Latvijas interneta mediju vides attīstības tendenču analīze

Jau labu laiku gan mediju vidē vispār, gan konkrēti interneta mediju vidē notiek negatīvas tendences, par kuru vienu no pēdējiem robežnotikumiem var uzskatīt TVNET acīmredzamās neveiksmes 2018.gadā un portāla ilggadīgās galvenās redaktores atlaišanu. TVNET, lai gan pilnībā pārņēma (“aprija”) vienu no diviem saviem galvenajiem konkurentiem – Apollo, tomēr strauji zaudēja auditoriju un uzrādīja lielus finanšu zaudējumus.

TVNET neveiksmes iemesli ir izpētes vērti, tomēr tas ir tikai spilgts gadījums, kurš raksturo visas interneta mediju vides problēmas. Tā kā mediju vide, tai skaitā interneta mediju vide, pilda nozīmīgas sabiedriskas funkcijas un no tās ir atkarīgas gan visas sabiedrības attīstības tendences, gan valsts kā tādas stiprums un pat pastāvēšana, tad nepieciešams saprast šajā sfērā notiekošos negatīvos procesus, lai būtu iespēja tos mazināt, pārvarēt un vērst par labu. To arī mēģināšu izdarīt.

1. Īss Latvijas interneta mediju uzskaitījums

Pie Latvijas interneta medijiem var pieskaitīt faktisku monopolstāvokli ieguvušo ziņu aģentūru LETA, kuras ziņas pēc tam koriģētā vai nekoriģētā veidā tiek pārpublicētas, nozīmīgākie interneta portāli (Delfi.lv, TVNET (tvnet un apollo)), drukāto preses izdevumu interneta portāli (Kas jauns (jauns.lv), LA (la.lv), NRA (nra.lv), Diena (diena.lv)), Latvijas sabiedriskā medija interneta portāls LSM.lv, TV3 portāls skaties.lv, sociālie tīkli Draugiem.lv un Spokiem.lv, kā arī e-pastu platforma Inbox.lv.

No starptautiskajiem resursiem, kuri ir iespiedušies Latvijas informatīvajā telpā var minēt Google (tai skaitā Youtube), Facebook, Twitter, Instagram, Odnoklasniki, VKontakte, Kinozal, kā arī BBC, CNN, Reuters u.c..

Šo uzskaitījumu varētu papildināt un izvērst, bet virspusējam priekšstatam pietiks.

2. “Entertaiment industrijas” objektīvās problēmas

Vispirms jākonstatē, ka vienam no mediju vides problēmu cēloņiem ir globāls (starptautisks) raksturs un tas ir raksturīgs visai t.s. “entertaiment” (izklaides) industrijai. Pie izklaides industrijas, tās plašākajā sapratnē, pieder viss tas, kas attiecas uz cilvēku brīvā laika aizpildīšanu un ko cilvēki paši brīvi izvēlas. Pie tās pieder gan mediji (avīzes, žurnāli), gan interneta mediji, gan grāmatizdevniecība, gan sociālie tīkli, gan TV, gan mūzikas industrija, gan kinoindustrija, gan teātris un māksla, gan citas uz cilvēku brīvo laiku pretendējošas sfēras. Šāda “entertaiment industrijas” sapratne parāda tās galveno problēmu – cilvēku brīvā laika un apziņas apjoma ierobežotību, ko nekādi nav iespējams novērst.

Cilvēkam ir tik daudz brīvā laika, cik viņam ir un tam ir jāizvēlas, kā viņš to izlietos – lasīs ziņas internetā, lasīs laikrakstu, aizies uz koncertu, teātri, muzeju vai filmu, nopirks un izlasīs kādu grāmatu, nopirks un klausīsies kādu mūzikas disku, skrullēs Facebook lenti, iegrims Twiterī, klejos pa internetu, skatīsies TV, spēlēs datorspēles vai azartspēles, aizies uz krogu vai naktsklubu, apmeklēs bordeli, lietos narkotikas, pasēdēs kafejnīcā, kvernēs iepazīšanās saitos, aizies uz kursiem, treniņu vai trenažiera zāli, iesaistīsies kādas politiskās partijas, sabiedriskās vai reliģiskās organizācijas darbā, skatīsies bezmaksas filmu, klausīsies bezmaksas mūziku, lasīs mājās esošās vai bez maksas dabūjamās grāmatas un tā tālāk, vai arī neizmantos neko no “entertaiment industrijas” plašā piedāvājumu klāsta un tiksies ar draugiem, pastaigāsies, brauks ar riteni, skries, ies peldēties, uzspēlēs futbolu vai basketbolu, veltīs laiku ģimenei un vispār dzīvos normālu cilvēcisku dzīvi.

Tā kā “entertaiment industrija” atrodas nepārtrauktā ekspansīvā attīstībā, tā izdara milzu spiedienu uz cilvēku, lai iegūtu pēc iespējas lielāku tā brīvā laika daļu un lielā mērā tai tas arī izdodas, tomēr cilvēka laika trūkuma problēmu kā tādu tā atrisināt nespēj, tādēļ viss tās dinamiskais spēks vēršas uz iekšu, uz iekšējo konkurenci ar citiem izklaides industrijas segmentiem un ar citām cilvēku esamības sfērām (tai skaitā profesionālo). Tāpēc gan mediju videi kā tādai, gan konkrēti interneta mediju videi ir nepārtraukti jāiztur ļoti nežēlīga un agresīva konkurence ar citiem “entertaiment industrijas” segmentiem.

Kā laika trūkuma problēmas blakusprodukti no vienas puses ir cilvēku aizsargreakcija pret agresīvajiem mēģinājumiem iespiesties viņu brīvajā laikā, bet no otras puses cilvēku apziņas “noplicināšana”, tās kvalitātes, veiktspējas, uztvertspējas krasa samazināšanās dēļ pārāk agresīvas un destruktīvas informācijas vides. Cilvēki aizsargā sevi, savu brīvo laiku, savu apziņu gan apzināti, gan arī neapzināti tīri intuitīvā un pat instinktīvā līmenī, kas “entertaiment industrijas” attīstības noteicējiem rada visdažādākos pārsteigumus un problēmas. Savukārt cilvēku apziņas “noplicināšanās” rada pavisam jauna tipa cilvēku segmentu, kuru intelektuālās spējas ir krietni zem agrākajiem normatīviem un kuri pēc savām tieksmēm un uzvedības sāk līdzināties dzīvniekiem.

3. Latvijas lielo interneta mediju galvenā problēma – faktiska monopolstāvokļa izraisīta augstprātība un ieciklēšanās uz sevi

Lielie Latvijas interneta mediji (pirmkārt delfi.lv, apollo.lv un tvnet.lv) radās drīzumā pēc interneta attīstības sākuma Latvijā un radās apstākļos, kad dominēja klasiskās žurnālistikas principi (objektivitāte, vispusība, korektums, terminoloģiskā un gramatiskā precizitāte). Tāpēc sākotnēji interneta mediji bija pietiekami kvalitatīvi, kas kopā ar to tehnoloģisko efektivitāti tiem nodrošināja nepārtrauktu izaugsmi. Interneta mediju joma daudzu gadu desmitu laikā nepārtraukti auga uz drukāto izdevumu lasītāju un internetu iepriekš nelietojošo cilvēku skaita rēķina. Tas nodrošināja lielajiem interneta portāliem brīvai tirgus ekonomikai neraksturīgu stabilitāti un sava veida monopolu.

Šī stabilitāte atstāja izteikti negatīvu ietekmi uz to īpašniekiem, vadību un darbiniekiem, kuri, neizprotot savas veiksmes patiesos cēloņus, iedomājās sevi par dikti gudriem un visu varošiem un sāka realizēt arvien kļūdaināku, neprofesionālāku un saviem patērētājiem arvien naidīgāku redakcionālo un biznesa politiku. Interneta mediji atrāvās no realitātes un sāka izteikti necienīgi izturēties pret visu, tai skaitā pret saviem profesionālajiem pienākumiem un lasītājiem.

Pirmkārt interneta mediji kļuva arvien ideoloģizētāki. Tas saskanēja gan ar valsts izvēlēto prorietumniecisko politisko kursu un noteicošajām tendencēm Rietumvalstīs, tas saskanēja ar īpašnieku ekonomiskajām un politiskajām interesēm un tas pilnībā atbilda darbinieku pasaulskatam un uzskatiem. Interneta mediji līdzīgi visiem medijiem kļuva pilnībā neoliberāli. Tikai šis fakts pats par sevi varēja arī nekļūt par vienu no kvalitātes krituma iemesliem, ja vien vadība un darbinieki spētu sevi saturēt kaut vai tikai profesionālos rāmjos. Diemžēl stabilitāte un konkurences trūkums izraisīja augstprātību, kura savukārt devalvēja profesionalitāti un veselo saprātu. Ziņas kļuva arvien tendenciozākas, arvien atklātāk un intensīvāk tika mēģināts uztiept apšaubāmas idiologēmas ar arvien nepārliecinošāku objektivitātes piesegu, sākās arvien atklātāka vēršanās pret citādi domājošajiem, tai skaitā lasītāju – komentētāju vidū. Sākās straujš kvalitātes kritums, jo nevar taču prasīt tik izcili veiksmīgiem, neaizvietojamiem un vienmēr aizņemtiem darbiniekiem pievērst uzmanību tādiem sīkumiem kā gramatika, formulējumu precizitāte, faktu pārbaude utt. Un “pīpls” taču tāpat “nohavos”.

Objektivitātei žurnālistikā ir ne tikai ētiska, bet arī praktiska nozīme. Ideoloģiju ir daudz un konkrētu ideoloģiju adeptu ir salīdzinoši maz, tādēļ nostājoties uz ideoloģizācijas ceļa tiek riskēts ar visu to lasītāju zaudēšanu, kuri neatbalsta konkrēto ideoloģiju. Objektīva informācija ir nepieciešama visiem neatkarīgi no politiskās, ideoloģiskās un reliģiskās pārliecības, tāpēc pieturēšanās pie objektivitātes principiem nodrošina žurnālistiem maksimāli plašu auditoriju. Savukārt ideoloģizācijas sekas žurnālistikā ir auditorijas, lasītāju zudums. Tas arī notiek.

Tā vietā, lai pildītu savu žurnālistu, sabiedrības informētāju misiju, interneta mediju personāls ieciklējās uz sevi un ņēmās augstprātīgi pārmācīt “tumsonīgo” Latvijas sabiedrību saskaņā ar savām visnotaļ apšaubāmajām idiologēmām. Un pietiekami ilgu laiku tas viņiem neradīja nekādas nopietnas sekas, jo lasītāju skaits turpināja augt, bet neapmierināto vairākums migrēja starp trijiem saturā un garā ļoti līdzīgajiem konkurentiem, kas pa lielam nespēja negatīvi ietekmēt nevienu no portāliem.

Un kā visi augstprātībai padevušies, arī lielie interneta mediji nepamanīja un palaida garām to mirkli, kad viņiem labvēlīgā situācija kardināli mainījās. Pirmkārt, internets kļuva pieejams gandrīz visiem un beidzās tie cilvēki, kuri tikko uzsāk interneta lietošanu un attiecīgi arī interneta mediju lietošanu. Otrkārt, drukāto izdevumu apjomi nostabilizējās un paši drukātie mediji ienāca interneta vidē, izveidojot savas interneta mediju portālu versijas. Parādījās tieši konkurenti, kuri aizvilināja lasītājus. Treškārt, parādījās sociālie tīkli, kas atņēma interneta medijiem gan daudz lasītāju, gan ievērojamu daudzumu to laika un uzmanības. Ceturtkārt, daudzi lasītāji vispār pārtrauca lietot interneta medijus. Uzauga paaudze, kurai principiāli nekas tāds neinteresē. Daudzi no tā atteicās laika un nervu taupīšanas nolūkā, bet vēl citi pārorientējās uz citu valstu resursiem. Šo un citu iemeslu dēļ iestājās lielo interneta mediju krīze, kuras viens no indikatoriem bija portāla Apollo.lv pārdošana no Lattelecom puses 2011.gadā. It kā šādos apstākļos vajadzētu pārvērtēt paveikto un darbības stilu un izdarīt kādus secinājumus, bet nekas tāds nenotika un interneta mediji turpināja “dragāt pa vecam”, izvēloties tāda veida metamorfozas, kuras tos vēl vairāk dzen kvalitātes krituma virzienā.

