Latvija kā Brīvvalsts

Kādai jābūt Brīvvalstij? Kā to atjaunot?

Sāksim ar Mērķi  – Latvijai, kā Āriešu zemei, jābūt Pašnoteiktai, Patstāvīgai, t.sk. Pašorientētai, Pašpietiekamai, un maksimāli Pašnodrošinātai Brīvvalstij.

Latvijā, kā to paredz Satversme, Augstākai varai jāpieder Tautai, kuru veido suverēni, brīvi cilvēki, nevis partiju Saeimai, Ministru Kabinetam, Satversmes tiesai, un arī ne valsts vergiem jeb pilsoņiem un vēlētājiem.

Latvijai jābūt:

  • Brīvvalstij, kurā cilvēks dzīvo pēc Dieva padoma, dzīvo pašpietiekami un, līdz ar to, saskaņā jeb harmonijā ar Dabu;
  • Brīvvalstij, kurā valda Tikumība nevis Likumība, kurā nav algu verdzības un nav noziedzīgo nodokļu, kurā nav augļošanas, kurā nauda ir samaksas līdzeklis, nevis krājams kapitāls bankā vai “zeķē”, kurā vispār nav banku, kurā cilvēks, ja vien nav slaists, izlaidenis un muļķis, dzīvo labklājībā cilvēka cienīgu dzīvi. Brīvvalsts apstākļos pati sabiedriskā vide, dzīvojot atbilstoši Tikumības Kodeksam, dabiski neļauj izveidoties sociālo parazītu slānim. Brīvvalsts Tikumiskā sabiedrībā sociālie parazīti nepastāv, šodien tos rada viņu juristu-pakalpu radītie Likumi.

Brīvvalsts ir Tautas valsts, kurā Tauta netiek šķelta ar politiskām partijām, kurā politiskās partijas spēlējas smilšu kastēs nevis pārvalda Tautas dzīvi.

Brīvvalstī nav iedomājamas vēlēšanas, jo valda vieduma, vienprātības un sūtniecības principi. Brīvvalsti pārvalda pēc šiem principiem pašu iecelta Pašpārvalde – Patiesas Pašvaldības, nevis pēc “bandītiskiem principiem” organizēti grupējumi.  

Brīvvalstī valda Tautvaldība un nav iedomājama Administrācija – tā vispār neeksistē, jo administratori ir izmiruši kā suga kopā ar nodokļiem. 

Kā šo Mērķi sasniegt? Sapnis par Brīvu Latviju ir īstenojams, nepieciešama tikai pašorganizēšanās. Vispirms mums katrā pagastā, pilsētā, lielpilsētu Apkaimēs, katrā no tām jāizveido Satversmes Atbalsta Kopa (SAKa).  To uzdevums būs sasaukt Pagasta/Novada/Pilsētas/Apkaimes Tautas Sapulci.  Tā, atbilstoši Tautvaldības principiem, risinās savas vietējās problēmas, izvirzīs Sūtņus uz visas Tautas Sūtņu Lielo Sapulci, kura vienlaicīgi būs Otrā Satversmes Sapulce.  Šī Sapulce būs tiesīga ienest izmaiņas vai papildinājumus esošajā Satversmē.

Līdz Latvijas Tautas Sūtņu Lielās Sapulces sasaukšanai, kamēr organizējas Satversmes Atbalsta Kopas, nepieciešams steidzamības kārtā izveidot visu pagastu, pilsētu, apkaimju Pārstāvju Tautas Sapulci.  Pārstāvju Sapulcei, protams, nav tik augsta leģitimitātes pakāpe kā Sūtņu Sapulcei, bet tā varētu nekavējoties risināt daudzas samilzušās problēmas, pārtraukt anti-humānās “Digitālās Dzīvnieku Fermas” veidošanu jau rīt, kā tautā saka – “Uz Brokastu laiku!”. Laika mums vairs nav palicis daudz, mūsu iznīcinātāji Maskas ir nometuši, spēle ir beigusies – tuvojas “Mats” un “Bezdibeņa mala”.  Vai gribat tur krist?!    

Viss, ko aicinu, notiek spēkā esošās Satversmes 2.panta ietvaros, kurā rakstīts, ka augstākā vara pieder Mums – Tautai, atliek tikai to realizēt dzīvē.  

Brīvvalsts mums bija tūkstošiem gadu, tad ļausim jauniem asniem augt. Mēs apzināmies, kāds Vāks mums ir uzlikts, bet visi ir redzējuši, ka jauni asni spēj uzlauzt pat biezu smirdīgā asfalta kārtu.

 Vēlu veiksmi visiem Latvijas Brīvvalsts atjaunotājiem!

t.me/brivibasplatforma/232

2 thoughts on “Latvija kā Brīvvalsts

  1. Āriešu zeme?
    Vai šos Šteina murgus vispār drīkst publicēt? Nu protams, tie ir tik absurdi, ka noteikti, lai atmaskotu jūsu stulbumu….

    1. Ja tu kaut ko nesaproti, tas uzreiz nenozīmē, ka tie ir murgi. Drīzāk esi pārāk neizglītots, lai pats spētu pārbaudīt šādu informāciju, tā kā par stulbumu…tas drīzāk par tevi.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.