Komentāri likumprojektam par obligātu vakcinēšanos

Komentāri likumprojektam par obligātu vakcinēšanos noteiktām iedzīvotāju grupām.

Vakcinācijas aptvere atspoguļo cilvēku gribu, kas valsts pārvaldei būtu jāciena.

Brīvprātīgi vakcinējušies cilvēki ir mazākumā. Šobrīd ir vakcinējušies 700 000, mazāk kā puse no 1,9 miljoniem iedzīvotāju.[1]

Valsts pārvalde ar piespiedu metodēm mēģina šo samēru mainīt.

Tie, kas vakcinēsies pēc paziņojuma, ka valsts noteiktām profesijām prasīs vakcinēties, iespējams, būs to darījuši spaidu kārtā, kas ir nepieņemami.

Arodbiedrības ir pret piespiedu vakcināciju.[2]

Likuprojekta izstrādātāji neņem vērā, ka :

-vesels darbinieks nevienu neapdraud,

-inficēt var arī vakcinēts darbinieks, vakcīnas nepasargā no saslimšanas, bezsimptomu slimības izplatīšanas un nāves no covid[3]

-vakcīnām ir neparedzamas nāvīgas blaknes,

-vīrusam mutējot vakcīnas kļūst neefektīvas,

tāpēc vakcinācija nebūtu pieprasāma. Nevakcinētiem un vakcinētiem darbiniekiem būtu jābūt vienādām prasībām darbā un nevakcinētie nebūtu diskriminējami.

Likumprojekts [5] paredz nevajadzīgus cilvēktiesību ierobežojumus lielākajai sabiedrības daļai.

Likumprojekts

Nepieciešamo aizsardzības līmeni ir iespējams panākt, ja ir vakcinēti darbinieki (amatpersonas), kuru darba pienākumos ir darbs situācijās, kurās tiem ir palielināts risks inficēt citas personas, it īpaši strādājot ar personām, kurām Covid-19 infekcija var radīt palielinātus riskus veselībai (gados vecākas personas, personas ar hroniskām slimībām u. c.), kā arī situācijās, kurās ir palielinātas iespējas inficēties pašiem, it īpaši kontaktējoties ar lielu skaitu personu, kuru veselības stāvoklis nav zināms. Šie nosacījumi, vadoties no darba specifikas, attiecināmi uz ārstniecības personām, sociālo pakalpojumu sniegšanā iesaistītajām personām, pedagogiem, mazumtirdzniecībā nodarbinātajiem, pakalpojumu sniedzējiem klātienē, kārtības nodrošināšanas darbiniekiem, darbiniekiem ražotnēs ar lielu skaitu cilvēku u.tml.

Komentārs.

Vesels darbinieks, ārsts vai skolotājs, nevienu neapdraud arī infekcijas epidēmijas laikā, neinficē citus un nav drauds sabiedrībai, tāpēc nav likumīga pamata viņu ierobežot.

Tas, ka saslimušais nedrīkst nākt uz darbu, ir samērīgs ierobežojums.

Vesels darbinieks un vakcinēts darbinieks, var saslimt ar mutējušu vīrusu un pārnest infekciju, bet valdības izvēlētais mērs – vakcinācija – negarantē to, ka darbinieks nesaslims, vai nebūs infekciozs, tāpēc uz vakcinētiem un nevakcinētiem darbiniekiem ir jāievēro vienādas prasības darbā. SPKC infogramma apliecina, ka piektdaļa no saslimušajiem ir vakcinētie.[3] un to daļa pamazām aug.

Tikai slims cilvēks, vakcinēts, vai nē, spēj pārnest infekciju, tāpēc valstij, covid epidēmijas, tāpat kā gripas epidēmijas laikā, ir jārūpējas, nevis, kā piespiest vakcinēties pēc iespējas vairāk cilvēku, kuri to nevēlas, bet, lai cilvēks, kas jūtas slims, var viegli saņemt slimības lapu un veikt covid testu un nav spiests nākt uz darbu.

Pēc pārslimošanas viņš nav jāvakcinē, jo pētījumi rāda, ka pārslimošana ir efektīvāka par vakcinēšanos atkārtotas saslimšanas novēršanā. [6]

Likumprojekts

izmantojot modelēšanas prognozes...