4. Latvijas sabiedrība un informatīvās telpas struktūras neiztur intensīvo NATO – Krievijas hibrīdkaru

Hibrīdkarš starp NATO valstīm un Krieviju ir fakts, ko atzīst abas puses. Lasot abu pušu medijus var nonākt pie secinājuma par hibrīdkara esamību. NATO valstīs to saka atklāti un lieto hibrīdkara terminu, Krievijā izvairās no tiešiem formulējumiem, bet viss mediju saturs par to liecina. Šī raksta kontekstā nav būtiski šā hibrīdkara iemesli, kurš to uzsāka un kuram ir lielāka taisnība, būtisks ir pats hibrīdkara esamības fakts, kurš ir neapšaubāms.

Hibrīdkarš tas ir karš, kurš tiek vests ar “nekara” metodēm. It kā kara stāvoklis nav, it kā armija tieši nav iesaistīta, bet notiek patstāvīgi mēģinājumi dažādos veidos kaitēt pretiniekam un nodarīt tam pēc iespējas lielākus zaudējumus, saglabājot formālu miera stāvokli. Kā viens no hibrīdkara elementiem ir informatīvais karš.

Kā jebkurā karā, arī hibrīdkarā ir vismaz divas karojošās puses, kuras viena pret otru izmanto aptuveni līdzīgas un līdzvērtīgas karošanas metodes. Vērotājam no malas, kurš vēlas saglabāt veselo saprātu un nepadoties kara propagandas ārprātam, to ir būtiski saprast. Tas nozīmē, ka tas, ko dara viena puse vai ko pieraksta vienai pusei, ar lielu varbūtību dara arī otra puse. Ja vienai pusei ir “troļļu fabrikas”, tad tādas ir arī otrai pusei, ja viena puse veic hakeriebrukumus, tad to dara arī otra puse, ja viena puse mēģina ietekmēt otras puses vēlēšanas, tad to dara arī otra puse, ja viena puse maldina, tad to dara arī otra puse, ja viena puse izplata “fake news”, tad to dara arī otra puse. Šāds domu gājiens reizēm var novest pie kļūdainiem secinājumiem, jo atsevišķas karojošo pušu metodes var pietiekami stipri atšķirties un ne vienmēr viena puse spēj vai uzskata par lietderīgu izmantot tās kara metodes, kuras izmanto otra puse, tomēr šāds skatījums visdrošāk un garantētāk pasargās cilvēka apziņu no kara propagandas destruktīvās ietekmes.

No augstāk minētā izriet, ka arī Latvija kā NATO dalībvalsts ir iesaistīta hibrīdkarā pret Krieviju un ka tas risinās arī Latvijas teritorijā un Latvijas informatīvajā telpā. Hibrīdkarš notiek cilvēku prātos, atstājot uz tiem negatīvu ietekmi.

No Latvijas valsts un sabiedrības drošības viedokļa ir būtiski saprast, ka šo hibrīdkaru pret visiem Latvijas iedzīvotājiem ved ne tikai Krievija, bet arī t.s. “sabiedrotie”.

Kādas ir kara izpausmes? Kontroles pār teritoriju pārņemšana, pretinieka spēku bloķēšana un neitralizēšana, tā darbības traucēšana viņa kontrolētajās teritorijās, pretinieka ekspansijas apturēšana, neļaušana pretiniekam pārņemt kontroli pār teritoriju, zaudējumu radīšana pretiniekam, pretinieka ievilināšana lamatās, kas tam rada lielus zaudējumus, pretinieka dezinformēšana, pretinieka atbalstītāju un neitrālo iedzīvotāju pārliecināšana, savu komunikācijas kanālu sargāšana un pretinieka komunikācijas kanālu slāpēšana utt. Hibrīdkara gadījumā to visu mēģina panākt ar informatīvām un organizatoriskām (t.s.”maigā spēka”) metodēm.

Ja ar Krieviju varētu uzskatīt, ka viss it kā ir skaidrs, jo par to ne mirkli neļauj aizmirst NATO kara propaganda, tad “sabiedroto” hibrīdkara izpausmes pret visiem Latvijas iedzīvotājiem ir vērts apskatīt sīkāk.

Tā kā Latvija ir bijusī PSRS republika un tai ir senas saiknes ar Krieviju, tad NATO vadība nevar būt pārliecināta par Latvijas valsts struktūru un Latvijas sabiedrības lojalitāti šai karā. Citiem vārdiem sakot, Latvijai un tās iedzīvotājiem neuzticas un neuzticēsies. Attiecīgi pret Latviju un tās sabiedrību “sabiedrotie” nepieciešamības gadījumā izturēsies gandrīz tik pat nežēlīgi kā pret pretinieku un ja vajadzēs to upurēt, tad upurēs bez mazākiem sirdsapziņas pārmetumiem. (Jāņem vērā, ka Latvija ir tikai viena maza un neietekmīga NATO dalībvalstiņa, tāpēc objektīvi, no visa NATO skatu punkta raugoties, Latviju var būt izdevīgi upurēt kopējo NATO mērķu labā.)

Ja NATO vēlas ilglaicīgi un droši saglabāt ietekmi Latvijā, tad tai ir jācenšas maksimāli pilnīgi un droši pārveidot Latvijas varasiestādes un visu Latvijas sabiedrību pēc citu NATO dalībvalstu parauga. NATO ir nepieciešams panākt, lai Latvijas valsts struktūras un Latvijas sabiedrība būtu tāda pati kā citās NATO dalībvalstīs, ar tādām pat vērtībām, ar tādu pat motivāciju, tik pat pakļāvīga, paklausīga un lojāla. No NATO vadības viedokļa nepieciešams panākt, lai Latvija būtu tik pat droši un viegli vadāma kā jebkura cita NATO dalībvalsts.

Tas nozīmē, ka ir jāveic nozīmīga Latvijas sabiedrības pārveidošana, ko var nosaukt par kultūras koda maiņu. Šāda veida pārveidošana vairumam Latvijas iedzīvotāju ir tik sāpīga, ka to var veikt vai nu tikai piespiedu kārtā ar vairāk vai mazāk totalitārām metodēm vai arī slepeni, izmantojot viltību, maldināšanu un melus. Pirmā metode pagaidām netiek plaši izmantota, jo tas var izraisīt pretreakciju, kuru var atbalstīt pretinieks, lai pastiprinātu savu ietekmi teritorijā. Savukārt otrā metode tiek izmantota intensīvi un plaši – tas arī ir “sabiedroto” hibrīdkarš pret Latvijas valsti un sabiedrību.

Pirmā un galvenā šī “sabiedroto” hibrīdkara izpausme ir Krievijas, krievu un visa padomju perioda maksimāla noniecināšana. Tas ir primārais uzdevums, kura izpildei tiek pievērsta vislielākā vērība. Tas nodrošina Latvijas atšķelšanu no Krievijas, lai nepieļautu vai maksimāli apgrūtinātu Krievijas kontroles atjaunošanu pār Latvijas teritoriju, un rada bāzi Latvijas pēcākai izmantošanai cīņā pret Krieviju. Pārējie uzdevumi ir sekundāri un pakārtoti šim.

Kā citas “sabiedroto” hibrīdkara izpausmes minamas tolerances propaganda (tolerance gan neattiecas uz “netolerantajiem” un krieviem), visa veida seksuālo izlaidību propaganda un iesakņošana, Latvijas valstiskuma idejas slāpēšana, ja vien tas nav vērsts pret Krieviju un krieviem, formālisma un absolūtās tiesiskuma prakses, kura ir atrauta no morāles, veicināšana (jāpanāk jebkādu likumu maksimāli iedvesmojoša izpilde, neatkarīgi no to morālā vērtējuma; ja likums ir pieņemts, tad visi to paklausīgi pilda un neiebilst, pat, ja tas ir pretrunīgs, galēji nepieņemams vai amorāls), vietējo uzņēmumu, īpašumu un struktūru pārņemšana tiešā vadībā un to pārveidošana pēc Rietumvalstu modeļa (lai visur vienveidīga organizatoriskā struktūra un sistēma). Šo sarakstu varētu turpināt.

“Sabiedroto” hibrīdkara iezīme ir slēpts naidīgums visam ar Latviju saistītajam, kas organiski neiekļaujas kopējā Rietumvalstu organizatoriskajā struktūrā un ideoloģiskajā matricā, – visam, kas te ir bijis iepriekš, visam, kas te ir izdomāts, visam, kurā ir kaut kāda specifiska Latvijas savdabība, visam, kas kalpo vietējai attīstībai, visam, kas ievieš NATO dalībvalstu pārvaldes struktūrā svešus un citādus elementus, padarot to grūtāk vadāmu un mazāk efektīvu. Visam ir jābūt maksimāli novienādotam un novienkāršotam, lai to ātri, vienkārši un efektīvi spētu pārvaldīt kāds ārzemēs esošs vadības centrs un te ir jābūt tikai tam, kas kalpo kopējiem NATO dalībvalstu mērķiem; viss pārējais nedrīkst traucēt, tāpēc tam vēlams ir pazust, un Latvijas iedzīvotāju intereses šai ziņā maz kuru interesē.

Šis “sabiedroto” hibrīdkarš ļoti lielā mērā arī veicināja un padziļināja interneta mediju krīzi. Pirmkārt, tieši dēļ “sabiedroto” hibrīdkara pret Latvijas iedzīvotājiem mediju vidē dominē neoliberālā ideoloģija, kura tik negatīvi ietekmē gan sabiedrību, gan pašu mediju vidi. Otrkārt, interneta mediji, plānojot savu attīstību un risinot problēmas, vadās no Rietumvalstu prakses un uzklausa Rietumvalstu konsultantus, kuri nepārzin Latvijas specifiku. Attiecīgi bez apdomas tiek ieviestas Rietumvalstu metodes un šabloni, kas pēc tam darba gaitā tiek nepieciešamības gadījumā laboti un pielāgoti. Domāt kaut ko savu ir dārgi, ilgi un nevajadzīgi (tas netiek atbalstīts augstāk minētās vispārējas unifikācijas nepieciešamības dēļ). Treškārt, Rietumvalstu konsultanti un patiesie lēmumu pieņēmēji vadās no Rietumvalstu pilsoņu vidējā attīstības līmeņa, kurš ir atšķirīgs un noteiktā ziņā zemāks par Latvijas pilsoņu attīstības līmeni. Tas rada nopietnas kļūdas. Šādu kļūdu iespējamība visdrīzāk ir paredzēta, bet to sekas tiek uzskatītas par pieļaujamiem zaudējumiem, jo viens no mērķiem ir nolaist Latvijas iedzīvotājus līdz angļu plebeju līmenim (lai nodrošinātu vispārēju unifikāciju un vieglāku vadāmību). Pa Rietumvalstu jaunākās prakses aklas pārņemšanas ceļu pārgalvīgi aizgāja TVNET, ieviešot savus jauninājumus, par ko domāt un cilvēcīgi just vēl spējīgā Latvijas iedzīvotāju daļa tos sodīja ar novēršanos.

5. Latviešu valoda (kā arī latviskā mentalitāte un Latvijas valsts) no globālās ekonomikas viedokļa ir neefektīva un stipri traucējoša

Nez vai daudzi latvieši ir aizdomājušies, ka latviešu valoda no globālās ekonomikas skatu punkta ir neefektīva. Latviešu valoda ir nozīmīgs traucēklis, mākslīga barjera, kura neļauj brīvi pie mums “ieplūst” Rietumu pasaules vēsmām, kuras, protams, ir angļu valodā. Šāds traucēklis ir arī franču, spāņu, vācu, krievu un citas valodas, bet latviešu valodas gadījumā efektīvu globālo procesu kārotājiem tas ir jo neizturamāk tādēļ, ka pasaulē ir tikai apmēram divi miljoni latviešu un nav īsti skaidrs, kādēļ tik mazai tautelei ir tāda priekšrocība kā savas valodas aizsardzības mehānismi. Viņus netraucē latviešu valoda kā tāda, viņi ir toleranti un pat būtu gatavi atbalstīt neliela latviešu kultūras un valodas rezervuāra izveidi, bet traucējoši ir tas, ka, lai piekļūtu šiem diviem miljoniem, ir jāsazinās šajā mikrovalodā, jāraksta tajā un jātulko uz to. Kāda neefektīva resursu izšķiešana un nevajadzīga procesu sarežģīšana! Pie tam tā ir valoda, kura ir angļiem tik daudz problēmu sagādājušo krievu un vācu valodu krustojums. Cik nepatīkami!

