Cheers!

  my web-site D-Fine8 Reviews

 95. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as
  though you relied on the video to make your point. You obviously
  know what youre talking about, why throw away your
  intelligence on just posting videos to your weblog when you could be giving
  us something informative to read?

  My web-site Rapid Keto Cut Review

 96. Thanks for ones marvelous posting! I truly enjoyed reading it, you’re a
  great author. I will make sure to bookmark your blog and will
  often come back very soon. I want to encourage one to continue your great work, have a
  nice afternoon!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.