Komentārs

Valsts balstās pieņēmumos. Sabiedrībai svarīgi valdības pieņēmumi nav attaisnojušies, piemēram, pieņēmums, ka stingri ierobežojumi vislabāk mazinās iedzīvotāju mirstību. Izrādījās, ka papildus nekovid nāves, kas radās ierobežojumu rezultātā, pārsniedza kovid nāves, kas liecina, ka valsts pārvaldes iepriekš noteiktie pasākumi vairāk kaitēja, nekā glāba dzīvības.[7] Valdībai būtu no kļūdām jāmācās un jāsāk balstīties faktos, citādi cilvēki, kas mira valdības kļūdaino lēmumu dēļ, ir miruši velti.

Likumprojekts

Imunizācijas valsts padome uzsver, ka nedzīvām vakcīnām – kādas tiek lietotas Latvijā – nav citu medicīnisku, klīnisku, zinātnisku iemeslu un situāciju, kad persona tās nevarētu saņemt. Tādēļ nepastāv teorētiskas un praktiskas situācijas, kad medicīnisku vai ar veselību saistītu iemeslu dēļ persona nevarētu tikt vakcinēta pret Covid-19.

Komentārs

Imunizācijas valsts padome vai nu nezina, vai ciniski neņem vērā faktu, ka vakcīna var vakcīnas saņēmējam neparedzami izraisīt, piemēram, nāvējošu trombozi, anafilaksi vai miokardītu.

Visi kas vēlas, var vakcinēties, tāpēc nav pamata pieprasīt darbinieku obligātu vakcināciju, lai viņi vakcinējas pakalpojumu saņēmēju vietā. Ja vakcīna ir efektīva, tad nevakcinētie vakcinētos neapdraud.

Likumprojekts

Likumprojekts paredz jaunu pieeju Covid-19 infekcijas izplatības mazināšanai un katra indivīda veselības aizsardzībai, nosakot pienākumu valsts institūcijām sniegt epidemioloģiski drošus pakalpojumus, darba devēja pienākumu nodrošināt epidemioloģiski drošu darba vidi, kā arī, darba vietās nodrošinot to, ka noteiktos gadījumos atkarībā no darba specifikas pildīt darba (amata, dienesta) pienākumus var tikai tādi darbinieki, kas ir vakcinējušies vai pārslimojuši Covid-19 infekciju, kā arī klātienē ļaujot pakalpojumus sniegt un saņemt personām, kam ir sadarbspējīgs sertifikāts, kas apliecina vakcinācijas vai pārslimošanas faktu (turpmāk – sadarbspējīgs sertifikāts).

Komentārs.

Likumprojekts neņem vērā, ka šāds plāns nav nepieciešams, jo vesels pakalpojumu sniedzējs un saņēmējs nevienu neapdraud.

Plāns vakcinējot nodrošināt epidemioloģiski drošu darba vidi nav izpildāms, jo arī vakcinēts cilvēks var slimot un izplatīt infekciju. Sertifikāts negarantē, ka tā ieguvējs neslimos, neizplatīs, vai nemirs no covid, tāpēc tas ir bezjēdzīgs. [3]

Likumprojekts

Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības lūgt pakalpojuma saņēmēju apliecināt, ka tā ir persona, kurai ir sadarbspējīgs sertifikāts, kas apliecina vakcinācijas, pārslimošanas faktu vai veiktā testa negatīvu rezultātu. Pakalpojuma saņēmējam ir pienākums uzrādīt pakalpojuma sniedzējam sadarbspējīgu sertifikātu vai veiktā testa rezultātu, un, ja persona to atsakās darīt, pakalpojuma sniedzējam ir pamats uzskatīt, ka personai nav sadarbspējīgs tests vai negatīvs testa rezultāts, kas ļautu klātienē saņemt pakalpojumu (ievērojot izņēmumu, ka pakalpojumus sniedz klātienē tad, ja tos nav iespējams sniegt attālināti vai pakalpojuma sniegšana attālināti rada risku cilvēka pamattiesību nodrošināšanai).