Iedomāsimies, cik gan daudz resursu tiktu ietaupīts, ja visi latvieši brīvi pārvaldītu angļu valodu, lasītu ziņas angļu valodā, lasītu grāmatas angļu valodā, skatītos filmas angļu valodā, mācītos angļu valodā augstskolās, skolās un bērnudārzos, runātu angliski bez akcenta. Tad nevajadzētu tik daudz un nevajadzīgi tulkot, tad visa angļvalodīgā plūsma brīvi varētu nopludināt arī Latviju, tad jebkurš angliski runājošais varētu pretendēt uz jebkuru darbavietu Latvijā, tad jebkurš latvietis varētu pretendēt uz jebkuru darbavietu visā pasaulē, tad Latvijā nebūtu problēmas ar darbaspēku, tad Latvija būtu inovatīva, progresīva un efektīva. Cik gan daudz resursu Latvija varētu ietaupīt, ja “outsorsētu” globālajām struktūrām vai citām valstīm informācijas, izglītības, drošības, stratēģijas, valsts pārvaldes, kultūras un citus “pakalpojumus”. Cik gan efektīvi Latvija tad spētu koncentrēties uz kādu vienu vai divām globālās ekonomikas jomām?! Cik gan tas būtu labi, vai ne?! Bet latviešu valoda un latviešu nesaprotamā pieķeršanās tai traucē šāda veida sapņu iedzīvināšanu un Latvija ir tik atpalikusi, nemoderna un “tumsonīga”.

Kādam šāds skatījums var šķist pārspīlēts un likties, ka mūsu “sabiedrotie” nu nekādi neapdraud latviešu valodu, jo viņi ir tik labi un nu nekad… , bet pati procesa loģika un globālie precedenti rāda, ka latviešiem ir pamats baidīties no šāda veida notikumu attīstības gaitas. Kāda ir valsts valoda Indijā? Angļu valoda. Kāda ir valsts valoda Filipīnās, kurās kopš 16.gadsimta valdīja spāņi un kur filipīniešu valoda par apmēram 60% sastāv no spāņu vārdiem? Angļu valoda. Tas pats ir Pakistānā, Nigērijā, Kenijā, Kamerūnā, Madagaskarā. Piemērus varētu turpināt. Tāpēc pilnīgi droši var apgalvot, ka angliski runājošo valstu ģeopolitiskie arhitekti labprāt arī “angliskotu” Latviju, ja vien to būtu iespējams izdarīt ar minimālu resursu patēriņu un bez liekiem riskiem. Šis process notiek un tajā labi iederas arī tās problēmas, kuras ir piemeklējušas latviešvalodīgos interneta medijus.

Ko dara daļa no lasītājiem, kurus neapmierina nepiedodami zemā latviešu interneta mediju kvalitāte? Sāk izmantot ārvalstu interneta medijus. Kādus? Daži, tādi kā šo rindu autors, – Krievijas, bet lielākais vairums – angļu valodas. Ļoti labi, vēl viens mazs solītis angļu valodas kundzības nostiprināšanā Latvijā.

6. Notiek Latvijas mediju optimizācija (samazināšana)

Viena no globālās ekonomikas tendencēm ir kapitālu koncentrācija. Bagātie kļūst bagātāki, nabagie – nabagāki, lielie “aprij” mazos un pēc tam paši kļūst par upuriem vēl lielākajiem. Šo tendenci darbā “Imperiālisms kā kapitālisma pēdējā stadija” savulaik labi aprakstīja un uzskatāmi parādīja Vladimirs Ļeņins. Revolūcija un PSRS izveidošana ieviesa korekcijas šai procesā, bet pēc sociālisma bloka sabrukuma, tas atjaunojās ar jaunu sparu. Saskaņā ar 2011.gada Cīrihes universitātes (Šveice) pētījumu, visas pasaules kompānijas pieder savā starpā cieši saistītam 147 korporāciju anklāvam, kuram ir daži vai iespējams pat viens īpašnieks.

Kapitālu koncentrācijas process attiecas arī uz mediju vidi. Ja XX gadsimta beigās pasaules privātie mediji piederēja aptuveni 60 gala īpašniekiem, tad tagad šis skaitlis ir sarucis līdz 5. Tātad lielākā daļa pasaules privāto mediju faktiski pieder tikai 5 īpašniekiem!

Ja ņem vērā šo apstākli un pieņem, ka arī Latvijas mediji pieder kādam no šiem gigantiem, tad notiekošo Latvijas mediju vidē var izskaidrot arī kā optimizāciju (tas ir – samazināšanu). Priekš kam niecīgajai 2 miljonu auditorijai ir nepieciešams tik daudz mediji? Tas ir ekonomiski nelietderīgi. Tāpēc tos ir jāoptimizē. Šāda optimizācija notika pilnīgi atklāti, kad ziņu aģentūras LETA īpašnieks nopirka tās konkurentu LNS (agrāko BNS) un pēc tam to likvidēja vai kad TVNET nopirka Apollo un pēc tam to faktiski iznīcināja, bet tā var notikt arī slēptā veidā, kad mediju pārtrauc finansēt vai noved līdz bankrota slieksnim un pēc tam likvidē. Auditorija paliek un aizplūst citur. Nevar izslēgt, ka TVNET problēmām ir arī šāda tipa iemesls.

Tamlīdzīga optimizācija visdrīzāk turpināsies un esošie mediji un to īpašnieki saskarsies ar dažādām problēmām, kuru ietekmē būs spiesti pārdoties kādam no gigantiem, kuri tos pēc tam varēs tieši vai netieši likvidēt.

7. Atteikšanās no universālās pieejas un pārorientēšanās uz specifisku mērķauditoriju

Ja apskata TVNET neveiksmīgos jauninājumus un salīdzina tos ar globālām tendencēm, tad ir jāsecina, ka TVNET apzināti vai iespējams neapzināti atteicās no interneta portāliem iepriekš raksturīgās universālās pieejas, kad tie orientējas uz plašu un pretrunīgu sabiedrisko segmentu kopu, un uzsāka koncentrēšanos uz vienu specifisku sociālo slāni. Tādēļ arī tāda neveiksme un tik liels auditorijas zudums.

Universālā pieeja bija un ir viens no galvenajiem portālu veiksmes iemesliem un varētu pat teikt – pastāvēšanas priekšnosacījumiem. Vienā vietā apvienojot maksimāli plašu informācijas daudzumu, tiek panākts efekts, kad plaša auditorija regulāri apmeklē portālu katrs savu iemeslu dēļ, meklējot tur kaut ko savu. Tomēr šāda pieeja prasa ļoti līdzsvarotu un smalku redakcionālo politiku, lai vienai apmeklētāju grupai interesējošais saturs neaizbaidītu citu mērķgrupu. Tas ir izdarāms, bet tā ir māksla, kura var nonākt pretrunā ar daudzām plaši izplatītām ekonomikas un efektivitātes klišejām.

Lai gan universālā pieeja paredz mērķauditoriju dažādību, tāpat to apmeklētāju kodolu veido noteikta pamata mērķauditorija, bet pašam portālam ir galvenais pamatsaturs, kurš ir vitāli nepieciešams apmeklētāju vairumam. Līdz šim šis pamatsaturs bija ziņas, bet pamata auditorija bija cilvēki, kuriem nepieciešams uzzināt jaunākos notikumus. Agrāk būt izglītotam skaitījās prestiži. Agrāk izglītots cilvēks centās aktīvi sekot līdzi notikumiem savā valstī un pasaulē. Agrāk notikumus atspoguļoja avīzes. Interneta ēras sākumā avīzes sāka nomainīt lielie interneta portāli, aizstājot vai papildinot tās. Tagad situācija ir mainījusies. Tagad ir radusies pietiekami liela mērķauditorija, kurai vispār principiāli neinteresē ziņas un kurai ir grūti uztvert pat samērā elementārus tekstus. Šai mērķauditorijai ir tendence pieaugt.

Tā rezultātā portāliem ar universāluma pieeju rodas dilemma, kā saglabāt šo pietiekami lielo un augošo primātu (milenium+) segmentu, nepazaudējot pārējos apmeklētājus. To prasības ir pretrunīgas. Klasiskajiem apmeklētājiem ir nepieciešama kaut kāda kvalitāte, kaut kāds intelektuālisms, viņi ir spējīgi domāt. Milenium+ segments dzīvo nepārtrauktā virtuālā steigā, nekamā neiedziļinās, secinājumus izdara momentāni, visu grib tagad un tūlīt, tāpēc daudz un dikti klikšķina, kas tik ļoti patīk internetbiznesmeņiem. Tam neinteresē gari teksti un gudras domas, ko tas ne tikai negrib lasīt, bet pat nespēj uztvert. Viņu sauklis ir “vairāk bildes, mazāk teksta”. Vairāk tas nozīmē arī – lielākas. Tas ir segments, kam domāts Twitters un segments, par kuru sāk pārvērsties twitterveidīgu produktu lietotāji.

Jaunākās pasaules tendences (globālais trends) ir tāds, ka šī mērķgrupa ir jāpadara par galveno un tāpēc visur tiek mainīts interfeiss, neiedomājami palielinot bilžu izmērus un krasi samazinot gan ziņojumu skaitu, gan tekstu garumu. Globālās tendences nosakošie spēki liek uzsvaru uz primātiem, ignorējot pārējās sabiedrības daļas vajadzības.

Un ko lai dara tie, kuri nepieder milenium+ segmentam un kam šādas izmaiņas neapmierina? Meklēt citus kanālus (kuru kļūst arvien mazāk), pārstāt vispār lietot interneta medijus vai arī samierināties un pamazām degradēties līdz milenium+ līmenim.

No šāda skatu punkta raugoties TVNET jaunā interfeisa maiņa bija drosmīga un neslēpta pārorientēšanās (specializēšanās) uz milenium+ auditoriju, kura izraisīja nozīmīgas daļas pārējās auditorijas zudumu. Bet TVNET jau nav vienīgie. To lielākā vai mazākā mērā dara vairums Latvijas interneta portālu, tikai uzmanīgāk un pārdomātāk.

8. Pārmērīgs reklāmu daudzums un reklāmu uzmācība un agresivitāte

Kā nozīmīgs faktors, kurš negatīvi ietekmē interneta mediju vidi, ir jāmin reklāma. Viens no Google veiksmes iemesliem ir pilnīga atteikšanās no reklāmas izvietošanas. Un otrādi, pārmērīgs reklāmas daudzums un neatbilstošs formāts var ievērojami samazināt interneta mediju auditoriju.

Interneta medijiem no kaut kā ir jādzīvo, kaut kā jānopelna iztika. Ja par interneta mediju saturu nemaksā tā patērētāji, tad par to ir jāsamaksā kādam citam. Vēsturiski ir izveidojusies noturīga prakse, kad interneta mediji lielā mērā tiek uzturēti no reklāmas ieņēmumiem. Ideāla šādas pieejas formula ir – jo labāks saturs, jo vairāk apmeklētāju, jo vairāk potenciālo reklāmdevēju, jo lielāka reklāmlaukuma cena, jo lielāka peļņa. Pati par sevi šī pieeja nav tikai negatīvi vērtējama, bet tai ir nozīmīgi riska faktori, kas var negatīvi ietekmēt portāla kopējo tēlu un apmeklētāju daudzumu.

Dēļ iepriekš minētās cilvēku laika un apziņas ierobežotības problēmas, apmeklētāju vairākums “filtrē” reklāmas un nepievērš tām uzmanību (ignorē tās). Cilvēki saprot, ka interneta medijiem no kaut kā ir jādzīvo, tāpēc piedod reklāmas esamību, tai pat laikā nepievērš tai vērību. Tas ievērojami samazina reklāmas efektivitāti.

Reklāmdevēji no savas puses grib maksimāli pievērst patērētāju uzmanību reklāmai (reizēm par katru cenu), tāpēc ir izplatīta prakse, kad reklāmdevēji pieprasa interneta medijiem izvietot uzmācīgas, agresīvas, kliedzošas, neētiskas un neestētiskas reklāmas, kas grauj portāla kopēju tēlu, kaitina lietotājus un atbaida tos. Reklāmdevējiem vienalga, viņiem ir vajadzīgs rezultāts, jo viņi taču maksā naudu.

Tā kā ir izveidojušies universāli interneta reklāmas kvalitatīvie rādītāji, tad gadās, ka reklāmdevēji pieprasa interneta medijiem vadīties pēc tiem vai arī paši interneta mediji izmanto šo pieeju. Šie kvalitatīvie rādītāji ir klikšķi uz reklāmām un/vai reklamējamā lapā pavadītā laika minimums. Šai gadījumā paši interneta mediji kļūst par iniciatoriem agresīvajai reklāmai un paši sava portāla formu un saturu pakārto reklāmai. Tas nomāc jebkādu saturu un padara interneta mediju nebaudāmu un grūti izturamu.

Portālā nevar ieiet, pirms neesi apskatījies reklāmu, reklāma pēkšņi uzlec pa virsu interesējošam saturam un to ir grūti vai pat neiespējami aizvērt, pēkšņi ieslēdzas skaļa skaņa, automātiski atveras viena vai vairākas reklāmlapas, reklāma aizņem lielāko daļu ekrāna, kopējais reklāmlaukums aizņem pārāk daudz vietas un nomāc saturu, atsevišķas reklāmas ir pārāk šokējošas, uzkrītošas, neestētiskas un pat pretīgas… Tāds ir netīrais interneta reklāmu bizness, kurš atstāj negatīvu ietekmi arī uz interneta medijiem, kuri ir ļāvušies tā destruktīvai ietekmei.

Daudzi Latvijas interneta mediji grēko ar uzmācīgām reklāmām, bet kā “līderus” var minēt to pašu TVNET un Inbox.lv, kurš ir atradis sava veida optimālu risinājumu, kad reklāmu uzmācība un apjoms rada pietiekami lielu diskomfortu, bet mazliet vēl pietrūkst līdz tādam līmenim, lai konservatīvais lietotāju vairākums sāktu aktīvi rīkoties un migrētu uz citiem resursiem, piemēram, Gmail, kur vispār nav reklāmu.

9. Pasūtījuma raksti un slēptā reklāma

Nozīmīgs mediju ieņēmumu avots ir t.s. “pasūtījuma raksti” un slēptā reklāma. Par to daudz atklāti nemēdz runāt, jo šāda veida prakse ir ne tikai neētiska un uzticību graujoša, bet tā balansē uz likumības robežas. Diemžēl šī prakse ir plaši izplatīta un ne tikai mediju menedžmenta līmenī, bet arī darbinieku vidū, dodot tiem iespēju regulāri papildus nopelnīt.

Ja “pasūtījuma raksts” vai slēptā reklāma tiek izveidota profesionāli, tad ne tikai ir grūti nosakāms to reklāmraksturs, bet tie neatstāj gandrīz nekādu negatīvu ietekmi uz medija kopējo tēlu un autoritāti. Diemžēl šāda profesionalitāte ir pietiekami reta parādība un mediji pietiekami plaši un nekaunīgi izmanto šo pieeju. Mediju ideoloģizācija jau tika pieminēta, tālāk nāk mediju īpašnieku un menedžmenta specifiskas informatīvas vajadzības, tam seko tādas pat darbinieku vēlmes un visbeidzot jāmin visu ar medijiem saistīto nopelnītgriba, – lūk, mediju “pasūtījuma rakstu” un slēptās reklāmas iemesli un apjoma ieskicējums. Attiecīgi šāda prakse padara mediju saturu par vairāk kā apšaubāmu. Priekš kam tad ir vajadzīgi šādi mediji?! Vai sabiedrībai ir kāds labums no šādām melulapām?! Varbūt, lai jupis tos rauj un lai put tik laukā?!

10. Mediju neatkarības problēma

Kā viens no galvenajiem mediju krīzes iemesliem ir mediju neatkarības problēma. Lai gan Rietumu demokrātijās ir skaidri noteikta nepieciešamība pēc neatkarīgiem medijiem un ir pat atsevišķi juridiski uzstādījumi, kuriem tā būtu jānodrošina, ar nožēlu ir jākonstatē, ka mediju neatkarības problēma pastāv pat globālā mērogā un tai ir tendence pieaugt.

Kādēļ ir nepieciešama mediju neatkarība? Lai mediji varētu veikt vienu no savām sabiedriskajām funkcijām – varas iestāžu un visas sabiedrības labdabības kontroli jeb t.s. “sabiedriskā sargsuņa” funkciju. Medijiem ir pamatoti, apdomāti un nesaudzīgi jākritizē varasiestādes un negatīvās sabiedriskās tendences un jāparāda visas to nepilnības. Lai gan tas ir nepatīkami, tas kalpo kā negatīvās tendences ierobežojošs faktors, kurš dod iespēju tās labot. Attiecīgi faktiska mediju neatkarība ir viens no valsts pārvaldes kontroles mehānismiem un konstruktīvas sabiedrības attīstības elements. (Tas, protams, pie nosacījuma, ka kritizētājiem ir attiecīga līmeņa profesionalitāte un spriestspēja un ka tie nepārdodas pa labi un pa kreisi.)

Diemžēl runāt par kaut kādu mediju neatkarību mūsdienu pasaulē nenākas. Mediji ir atkarīgi no īpašniekiem, mediju īpašnieki un mediji no finansu situācijas, likumdošanas un likumdošanas piemērošanas no konkrētu institūciju vai ierēdņu puses. Mediju darbinieki ir atkarīgi no menedžmenta, personiskās finansu situācijas un tiesu varas, kura ne vienmēr ir akla un neuzpērkama. Tāpat mediji ir atkarīgi no galvenajiem ideoloģiskajiem trendiem un dažādām (pirmkārt vietējām) specstruktūrām.

Un par kādu gan mediju neatkarību var runāt, ja to vairums pieder vienam vai dažiem īpašniekiem?! Rietumu politiskā teorija pieļauj privātos medijus, vadoties no pieņēmuma, ka šai sfērā ir konkurence, ka privāto mediju ir daudz un ka kvalitatīva žurnālistika ir vajadzīga sabiedrībai, kura dēļ tās lieto vienu vai otru mediju. Tagad izrādās, ka mediju dažādība ir tikai butaforija un ka mediju sfērā ir gan globāls, gan lokāli monopoli. Tagad izrādās, ka kvalitatīva žurnālistika nevienam nav vajadzīga un tas nebūt nav tas noteicošākais biznesa veiksmes faktors. Pat otrādi, kvalitatīva žurnālistika var būt pat ļoti nopietns biznesa traucēklis. Tagad izrādās, ka par žurnālistu var pieņemt jebkuru puslīdz ātri drukāt protošu nejēgu.

Un tāpēc pastiprinās dažādu nežurnālistisku faktoru ietekme uz redakcionālo politiku un mediju saturu. Tas izpaužas ne tikai kā jau minētā ideoloģizācija un komercializācija, bet arī kā dažādu veidu tabu un aizliegumi. Atkarīgajiem medijiem ir jāraksta ļoti uzmanīgi, lai nedod dievs kaut kā neaizvainotu īpašniekus, savu vadību, “cienījamus cilvēkus”, noteiktas institūcijas un ierēdņus, lai nepārkāptu valdošās ideoloģijas un politiskās konjunktūras nospraustās robežas, lai netiktu iesūdzēts tiesā un lai par sarakstīto nesāktu interesēties valsts drošības iestādes. Un kas tad paliek pāri no žurnālistikas un vai vispār šādi bezzobaini, glamūrīgi glumi pūdelīši sabiedrībai maz ir nepieciešami?!

11. Bakstāmrīku attīstība – pēdējā cerība

Kā pēdējā interneta mediju nozares cerība ir t.s. “viedierīču” (bakstāmrīku) attīstība, kas nozīmīgi palielina lielas lietotāju daļas (pirmkārt milenium+ segmenta) internetā pavadīto laiku un klikšķu apjomu, kas attiecīgi var palielināt arī interneta mediju patēriņa apjomu. Visdrīzāk, izejot no šīs perspektīvas, arī tiek veiktas nozīmīgas interneta mediju satura un formas izmaiņas. Absolūtos skaitļos vairumam interneta mediju tas pagaidām dod gana lielu klikšķpieaugumu (izņemot tādus “lūzerus” kā TVNET), tomēr šis ir tikai īslaicīgs butaforisks risinājums, kurš uz laiku var nomākt un nomaskēt problēmas simptomus un tikai padziļina krīzes cēloņus.

12. Alternatīvas

Interneta mediju krīze rada labvēlīgus apstākļus, lai rastos cita tipa informācijas izplatības kanāli. Pagaidām šīs tendences nav izkristalizējušās kādos acīmredzamos un visiem zināmos “veiksmes stāstos”, tomēr tendence ir noturīga un tā atstāj iespaidu uz visu interneta mēdiju segmentu un saglabā iespēju izvērsties kaut kādā jaunā attīstības virzienā.

Šo strāvojumu pamats ir dažāda veida blogi, mazas mājas lapas un dažādas specializācijas resursi. Lielo interneta mediju krīzes apstākļos šim segmentam palielinās gan apmeklētāju skaits, gan arī ir tendence palielināties to cilvēku skaitam, kuri paši nolemj pamēģināt radīt puslīdz profesionāla līmeņa saturu. Daba nemīl tukšumu un ja reiz esošo struktūru “profesionāļi” nespēj vai negrib apmierināt objektīvas sabiedrības vajadzības, tad to pa savam sāk censties darīt tie, kuri sajūt šo izveidojušos tukšumu. Tā vienlaicīgi ir gan sabiedrības aizsargreakcija, gan attīstības izdevība, kas ietver sevī arī pietiekami nopietnus riskus.

13. Mediju sabiedriskās funkcijas

Mediju krīzes vispār un attiecīgi arī interneta mediju krīzes risinājums ir to kvalitātes uzlabošana un faktiska sabiedrisko funkciju pildīšanas atsākšana. Ja mediji nepilda sabiedriskās funkcijas, tad tie nav vajadzīgi un droši var pieļaut to likvidēšanu komerciālu, politisku vai ideoloģisku apsvērumu dēļ. Savukārt, ja medijs apzinīgi pilda sabiedriskās funkcijas, tad tas ne tikai kā magnēts pievelk pilsoņus, bet tas var saņemt to konstruktīvo spēku atbalstu, kuri ir ieinteresēti spēcīgas valsts pastāvēšanā, kas savukārt var izvērsties arī netiešā vai pat tiešā valsts struktūru atbalstā. Tā tas ir, jo mediji ir svarīgs sabiedriskais institūts un sabiedrības pārvaldes elements.

Kādas ir mediju sabiedriskās funkcijas? 1. Valsts iedzīvotāju informēšana (savā būtībā patiesas informācijas sniegšana un novadīšana līdz katram iedzīvotājam). 2. Valsts iedzīvotāju izglītošana (pamācošas un attiecīgi arī kvalitatīvi augstvērtīgas informācijas sniegšana un novadīšana līdz katram valsts iedzīvotājam). 3. Sabiedrības audzināšana (pirmkārt vispārcilvēciskā, elementāras uzvedības un pamatlikumu ievērošanas jomā). Tā kā audzināšana ir ļoti sarežģīts un smalks process, jo īpaši pieaugušu cilvēku audzināšana, tad tā nekādā mērā nav savienojama ar pašreizējo mediju primitīvo un brutālo ideoloģizāciju. 4. Par Rietumu politiskās teorijas definēto sabiedriskā uzrauga funkciju jau tika minēts iepriekš.

No šīm funkcijām arī izriet, ka mediju saturam ir jābūt korektam, ētiskam, formulējumos precīzam, gramatiski pareizam, pēc iespējas viegli uztveramam un estētiskam. Medija formai, dizainam un attēliem ir jābūt estētiskiem.

Kādēļ tādas funkcijas? Tādēļ, ka mediji kopsummā veido attiecīgās valsts un/vai valodas informācijas vidi, kurai savukārt ir noteiktas īpašības un noteikta ietekme uz katru sabiedrības locekli un visu sabiedrību kopumā.

Pedagoģijā ir labi zināms, ka bērniem nedrīkst ļaut saskarties ar parādībām un informāciju, kam to psihe vēl nav gatava, un ka bērni ir jāsargā no negatīvām parādībām, informācijas, uzvedības modeļiem un tēliem, jo tas ar lielu varbūtību var izraisīt deviantus efektus. Tāpat ir labi zināms, ka estētiska vide atstāj pozitīvu pedagoģisku ietekmi uz bērniem. Vēl ir labi zināma vācu filozofa Kārļa Marksa paustā atziņa, ka apkārtējā vide nosaka cilvēka apziņu. Nozīmīga daļa no šīs apkārtējās vides ir informācijas vide, jo īpaši mūsu informācijas laikmetā.

No tā izriet, ka informācijas vide atstāj ietekmi uz katru sabiedrības locekli un visu sabiedrību kopumā. Šī ietekme nav absolūta, nav viendabīga, ir laikā izstiepta un tā ir grūti fiksējama ar zinātnisku precizitāti. Bet viņa ir un tā ir pietiekami liela, tāpēc valsts un tās drošības iestādes nedrīkst šo jomu atstāt pašplūsmā, jo īpaši, ja ir acīmredzama tās degradācija.