Komentārs

Valsts pārvalde prasa no veseliem pilsoņiem bezjēdzīgas darbības, jo sertifikāts negarantē epidemioloģisko drošību, arī vakcinētie var slimot. Pārslimošana epidemioloģisko drošību garantē labāk, jo pārslimošana ir efektīvāka par vakcinēšanos atkārtotas saslimšanas novēršanā. [6]

likumprojekts

Nav tiesiska pamata un ir nepieļaujami atstādināt vai atbrīvot no amata sakarā ar vakcinācijas vai pārslimošanas neesamību tiesnesi.

Komentārs.

Viena taisnība visiem?

Likumprojekts.

Veselības ministrija savā tīmekļvietnē publicē vadlīnijas par epidemioloģiski drošu darba un mācību vidi.

Komentārs.

Kopš epidēmijas sākuma rosinu SPKC labot kļūdainos ieteikumus pirmsskolas izglītības iestādēm. Rīcība, vai vismaz komentārs, neseko.[8]

Likumprojekts

Delta vīrusa paveids ir saistīts ar smagāku slimības gaitu, kā rezultātā pieaug hospitalizēto cilvēku skaits, tai skaitā smaga slimības gaita tiek novērota arī vairāk jaunāka gadagājumā cilvēkiem un arī bērniem. Tā kā bērni pašreiz netiek vakcinēti, bet bērni pieder tai sabiedrības grupai, kur notiek plaša infekcijas izplatība, bērni kļūst par vērā ņemamu infekcijas pārneses faktoru un personu grupu, kurai netiek nodrošināta aizsardzība vakcinācijas veidā. Visu vecumu bērni ir uzņēmīgi pret SARS-CoV-2 vīrusu un var to pārnēsāt. SARS-CoV-2 gadījumi jaunākiem bērniem, šķiet, noved pie tālākas pārnešanas retāk nekā gadījumi vecākiem bērniem un pieaugušajiem.

Tomēr lielākā daļa pētījumu tika veikti pirms Delta varianta parādīšanās un plašas izplatīšanas [ECDC technical report “COVID-19 in children and the role of school settings in transmission – second update”. 8 Jul 2021.]. Delta vīrusa variants daudz vieglāk izplātās neimūno cilvēku vidū, ieskaitot bērnus un jauniešus.

Komentārs.

Piekrītu apgalvojumam, ka saslimšana bērnu vidū retāk noved pie tālākas slimības izplatības nekā pieaugušo vidū un bērni slimo viegli. Par to liecina statistika. Pagājušajā gadā neviens bērns Latvijā nemira no covid. Bērniem nebūtu jāliedz apmeklēt izglītības iestādes, vai ārpusklases nodarbības un bērni nebūtu jāvakcinē, jo vakcinācija bērniem, tāpat kā pieaugušajiem, neparedzami rada smagus veselības riskus, piemēram, sirds muskuļa iekaisumu – miokardītu, kas prasa hospitalizāciju 6 reizes biežāk nekā saslimšana ar covid.[9]

Neesmu novērojis, ka bērnu vidū notiktu plaša infekcijas izplatība. Lūdzu uzrādiet statistiku, kas apliecina pieņēmumu, ka bērnu vidū notiek plaša infekcijas izplatība un bērni ir nozīmīgs slimības tālākas izplatības iemesls Latvijā.

Likumprojekts

Norma paredz pienākumu darba devējam vērtēt katru gadījumu individuāli, ņemot vērā samērīguma, tiesiskuma un vienlīdzības principu, izņemot 7.3 panta otrajā daļā minētās jomas (veselības aprūpes, ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās un izglītības jomā saistībā ar riska līmeni Covid-19 infekcijas izplatību šajās jomās.)

Komentārs.

Samērīguma, tiesiskuma un vienlīdzības princips paredz, ka gadījumā, ja vakcinēts darbinieks var neparedzami slimot un inficēt tāpat kā nevakcinēts, tad sargājot sabiedrību obligāta vakcinācija nav pieprasāma. Šis likumprojekts ir bezjēdzīgs un diskriminē nevakcinētos, kas šobrīd ir lielākā sabiedrības daļa.