Uz dažādiem cilvēkiem informācijas vide atstāj dažādu iespaidu. Vislielāko uz personām ar līdz galam vēl neizveidojušos un nestabilu psihi. Tas ir uz bērniem, pusaudžiem, jauniešiem un personām ar psiholoģiskām vai psihiatriskām problēmām. Uz veseliem pieaugušiem cilvēkiem ar stabilu psihi šī ietekme ir minimāla, bet viņa tomēr ir. Pie tam jāņem vērā, ka cilvēkam mēdz būt dažādi emocionāli stāvokļi un dzīves periodi un ka veselības stāvoklis un psihes stabilitāte ir mainīgs lielums, – šodien vesels, rītdien vairs ne tik. Informācijas vide var atstāt pozitīvu (dziedinošu), neitrālu vai destruktīvu (slimību veicinošu un padziļinošu) ietekmi uz cilvēku psihi.

Destruktīva informācijas vide atstāj destruktīvu ietekmi pirmkārt uz personām ar nestabilu psihi un kalpo kā negatīvas slodzes faktors personām ar stabilu psihi. Un lai gan cilvēka prāts spēj pielāgoties daudziem negatīviem faktoriem, tai skaitā destruktīvai informācijas videi, kas daļēji kompensē destrukciju un pat rada noteiktus attīstības stimulus, pastāv tādas informācijas vides destrukcijas līmeņa un tās kvalitātes kombinācijas, kas negatīvi ietekmē visu sabiedrību. Ja šādas informācijas vides ietekme saglabājas ilgu laiku, tad tas var izraisīt nopietnus sabiedriskās attīstības traucējumus, kas tai var beigties arī letāli.

Šī iemesla dēļ sabiedrības interesēs ir uzturēt noteiktu informācijas vides tīrību, ko caur ētiskas pašcenzūras mehānismiem vajadzētu uzturēt pašiem mediju sfēras darbiniekiem, ko vajadzētu nokontrolēt attiecīgām kontroles iestādēm (tai skaitā valsts drošības iestādēm) un ko pašsaglabāšanās dziņu vadīta pieprasa arī pati sabiedrība (tā sabiedrības daļa, kura to spēj saprast vai sajust).

No šāda skatu punkta raugoties, Latvijas interneta mediju vide ir vairāk kā destruktīva un kā šo destrukciju līderis ir jāmin TVNET ar tā abiem portāliem un jauniešiem domāto sociālo tīklu spokiem.lv. Tā kā valsts kontroles institūcijas nereaģēja uz TVNET destruktīvo patvaļu, kas liecina par attiecīgu struktūru nespēju pēc būtības pildīt savas funkcijas, to sodīja sabiedrība. Diemžēl ar to var būt par maz, tāpēc attiecīgām valsts iestādēm būtu jāpievērš lielāka vērība tāda veida organizācijām, kuras rada un izplata tik destruktīvu (ekstremāli neestētisku un antisabiedrisku) saturu un fokusē savu darbību tieši uz jauniešu vidi. Pēc būtības tā ir atklāti antisabiedriska un attiecīgi arī antivalstiska darbība ar tālejošām sekām.

14. Notiekošais Latvijas mediju vidē ir valsts nacionālās drošības jautājums

Katram likumam ir sava būtība, kādēļ tas tika radīts un kā tas ir jāsaprot un jāpielieto. Ideāli likums ir jāformulē tā, lai tā formulējums tieši un nepārprotami izteiktu būtību. Tas ne vienmēr ir iespējams. Diemžēl mūsdienās jurisprudence ir degradējusi līdz līmenim, kad to nemaz vairs necenšas darīt, jo tas ne tikai atvieglo dzīvi (var lieki nenopūlēties), bet rada arī dažādas negodprātīgas un merkantilas izdevības.

Ja vairums valsts iestāžu, tai skaitā policija, vairāk vadās no likuma burta un tādēļ ir mazspējīgas ko iesākt objektīvo un subjektīvo likuma burta un būtības atšķirību gadījumos, tad slepenpolicijas (Latvijā – Drošības policijas) darbības lauks ir pārsvarā likuma būtība. Tā tam vismaz vajadzētu būt. (Ja tā nav, tad valstī var gaidīt lielas problēmas.)

Viena no slepenpolicijas funkcijām ir sabiedrības audzināšana. Tai skaitā un pirmkārt tā sabiedrības segmenta audzināšana, kurš pēc savas dabas un rīcības motivācijas nav pieskaitāms klasiskiem krimināliem elementiem, bet kurš rada vai var radīt draudus sabiedrībai vai valsts iekārtai. Tā tam vajadzētu būt (tāds savulaik bija arī oficiāls Valsts Drošības Komitejas (VDK) uzstādījums).

Žurnālistam, šī vārda patiesajā, plašajā nozīmē, un operatīvam darbiniekam ir nepieciešamas līdzīgas īpašības, zināšanas un kompetences. Tas tādēļ, ka funkcijas un darbības ir līdzīgas ar salīdzinoši mazām, bet būtiskām atšķirībām. Visa cita starpā abiem ir jāveic arī audzināšanas darbs.

Dēļ jau pieminētās informācijas vides sabiedriskā nozīmīguma, pilnvērtīgās neatkarīgās valstīs par visas informācijas vides uzraudzību un vadību atbild kāda no specstruktūrām (parasti slepenpolicija), kurai ir tieša vai pastarpināta (caur slepenajiem palīgiem) ietekme uz rakstnieku, mākslinieku, žurnālistu un citu informācijas radītāju un izplatītāju vidi. Tā tas kādreiz bija Padomju Savienībā un tā tam vajadzētu būt valstīs un sabiedrībās, kuras grib saglabāt sevi un kuras negrib tikt hibrīdokupētas (un pēc tam iespējams okupētas) no citu valstu puses.

Informācijas vide un pirmkārt mediju vide ir viens no sabiedrības vadības elementiem, caur kuru valsts vara (visefektīvāk caur slepenpoliciju) var noteikt sabiedrības attīstības tendences. Ja sabiedrība kaut kādā mērā (apjomā) pārstāj lietot vietējos medijus, tad tā tik lielā mērā iziet ārpus valsts varas (slepenpolicijas) informatīvās ietekmes, kas pats par sevi ir valsts iekārtai draudīgu procesu simptoms (gaidiet dumpi). Savukārt, ja sabiedrība kaut kādā mērā (apjomā) sāk lietot citas valsts informācijas vides produktus, tad attiecīgā apjomā sabiedrība pāriet šīs citas valsts specstruktūru ietekmes zonā. Citiem vārdiem sakot, ja Latvijas iedzīvotāji lieto draugiem.lv, tad viņus “uzrauga” un informatīvi vada Latvijas specstruktūras, ja viņi lieto Facebook, tad to dara arī amerikāņi un angļi, bet, ja Odnoklasniki, tad arī Krievijas “orgāni”.

Ja pieņemam maziespējamo, ka kaut kādu iemeslu dēļ Latvijas iedzīvotāji pārstāj lietot Latvijas informācijas vides produktus un visi pāriet, piemēram, uz angļvalodīgo informācijas vidi, tad Latvijas specstruktūras pilnībā zaudē šo ietekmes veidu (tiesa paliek vēl citi) un tas pāriet pie angļu un amerikāņu kolēģiem. Tā ir Latvijas drošības iestāžu funkciju un veiktspējas samazināšana un līdz ar to arī Latvijas valsts suverenitāti ierobežojošs un apdraudošs faktors. Tāpēc nozīmīgākie mediju vides procesi, jo īpaši tie, kuru rezultātā Latvijas mediju vides apjoms un kvalitāte samazinās, pēc būtības ir jāvērtē kā Latvijas valsts nacionālo drošību ietekmējoši faktori.

Pie tam apstāklis, ka nacionālā mediju vide tik zemu ir kritusi un ka interneta mediju vidē dominē tik lielas destrukcijas, liecina par valsts drošības iestāžu nepietiekamu veiktspēju un iespējams arī par nepietiekamu profesionalitāti. Drošības iestāžu neizdarība ir kā uz delnas. To sabiedrības interešu vārdā vajadzētu labot. Un ne jau ar truliem, vienpolāriem aizliegumiem, bet ar Latvijas mediju kvalitātes ievērojamu pacelšanu un to destruktīvās informatīvās ietekmes pārtraukšanu.

Ivars Prūsis
/11.07.2018/

t.me/brivibasplatforma/474

662 thoughts on “Latvijas interneta mediju vides attīstības tendenču analīze

 1. Greetings I am so happy I found your site, I really found you by mistake, while
  I was searching on Aol for something else, Anyhow I am here now and would just like to say many thanks
  for a marvelous post and a all round interesting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to
  read through it all at the minute but I
  have book-marked it and also included your RSS feeds, so
  when I have time I will be back to read a lot more, Please do
  keep up the awesome work.

  My blog post – increase muscle mass

 2. An impressive share! I have just forwarded this onto a co-worker who was doing a little research on this.
  And he in fact bought me dinner because I stumbled upon it
  for him… lol. So let me reword this…. Thanks for the meal!!
  But yeah, thanx for spending some time to talk about this matter here on your website.

  Take a look at my web-site – thaipurchase.com

 3. I beloved as much as you’ll receive carried out proper here.
  The comic strip is tasteful, your authored material stylish.
  nevertheless, you command get bought an edginess over that you wish be delivering the following.
  sick definitely come more earlier again as exactly the similar just
  about a lot often inside case you shield this hike.

  Feel free to visit my webpage :: hair loss treatments

 4. Hello everybody, here every one is sharing these kinds of experience, so it’s pleasant to read this website,
  and I used to visit this website every day.

  Also visit my web blog: Summer

 5. Have you ever thought about creating an e-book or guest authoring tips on healthy eating
  other sites? I have a blog based on the same information you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my
  subscribers would value your work. If you’re even remotely interested, feel free to send me
  an e mail.

 6. Thanks , I’ve just been looking for information about this subject for a long time and yours is the best
  I have found out so far. However, what about the conclusion? Are you sure in regards
  to the supply?

  my web page … hair loss

 7. Definitely consider that that you said. Your favourite justification appeared to be on the
  internet the easiest thing to take note of. I say to you, I certainly get irked whilst other folks consider concerns that they just do not understand about.
  You controlled to hit the nail upon the
  top and defined out the whole thing without having side-effects , other folks can take a signal.
  Will probably be back to get more. Thank you

  my web blog … www.fles.hlc.edu.tw

 8. Good website! I truly love how it is easy on my eyes and the data are well written. I am wondering
  how I might be notified when a new post has been made.

  I’ve subscribed to your RSS which must do the trick! Have a nice day!

  My web page :: travel agent

 9. I don’t know if it’s just me or if perhaps everyone else encountering problems
  with your website. It looks like some of the written text within your content are running off the screen. Can someone else please
  comment and let me know if this is happening to them too?
  This might be a issue with my web browser because I’ve had this happen previously.
  Thanks

  Take a look at my homepage; making cash online

 10. A person necessarily assist to make seriously posts I’d state.
  That is the first time I frequented your web page and up to
  now? I surprised with the analysis you made to create this particular put up amazing.
  Excellent task!

  My web blog: eating diet

 11. I together with my pals have already been viewing the excellent guides from your web blog
  then all of a sudden developed an awful suspicion I never thanked you for those strategies.
  My women were definitely absolutely warmed to learn them and have in truth been having fun with those things.
  We appreciate you genuinely really thoughtful
  as well as for considering variety of fine useful guides
  most people are really desperate to learn about.
  My personal sincere regret for not saying thanks to
  earlier.

  My webpage anti-aging skin care

 12. I blog often and I truly appreciate your information. This great
  article has really peaked my interest. I am going to take a note of your website and keep checking for
  new information about once per week. I opted in for your RSS feed as
  well.

  Feel free to visit my web site carb nite

 13. Thanks a bunch for sharing this with all people you really understand what you’re speaking approximately!

  Bookmarked. Please additionally visit my web site =).
  We can have a link change agreement among us

  Feel free to surf to my web site :: natural skin

 14. Have you ever considered creating an ebook or guest authoring on other sites?
  I have a blog centered on the same information you discuss and would
  really like to have you share some stories/information. I know my viewers would enjoy your work.
  If you are even remotely interested, feel free to shoot me an email.

  Stop by my website; multiple audio splitters

 15. Wonderful website you have here but I was curious about if you knew of any
  forums that cover the same topics talked about in this article?
  I’d really like to be a part of community where I can get
  advice from other knowledgeable individuals that share the same interest.

  If you have any recommendations, please let me know.
  Thank you!

  Feel free to visit my web blog – www.a913.vip

 16. I not to mention my guys have been checking the nice information located on your site and
  the sudden I got a terrible suspicion I had not thanked the blog owner for those strategies.
  All of the men were excited to study all of them and now have in reality been enjoying these things.
  Thanks for simply being simply kind and also for choosing variety
  of awesome tips millions of individuals are
  really wanting to understand about. Our own honest apologies for not saying thanks to you earlier.

  My webpage www.nazisociopaths.org

 17. Hi there I am so happy I found your blog, I really found you by mistake, while I was researching on Aol for something else, Nonetheless I am here now and would just like to say kudos
  for a marvelous post and a all round thrilling blog (I also
  love the theme/design), I don?t have time to read it all at the minute but
  I have saved it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back
  to read a lot more, Please do keep up the excellent jo.

  Feel free to visit my site … forum.l2inogide.com/index.php?action=profile;u=6780

 18. I rarely leave responses, but i did a few
  searching and wound up here Latvijas interneta mediju vides
  attīstības tendenču analīze – BRĪVĪBAS PLATFORMA.
  And I do have 2 questions for you if it’s allright.

  Is it only me or does it seem like some of the responses
  appear like they are left by brain dead folks?
  😛 And, if you are writing at other sites, I’d like to
  follow everything new you have to post. Could you make a list of the complete urls of all your communal sites like your Facebook page, twitter feed,
  or linkedin profile?

  Here is my blog; www.fotosombra.com.br

 19. I do not know if it’s just me or if everybody else experiencing issues with your blog.

  It looks like some of the written text on your content are running off the screen. Can somebody else please provide feedback and let me know if this is happening to them too?
  This could be a problem with my web browser because I’ve had this happen before.

  Appreciate it

  Stop by my webpage: quit smoking remedies

 20. Hi there! I could have sworn I?ve been to your blog before but after looking at some of the posts I realized it?s new to me.
  Anyways, I?m definitely delighted I discovered it and I?ll be bookmarking it and checking back frequently!

  my web page – creating income

 21. Hi there, There’s no doubt that your web site might be having browser compatibility problems.

  Whenever I look at your website in Safari, it looks
  fine however, when opening in Internet Explorer, it has some overlapping issues.
  I just wanted to provide you with a quick heads up!
  Apart from that, wonderful blog!

  my web page … oral sex

 22. With havin so much written content do you ever run into any
  issues of plagorism or copyright violation? My website has a lot of unique content
  I’ve either authored myself or outsourced
  but it looks like a lot of it is popping it up all over the internet without my authorization. Do
  you know any methods to help stop content from being ripped off?
  I’d genuinely appreciate it.

  Here is my web blog; healthy meal plans

 23. I rarely leave responses, however I browsed a lot of comments here Latvijas interneta mediju
  vides attīstības tendenču analīze – BRĪVĪBAS PLATFORMA.
  I actually do have 2 questions diets for health you if you
  do not mind. Could it be simply me or do some of these remarks appear like they are coming from brain dead
  visitors? 😛 And, if you are posting on other online social sites,
  I’d like to keep up with anything fresh you have to post.
  Would you list of all of your shared pages like your Facebook page, twitter feed,
  or linkedin profile?

 24. Oh my goodness! Awesome article dude! Many thanks, However I am going through troubles with your RSS.
  I don’t know why I am unable to join it. Is there anybody getting identical RSS problems?
  Anybody who knows the solution will you kindly respond?

  Thanks!!

  Also visit my web-site … hemp seeds

 25. A lot of thanks for your own hard work on this website. Kate loves participating in research and it is easy to understand why.
  I notice all of the dynamic ways you make functional techniques through your web site and as well as increase response from visitors on that theme plus our daughter has been learning a lot.

  Take advantage of the rest of the year. You
  have been performing a remarkable job.[X-N-E-W-L-I-N-S-P-I-N-X]I am really impressed
  along with your writing abilities as smartly as with the structure on your blog.
  Is this a paid subject or did you modify it
  yourself? Anyway stay up the excellent quality writing,
  it’s rare to see a great blog like this one nowadays.

  Also visit my homepage :: choosing skincare products

 26. Its like you learn my mind! You seem to grasp a lot about this, such as you wrote the book
  in it or something. I think that you just can do
  with some p.c. to force the message home a bit,
  but instead of that, that is excellent blog. An excellent read.
  I’ll certainly be back.

  Feel free to visit my blog quality treatment

 27. Howdy! This post couldn’t be written any better! Looking through this article reminds me
  of my previous roommate! He continually kept talking about
  this. I’ll forward this information to him.
  Fairly certain he’ll have a very good read. Many thanks for sharing!

  Feel free to surf to my blog; Gretta

 28. It’s perfect time to make a few plans for
  the long run and it’s time to be happy. I’ve read this post and if I could I want to counsel
  you some interesting issues or tips. Perhaps you can write subsequent articles referring to this article.

  I wish to learn even more things approximately it!

  Check out my page: www.dumankayahifit.com

 29. Excellent web site you’ve got here.. It’s hard to find high-quality writing like yours these days.
  I really appreciate people like you! Take care!!

  My web page :: Regan

 30. Thank you a lot for providing individuals with an exceptionally pleasant possiblity to read articles
  and blog posts from this website. It is often very great
  plus stuffed with amusement for me personally
  and my office peers to search your web site more than three times in a week to learn the newest things you
  have got. And of course, we’re at all times contented considering the gorgeous
  tips served by you. Some two points in this posting are
  without a doubt the most beneficial I’ve ever had.

  Feel free to visit my page :: anti-aging supplements

 31. Hi, i read your blog occasionally and i own a similar one and i
  was just curious if you get a lot of spam responses? If so
  how do you prevent it, any plugin or anything you can recommend?
  I get so much lately it’s driving me mad so any assistance is very much
  appreciated.

  Here is my homepage … www.a913.vip

 32. Hmm it looks like your website ate my first comment (it was super
  long) so I guess I’ll just sum it up what I had written and say, I’m
  thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog blogger but I’m still new to
  the whole thing. Do you have any tips and hints for rookie blog
  writers? I’d certainly appreciate it.

  Here is my web-site healthy eating program

 33. Admiring the time and energy you put into your site and in depth information you
  offer. It’s great to come across a blog every once
  in a while that isn’t the same outdated rehashed information. Great read!

  I’ve saved your site and I’m adding your RSS feeds
  to my Google account.

  Here is my web site; working diets

 34. Heya! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers?
  My last blog (wordpress) was hacked and I ended
  up losing many months of hard work due to no data backup.
  Do you have any solutions to prevent hackers?

  My web-site … dry itchy skin

 35. It is appropriate time to make some plans for the long run and it’s time to be happy.
  I’ve learn this put up and if I could I want to counsel you few fascinating things or suggestions.
  Perhaps you can write next articles relating
  to this article. I wish to learn even more things about it!

  Here is my website – hemp seeds

 36. This is a great tip especially to those fresh to the blogosphere.
  Short but very accurate information? Many thanks for sharing this one.
  A must read article!

  Feel free to surf to my website … Shanna

 37. I have been exploring for a little for any high quality articles or blog
  posts in this sort of space . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this
  website. Reading this information So i’m happy to exhibit that I’ve a very just right uncanny feeling I found out
  exactly what I needed. I so much undoubtedly will make certain to do not omit this
  site and provides it a glance on a continuing basis.

  Here is my web site – effectively increase testosterone

 38. Howdy this is kind of of off topic but I was
  wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.
  I’m starting a blog soon but have no coding skills so I
  wanted to get guidance from someone with experience.
  Any help would be greatly appreciated!

  Also visit my web page make travel

 39. Hello there, You have done a great job. I’ll
  definitely digg it and personally suggest to my friends.
  I am confident they’ll be benefited from this site.

  my homepage Isaac

 40. Hello just wanted to give you a quick heads up. The
  text in your post seem to be running off the screen in Opera.
  I’m not sure if this is a format issue or something how to eat out a woman do with internet browser compatibility but I thought
  I’d post to let you know. The design and style look great though!
  Hope you get the problem fixed soon. Kudos

 41. Howdy! I’m at work surfing around your blog from my new iphone 3gs!
  Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all
  your posts! Carry on the superb work!

  Feel free to surf to my web page :: www.a913.vip

 42. Can I simply say what a relief to find someone who truly knows what
  they are talking about on the net. You certainly realize
  how to bring a problem to light and make it important.
  More people need to look at this and understand this side of your story.
  I was surprised that you’re not more popular given that you surely possess the gift.

  Here is my web-site mtasa-forum.com

 43. Oh my goodness! Amazing article dude! Thank you so much,
  However I am experiencing issues with your RSS. I don’t know the reason why I can’t join it.
  Is there anyone else getting identical RSS issues? Anybody who knows the solution can you kindly respond?

  Thanx!!

  Have a look at my website; skin care device

 44. An outstanding share! I’ve just forwarded this onto
  a friend who has been conducting a little research on this.
  And he in fact bought me breakfast simply because I discovered it for him…
  lol. So allow me to reword this…. Thanks for the meal!!
  But yeah, thanks for spending some time to discuss this matter here on your web site.

  My site … 8fx.news

 45. I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog
  and was curious what all is required to get setup?

  I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?

  I’m not very web savvy so I’m not 100% positive. Any recommendations or advice would
  be greatly appreciated. Thanks

  Look at my page; try weed doctor

 46. I will right away grab your rss as I can’t in finding your e-mail subscription link or e-newsletter service.
  Do you have any? Please let me recognize in order that I may subscribe.
  Thanks.

  Also visit my web site … fat burning

 47. What i don’t realize is in reality how you are now
  not really a lot more neatly-preferred than you might be now.
  You are so intelligent. You realize therefore significantly
  in relation to this subject, made me personally imagine it from so many varied angles.
  Its like women and men don’t seem to be interested except it’s something to accomplish with Girl gaga!
  Your personal stuffs excellent. All the time deal with
  it up!

  Here is my web-site :: accessing medical cannabis

 48. I would like to use the chance of saying thanks to you
  for your professional assistance I have always enjoyed
  going to your site. I’m looking forward to the actual commencement of my college research and the complete preparing would never have been complete without browsing your blog.
  If I can be of any help to others, I’d be thankful to help through what
  I have learned from here.

  Take a look at my web page; 23.95.102.216/viewtopic.php?id=445302

 49. I hardly leave remarks, however i did a few searching and wound up here Latvijas interneta
  mediju vides attīstības tendenču analīze – BRĪVĪBAS PLATFORMA.
  And I do have a few questions for you if you don’t mind.
  Could it be just me or does it give the impression like a
  few of the responses appear as if they are left by brain dead visitors?
  😛 And, if you are writing on other online social sites, I’d like to keep
  up with everything new you have to post. Would you make a list of every one of your social
  pages like your linkedin profile, Facebook page or
  twitter feed?

  Feel free to surf to my homepage: fad diets bullshit

 50. Yesterday, while I was at work, my sister stole my apple ipad and tested to see if it can survive a forty foot drop, just so
  she can be a youtube sensation. My apple ipad is now destroyed and she has 83 views.

  I know this is entirely off topic but I had to share it with someone!

  Feel free to visit my web page: ibbs.uu.cc

 51. Hello! I could have sworn I’ve been to this blog before but after checking through some of the post I realized it’s new to me.
  Nonetheless, I’m definitely delighted I found it and I’ll be book-marking and checking
  back frequently!

  my web site: sex life

 52. I’m really impressed together with your writing abilities as well as
  with the structure for your blog. Is that this a paid topic or did you modify it yourself?
  Anyway keep up the nice quality writing, it’s uncommon to see a
  nice weblog like this one these days..

  My homepage – good sex in marriage

 53. Oh my goodness! Amazing article dude! Many thanks, However I am encountering troubles with your RSS.
  I don’t know why I am unable to subscribe to it. Is there
  anyone else having the same RSS issues? Anyone that knows
  the answer can you kindly respond? Thanx!!

  Also visit my web page … five diets

 54. Hello there, I discovered your site via Google at the same
  time as searching for a similar topic, your web site got here
  up, it seems to be good. I have bookmarked it in my google bookmarks.

  Feel free to visit my web-site – fat burners

 55. I would like to thank you for the efforts you have put in writing this website.
  I am hoping to see the same high-grade blog posts by you in the future
  as well. In fact, your creative writing abilities has motivated me to get my
  very own blog now 😉

  Feel free to visit my web blog; bbs.yunweishidai.com

 56. Wow that was unusual. I just wrote an very long comment but after I clicked submit
  my comment didn’t show up. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyway, just wanted to say excellent blog!

  Stop by my web page – a913.vip

 57. Hi there this is kind of of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.
  I’m starting a blog soon but have no coding knowledge so I wanted to get guidance from someone with experience.
  Any help would be enormously appreciated!

  My site … forum.mamamj.ru

 58. I’m not sure where you are getting your information, but good topic.

  I needs to spend some time learning more or understanding more.
  Thanks for wonderful information I was looking for this information for my mission.

  Feel free to visit my blog post … potatoes diet

 59. Good site! I really love how it is easy on my eyes and
  the data are well written. I am wondering how I might be notified whenever a new post has been made.
  I’ve subscribed to your RSS which must do the trick! Have a great day!

  Also visit my blog post; drug use

 60. Having read this I believed it was very enlightening.
  I appreciate you finding the time and energy to put this article
  together. I once again find myself spending way too much
  time both reading and leaving comments. But so what, it was still worthwhile!

  My website – cannabis seeds

 61. Nice blog! Is your theme custom made or did you download it
  from somewhere? A design like yours with a few simple adjustements would really make
  my blog shine. Please let me know where you got your design. Many
  thanks

  Here is my web page; Jeffery

 62. I really like your blog.. very nice colors & theme.
  Did you create this website yourself or did you hire someone to
  do it for you? Plz answer back as I’m looking to create my own blog and would like to know
  where u got this from. thank you

  Here is my web-site … seeds prior

 63. What i do not understood is actually how you’re no longer actually a lot more well-appreciated than you
  might be now. You’re so intelligent. You understand therefore considerably in relation to this subject,
  produced me in my view imagine it from numerous numerous
  angles. Its like women and men aren’t fascinated until it’s something to do
  with Woman gaga! Your personal stuffs great.
  Always handle it up!

  Take a look at my webpage eczema on feet

 64. Aw, this was an incredibly nice post. Taking a few minutes and actual effort to make a
  great article… but what can I say… I hesitate
  a lot and don’t seem to get nearly anything done.

  Feel free to visit my site – buck knife

 65. It is perfect time to make some plans for the future and it’s time to be happy.
  I’ve read this post and if I could I desire to suggest you few interesting things or suggestions.
  Maybe you can write next articles referring to this article.
  I desire to read more things about it!

  Also visit my site; coping with eczema

 66. Wonderful beat ! I would like to apprentice whilst you amend your website,
  how could i subscribe for a weblog site? The account aided
  me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast offered brilliant transparent idea

  My blog :: teen weightloss

 67. It’s remarkable to pay a quick visit this web site and reading the views
  of all colleagues on the topic of this paragraph, while I am also
  zealous of getting know-how.

  Feel free to visit my web-site; oily skin

 68. Having read this I believed it was very informative. I appreciate
  you spending some time and effort to put this informative article together.
  I once again find myself personally spending way too much time both reading
  and posting comments. But so what, it was still worth it!

  Review my page; mhes.tyc.edu.tw

 69. Excellent goods from you, man. I’ve keep in mind your stuff previous to and you’re simply
  extremely fantastic. I really like what you have acquired
  here, really like what you’re stating and the way in which in which you say it.
  You make it enjoyable and you still take care of to keep it smart.
  I can’t wait to read much more from you. That is actually a great web site.

 70. After I initially left a comment I seem to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox
  and now each time a comment is added I recieve four emails
  with the exact same comment. There has to be an easy
  method you can remove me from that service? Thank you!

  my web blog; effective skin care

 71. When I initially left a comment I appear to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is
  added I get 4 emails with the exact same comment.
  Perhaps there is a means you are able to remove me from that service?
  Kudos!

  Here is my page; top skin care

 72. You really make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be
  actually one thing that I feel I would by no means understand.
  It kind of feels too complex and very wide for me. I’m taking
  a look ahead for your next post, I will try to get the cling of
  it!

 73. An impressive share! I’ve just forwarded this onto a colleague who had been conducting a little research on this.
  And he actually bought me dinner due to the fact that I found it for him…
  lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!!
  But yeah, thanx for spending some time to discuss this topic here on your website.

  Feel free to surf to my web page … www.a913.vip/

 74. You made some good points there. I checked on the net for additional information about the issue and found most
  people will go along with your views on this website.

 75. Thank you for sharing superb informations. Your web-site is so cool.
  I’m impressed by the details that you’ve on this
  web site. It reveals how nicely you understand this
  subject. Bookmarked this website page, will come back for extra articles.
  You, my friend, ROCK! I found just the information I already searched everywhere and just couldn’t come across.
  What a perfect site.

  My homepage drug crime

 76. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of
  any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.

  I’ve been looking for conceiving a boy tips plug-in like this
  for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this.

  Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading
  your blog and I look forward to your new updates.

 77. Good web site! I really love how it is simple on my eyes and the data are
  well written. I’m wondering how I might be notified whenever a new
  post has been made. I’ve subscribed to your feed which must do the trick!
  Have a great day!

  Here is my web site; 98e.fun

 78. Hello! I realize this is sort of off-topic however I had to ask.
  Does running a well-established blog such as yours require a massive amount
  work? I’m brand new to writing a blog but I do write in my diary every day.
  I’d like to start a blog so I can share my experience and feelings online.
  Please let me know if you have any recommendations or tips for new aspiring bloggers.
  Appreciate it!

  Stop by my webpage boost male libido

 79. I was honored to receive a call from my friend when he identified the important suggestions shared in your
  site. Going through your blog article is a real amazing experience.
  Thanks again for taking into consideration readers at all like me,
  and I wish you the best of achievements as being a
  professional in this field.

  Feel free to surf to my site hemp seed sprouts

 80. Great ? I should definitely pronounce, impressed with
  your web site. I had no trouble navigating through all the tabs as well as related information ended up being truly
  simple to do to access. I recently found what I hoped for before you
  know it at all. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything,
  web site theme . a tones way for your client to communicate.
  Nice task.

  Have a look at my web site :: www.costidell.com/forum/member.php?action=profile&uid=1287047

 81. What i don’t understood is if truth be told how you’re no longer really much
  more well-favored than you may be now. You are so intelligent.
  You already know therefore significantly with regards
  to this matter, made me for my part consider it from numerous various angles.
  Its like women and men don’t seem to be fascinated
  until it is one thing to accomplish with Lady gaga!
  Your individual stuffs great. Always take care of it up!

  Review my homepage – oily skin

 82. I’m not sure why but this website is loading very slow for me.
  Is anyone else having this issue or is it a problem on my end?

  I’ll check back later and see if the problem still exists.

  Feel free to surf to my website: carb nite

 83. Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I’ve really enjoyed
  surfing around your blog posts. In any case I’ll be subscribing
  to your feed and I hope you write again very soon!

  Also visit my website … 23.95.102.216

 84. Please let me know if you’re looking for a article writer for your site.
  You have some really good posts and I think I would be a good
  asset. If you ever want to take some of the load off, I’d really like to write
  some articles for your blog in exchange for a link back
  to mine. Please blast me an email if interested.
  Thanks!

  My web page – bbs.yunweishidai.com

 85. Definitely believe that which you said. Your favorite justification seemed to be on the internet the easiest thing to be aware
  of. I say to you, I certainly get irked while people think about worries that they
  plainly don’t know about. You managed to hit the nail upon the top and defined out
  the whole thing without having side effect , people could take a signal.

  Will likely be back to get more. Thanks

  Here is my webpage – talk-video.com/

 86. I just wanted to thank you one more time for the amazing site you have built here.
  It is full of useful tips for those who are really interested in this kind of subject, especially this very post.
  You’re really all so sweet plus thoughtful of others
  and reading your site posts is a good delight to me.

  And that of a generous reward! Dan and I usually have enjoyment making use of your points in what we
  must do in the near future. Our collection of ideas is a distance
  long which means that your tips will certainly be put
  to fine use.

  Review my web blog; oil pulling teeth whitening

 87. What i do not realize is actually how you are not actually a lot more well-favored than you
  may be right now. You are so intelligent. You recognize therefore considerably
  in terms of this topic, made me in my view believe it from so many varied angles.
  Its like women and men don’t seem to be interested except it is something
  to accomplish coping with eczema Woman gaga!

  Your own stuffs great. At all times maintain it up!

 88. I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was curious what
  all is needed to get set up? I’m assuming having a
  blog like yours would cost a pretty penny? I’m
  not very internet savvy so I’m not 100% certain. Any
  suggestions or advice would be greatly appreciated.
  Kudos

 89. hey there and thank you for your information – I have definitely picked up anything new from right here.
  I did however expertise a few technical issues using this website, as I experienced
  to reload the website many times previous to I could get it
  to load properly. I had been wondering if your web hosting is OK?
  Not that I’m complaining, but slow loading instances times will very frequently affect your placement in google and can damage your high-quality score if ads and
  marketing with Adwords. Well I’m adding this RSS to my email and can look out
  for much more of your respective exciting content.

  Ensure that you update this again very soon.

 90. Whats up very cool site!! Guy .. Beautiful ..
  Amazing .. I’ll bookmark your site and take the feeds additionally?
  I am glad to find numerous helpful info right here within the post,
  we want develop more techniques on this regard, thanks
  for sharing. . . . . .

 91. This is very interesting, You are a very skilled blogger.
  I’ve joined your feed and look forward to
  seeking more of your wonderful post. Also, I’ve shared
  your site in my social networks!

  Feel free to visit my site – atkins diet

 92. I not to mention my pals appeared to be reading the nice items located
  on your web site while the sudden came up with an awful suspicion I never thanked you for those secrets.
  These guys had been as a result stimulated to see all of them and have now quite simply been loving them.
  Many thanks for genuinely simply thoughtful and for finding such decent useful guides most people are really desirous to know about.
  Our own sincere regret for not expressing gratitude to you sooner.

  Look at my blog: low carb

 93. I have to thank you for the efforts you have put in writing this
  site. I am hoping to see the same high-grade blog posts from you
  later on as well. In truth, your creative writing abilities has
  motivated me to get my own, personal website now 😉

  Feel free to surf to my webpage :: healthy eating tips

 94. You really make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be really something which I
  think I would never understand. It seems too complicated and very broad for
  me. I’m looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!

  my blog :: atkins diet weight loss protein based diet revolution diet plan surrounding atkins diet diet book

 95. Nice post. I was checking constantly this blog and I’m impressed!
  Very helpful info specifically the last part 🙂 I care for such
  info much. I was seeking this particular info for a long time.
  Thank you and good luck.

 96. Good – I should definitely pronounce, impressed with your website.
  I had no trouble navigating through all the tabs and related
  info ended up being truly simple to do to access.
  I recently found what I hoped for before you know it in the least.

  Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those
  who add forums or something, web site theme . a tones way
  for your client to communicate. Excellent task.

  Visit my site tips honey

 97. Wonderful beat ! I would like to apprentice while you amend
  your website, how can i subscribe for a
  blog website? The account helped me a acceptable deal.
  I had been a little bit acquainted of this
  your broadcast provided bright clear concept

 98. I just now wanted to thank you once again for the amazing site you have designed here.
  It really is full of useful tips for those who
  are definitely interested in this subject, especially this very post.
  Your all amazingly sweet as well as thoughtful of
  others and also reading your website posts is an excellent delight in my experience.
  And that of a generous treat! Ben and I are going to have fun making use of your recommendations for an omega 3 diet in what we should instead do in a month’s time.

  Our list is a distance long and simply put tips is going to be put to fine use.

 99. Great post. I was checking constantly this blog and I’m impressed!
  Very useful information specially the final part :
  ) I maintain such info much. I was looking for this certain information for a long time.
  Thanks and best of luck.

  Check out my web blog :: growing indoors

 100. Your style is so unique compared to other people I have read stuff from.
  I appreciate you for posting when you have the opportunity, Guess I will just
  book mark this blog.

 101. Definitely believe that which you said. Your favorite reason seemed to be on the internet
  the easiest thing to be aware of. I say to you, I certainly get irked while people consider worries that they just don’t know about.
  You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side-effects , people could take
  a signal. Will probably be back to get more. Thanks

  Look at my blog – www.a913.vip

 102. It’s really a cool and helpful piece of info. I am satisfied that you simply shared this helpful info with us.
  Please stay us informed like this. Thank you for sharing.

  Also visit my page :: a913.vip

 103. Great ? I should definitely pronounce, impressed with your
  website. I had no trouble navigating through
  all the tabs love and sex related information ended up being truly simple to do to access.
  I recently found what I hoped for before you know it in the least.
  Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums
  or something, website theme . a tones way for your customer to communicate.

  Nice task.

 104. With havin so much content do you ever run into any problems of plagorism or copyright infringement?

  My site has a lot of completely unique content I’ve either
  written myself or outsourced but it seems a lot of it is popping it up all over the internet without my authorization. Do you know any solutions to help prevent content from being stolen? I’d truly
  appreciate it.

 105. Thank you for every other informative website.
  The place else may just I am getting that type of info written in such an ideal method?
  I have a venture that I’m simply now working on, and I’ve been at the
  glance out for such info.

  Feel free to surf to my page … seed contains

 106. First what types of diets are best for our bodies
  all I would like to say great blog! I had a quick question that I’d
  like to ask if you don’t mind. I was curious to know how you center
  yourself and clear your mind before writing. I have had
  trouble clearing my mind in getting my ideas out there.
  I do take pleasure in writing but it just
  seems like the first 10 to 15 minutes are wasted just trying to figure out how to begin. Any ideas or tips?
  Kudos!

 107. I have been exploring for a bit for any high quality articles or blog posts
  on this kind of house . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this web site.

  Reading this info So i am satisfied to express that I have an incredibly excellent uncanny feeling I came upon just what I
  needed. I most indubitably will make certain to do not omit this site and provides
  it a glance regularly.

  Review my web page – fat burn

 108. I’m extremely impressed with your writing talents and also with
  the layout in your weblog. Is this a paid topic or did you modify it your self?
  Either way stay up the excellent high quality writing, it
  is uncommon to look a great weblog like this one nowadays.

  my blog post: sex life tips

 109. You could certainly see your expertise in the paintings you write.

  The arena hopes for even more passionate writers such as you
  who are not afraid to say how they believe. At all times
  follow your heart.

  My website: facial care

 110. What’s up i am kavin, its my first time to commenting anywhere, when i read this post i
  thought i could also make comment due to this brilliant post.

 111. I truly wanted to develop a quick comment so as to
  appreciate you for some of the splendid guidelines you are giving here.
  My prolonged internet look up has now been recognized with awesome knowledge to go over with my pals.
  I would express that most of us site visitors are undoubtedly fortunate to live in a useful place with very many wonderful people with very helpful points.
  I feel extremely fortunate to have seen your web site and look forward to so many more entertaining moments reading here.
  Thank you once again for everything.

  Check out my website … knife blades

 112. Hello there! This post couldn?t be written much better!
  Reading through this post reminds me of my previous roommate!
  He constantly kept preaching about this. I most certainly will send
  this post to him. Pretty sure he’ll have a good read.
  I appreciate you for sharing!

  Also visit my website: improve sleep

 113. My partner and I absolutely love your blog and find the majority of your post’s to be exactly I’m looking for.

  Do you offer guest writers to write content for you
  personally? I wouldn’t mind producing a post or elaborating on a lot
  of the subjects you write about here. Again, awesome site!

 114. Definitely believe that which you said. Your favorite reason seemed to be on the net the simplest thing
  to be aware of. I say to you, I definitely get irked
  while people think about worries that they plainly don’t know about.
  You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing without
  having side-effects , people could take a signal.
  Will likely be back to get more. Thanks

  my homepage – drug abuse treatment

 115. hey there and thank you for your information – I’ve
  certainly picked up something new from right here.
  I did however expertise some technical points using this website,
  as I experienced to reload the website many times previous to I could get it to
  load properly. I had been wondering if your web hosting is OK?
  Not that I’m complaining, but slow loading instances times will often affect your placement in google and could damage your
  quality score if advertising and marketing with Adwords.

  Well I’m adding this RSS to my e-mail and can look out for much more of your respective intriguing content.
  Make sure you update this again very soon..

  Feel free to visit my blog post – weight lifting

 116. Great web site you’ve got here.. It’s hard to find high-quality
  writing like yours these days. I honestly appreciate people like you!
  Take care!!

 117. Great goods from you, man. I’ve understand your stuff
  previous to and you’re just extremely fantastic. I really like what
  you have acquired here, certainly like what you’re saying and the way in which you say it.
  You make it entertaining and you still care for to keep
  it smart. I can not wait to read far more from you.
  This is really a wonderful website.

 118. Having read this I thought it was rather informative. I appreciate you spending some time and energy to put this
  content together. I once again find myself personally
  spending a significant amount of time both reading and posting comments.
  But so what, it was still worth it!

  Take a look at my web page … treatments need

 119. Having read this I believed it was extremely informative.
  I appreciate you finding the time and energy to put this informative article together.
  I once again find myself spending way too much time both reading and commenting.

  But so what, it was still worth it!

 120. Do you have a spam issue on this site; I also am a blogger,
  and I was wanting to know your situation; we have developed some nice procedures and we are looking to trade
  solutions with other folks, why not shoot me an e-mail if interested.

  My website; sex secrets

 121. Just want to say your article is as astounding.
  The clearness in your post is just excellent and i could assume you are an expert on this subject.

  Fine with your permission allow me to grab your feed to keep up
  to date with forthcoming post. Thanks a million and please continue
  the enjoyable work.

  Stop by my website – skin care chemical

 122. An intriguing discussion is worth comment. I think that you should publish more about this issue, it might not
  be a taboo subject but typically folks don’t speak about such issues.
  To the next! Kind regards!!

  My site: burn fat (psicura.it)

 123. Thank you a lot for sharing this with all people you
  actually realize what you’re speaking approximately!
  Bookmarked. Please additionally visit my web site =).

  We can have a link trade agreement among us

  My blog post – eczema heals

 124. Hello there! I know this is kinda off topic however , I’d figured I’d ask.
  Would you be interested in exchanging links or maybe guest authoring a blog post or vice-versa?
  My blog addresses a lot of the same topics as yours and I feel
  we could greatly benefit from each other. If you happen to be interested feel free to shoot me an email.

  I look forward to hearing from you! Awesome blog by
  the way!

  my web-site … low-carb diets – www.a913.vip

 125. Yesterday, while I was at work, my cousin stole my iPad
  and tested to see if it can survive a twenty five foot drop, just so she can be a
  youtube sensation. My apple ipad is now broken and she has 83
  views. I know this is totally off topic but I had to share it with someone!

  Feel free to visit my web-site: libido cures

 126. Hello! I just wanted to ask if you ever have any
  issues with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up
  losing several weeks of hard work due to no backup. Do you have any solutions to prevent hackers?

 127. Howdy outstanding website! Does running a blog similar to this take a great
  deal of work? I have very little knowledge of computer programming however I was hoping to start my own blog in the near future.
  Anyways, should you have any recommendations or tips for
  new blog owners please share. I know this is off subject but
  I just had to ask. Cheers!

 128. Hello, i feel that i saw you visited my weblog thus i
  got here to return the prefer?.I am attempting to to find issues to
  enhance my site!I assume its good enough to use some of
  your ideas!!

  My blog – Julie

 129. Hello! I’ve been following your website for a long time now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out
  from Kingwood Texas! Just wanted to tell you keep up the excellent work!

 130. Awesome blog! Do you have any tips and hints
  for aspiring writers? I’m planning to start my own site soon but I’m a little lost on everything.
  Would you propose starting with a free platform like
  Wordpress or go for a paid option? There are so many
  options out there that I’m totally overwhelmed ..
  Any tips? Thanks a lot!

  My homepage – man skin care

 131. I think everything published made a lot of sense. However, think about this, suppose you added a little
  information? I mean, I don’t wish to tell you
  how to run your website, but what if you added a post title that grabbed people’s attention? I mean Latvijas interneta
  mediju vides attīstības tendenču analīze – BRĪVĪBAS PLATFORMA
  is a little plain. You could glance at Yahoo’s home page and see how they create news titles to grab people to click.
  You might add a related video or a related pic or two
  to get readers excited about everything’ve got to say.

  In my opinion, it would bring your posts a little bit more interesting.

 132. hi!,I like your writing very much! proportion we keep in touch extra
  approximately your post on AOL? I require a specialist
  in this house to unravel my problem. May be that is you!
  Taking a look ahead to look you.

  My web site: lose belly fat – Ewan,

 133. Thanks for the marvelous posting! I really enjoyed reading it, you’re
  a great author.I will be sure to bookmark your blog and definitely will come back in the future.
  I want to encourage you to ultimately continue your great job,
  have a nice morning!

  Here is my blog post :: cycling diet

 134. Hello, Neat post. There is an issue with your site in web explorer,
  would test this? IE still is the market leader
  and a large section of other folks will omit your wonderful writing due to this problem.

  Feel free to visit my web-site – carving knife

 135. Great goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you’re just too
  magnificent. I really like what you’ve acquired here, certainly like what you are stating and the
  way in which you say it. You make it enjoyable and you still
  anti-aging skin care
  for to keep it sensible. I cant wait to read much more from you.
  This is actually a great web site.

 136. Oh my goodness! Awesome article dude! Thank you,
  However I am having problems with your RSS.
  I don?t know the reason why I cannot join it. Is there
  anyone else getting identical RSS issues?
  Anybody who knows the answer can you kindly respond?

  Thanks!!

  my web site :: prettypeople.club/index.php/blog/13654/laguiole-knives-prevent-take-good-care-of-your-knives

 137. Hey there! I know this is kind of off topic but I was wondering if you knew where
  I could get a captcha plugin for my comment form?
  I’m using the same blog platform as yours and I’m having problems finding one?
  Thanks a lot!

  Also visit my web-site healthy food

 138. I precisely wanted to appreciate you all over again. I’m not certain what I
  would have worked on in the absence of those points documented
  by you relating to such field. Entirely was an absolute scary concern in my view,
  but discovering your professional strategy you processed that made me to leap
  over contentment. I will be thankful for this information and thus hope that you recognize what an amazing job
  you happen to be doing training most people through the use of your
  blog. I am sure you have never encountered
  any of us.

  Here is my web-site; sciatic nerve treatment (www.a913.vip)

 139. I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was curious what all
  is needed to get set up? I’m assuming having
  a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very web smart so I’m not 100% sure.

  Any tips or advice would be greatly appreciated.
  Many thanks

  Have a look at my blog post … Foster

 140. Good day very cool website!! Guy .. Excellent ..
  Wonderful .. I’ll bookmark your website and take the feeds additionally?
  I am glad to search out numerous helpful information right here in the post,
  we need develop extra strategies in this regard, thank you for sharing.

  . . . . .

 141. Awesome blog you have here but I was curious about if you knew
  of any message boards that cover the same topics
  talked about here? I’d really love to be a part of group where I can get feed-back from other experienced individuals that share the
  same interest. If you have any suggestions, please let me know.
  Cheers!

  My web blog – bbs.yunweishidai.com

 142. Hmm is anyone else encountering problems with the images on this blog loading?
  I’m trying to figure out if its a problem on my end
  or if it’s the blog. Any feedback would be greatly appreciated.

  my web page: magic pill

 143. I was curious if you ever thought of changing the page layout of your website?
  Its very well written; I love what youve got to say. But maybe
  you could a little more in the way of content so people could connect with
  it better. Youve got an awful lot of text for only having one or two pictures.
  Maybe you could space it out better?

 144. Thank you for some other excellent article. The place else
  may just anybody get that kind of information in such an ideal method of writing?
  I have a presentation subsequent week, and I’m on the look for such info.

  Feel free to visit my webpage; ketosis diets

 145. Hiya very nice site!! Guy .. Excellent .. Wonderful ..
  I’ll bookmark your website and take the feeds additionally?I am happy
  to seek out a lot of useful information right here within the submit, we want work out extra strategies on this regard,
  thank you for sharing.

  Here is my webpage; mashed potato diet (ibbs.uu.cc)

 146. I wanted to follow along and let you know how really I loved discovering your web site today.

  I’d personally consider it the honor to do things
  at my workplace and be able to utilize the tips provided on your blog and also
  be a part of visitors’ reviews like this. Should a position regarding guest writer become offered at your end,
  please let me know.

  Here is my web-site marketing online

 147. What i do not understood is if truth be told how you are no longer really much more neatly-preferred than you might be right
  now. You are very intelligent. You know therefore considerably with regards to this matter,
  produced me personally consider it from so many numerous angles.
  Its like women and men don’t seem to be involved except it
  is one thing to accomplish with Lady gaga! Your personal stuffs
  excellent. At all times take care of it up!

  my page :: hatched seeds