Likumprojekts

Par normā ietvertajiem kritērijiem:

Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs nosaka šādus augsta inficēšanās riska kontakta veidus:

• tuvs (seja pret seju) kontakts ar Covid-19 gadījumu divu metru attālumā ilgāk par 15 minūtēm 24 stundu laikā (t. sk. atkārtoti kontakti, kas kopā (summāri) ilgst vairāk par 15 minūtēm);

• fizisks kontakts ar Covid-19 gadījumu (piemēram, rokasspiediens);

• tieša saskare ar Covid-19 gadījuma izdalījumiem (piemēram, personai klepojot);

• atrašanās slēgtā vidē (piemēram, mājsaimniecībā, klasē, sanāksmju zāle, slimnīcas uzgaidāmā telpa u.tml.) vai braukšana kopā ar Covid-19 gadījumu ilgāk par 15 minūtēm vienā transportlīdzekļa salonā;

• veselības aprūpes darbinieks vai cita persona, kura veic Covid-19 pacienta tiešu aprūpi vai laboratorijas darbinieks, kurš strādājot ar Covid-19 pacientu nav lietojis individuālos aizsardzības līdzekļus vai, iespējams, tos lietoja nepareizi vai neievēroja roku higiēnu.

PVO norāda, ka visvairāk smagas Covid-19 infekcijas norise draud cilvēkiem vecumā no 60 gadiem un personām, kurām ir tādas veselības problēmas kā augsts asinsspiediens, hroniskās sirds un asinsvadu slimības un plaušu slimības, diabēts, vēzis vai aptaukošanās (lieks svars). Lieku svaru neuzskata par hronisko slimību, bet tā ir veselības problēma.

Tuvs kontakts ievērojami palielina šo darbinieku (amatpersonu) inficēšanās risku salīdzinājumā ar darbiniekiem (amatpersonām), kuriem citi darba (amata, dienesta) apstākļi.

Pirmie trīs no iepriekšminētajiem Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra noteiktie augsta inficēšanās riska kontakta veidi ir attiecināmi uz minētā panta daļas 1. un 2.punktu.

Satversmes 93.pants noteic, ka ikviena tiesības uz dzīvību aizsargā likums. Tiesības uz dzīvību uzliek valstij pienākumu veikt pasākumus dzīvības saglabāšanai un aizsardzībai

Komentārs.

Tā kā vakcinācijai atsevišķos neparedzamos gadījumos ir nāvīgas blaknes, nevienam nevar prasīt, lai citu dēļ vakcinējas.

Valsts var aizsargāt cilvēku dzīvību riska grupā, apmaksājot viņiem vakcīnas, ja viņi vēlas un uzskata, ka vakcinācijas risku atsver ieguvums, bet valsts nedrīkst prasīt, lai darbinieki vakcinējas pakalpojuma saņēmēju vietā. Katram par savu veselību ir jārūpējas pašam.

Likumprojekts

Līdzīgi Latvijas Republikas Satversmes 111. pants paredz, ka valsts aizsargā cilvēku veselību

Tādējādi sabiedrības veselība ir viena no Satversmē ietvertajām konstitucionālajām vērtībām, kuras aizsardzībai valsts var ierobežot citu personu tiesības.

Komentārs

Vesels darbinieks un pakalpojumu saņēmējs nevienu neapdraud. Vakcinācijai ir neparedzamas nāvējošas blaknes. 93 pants prasa valstij ļaut veseliem cilvēkam aizsargāt savu dzīvību atsakoties vakcinēties.

Kurš Satversmes pants ļauj valstij, lai aizsargātu citus pilsoņus no teorētiski iespējamas saslimšanas, likt veselam cilvēkam riskēt ar dzīvību potējoties ar vakcīnu, kam ir reģistrētas neparedzamas nāvīgas blaknes?

Likumprojekts

Satversmē noteiktās pamattiesības un Latvijai saistošajos starptautiskajos līgumos garantētās cilvēktiesības veido savstarpēji līdzsvarotu sistēmu, un tās nav aplūkojamas atrauti cita no citas, līdz ar to atsevišķām personām garantētās tiesības prasa respektēt arī citām personām noteiktās pamattiesības. Pamattiesību ierobežojumu mērķis ir atrast taisnīgu un saprātīgu līdzsvaru starp atsevišķas personas pamattiesībām, no vienas puses, un citām konstitucionālajām vērtībām, no otras puses

Komentārs.

Vesela cilvēka tiesības uz pieņēmumu pamata nedrīkst ierobežot. Ja cilvēks ir saslimis, viņam pienākas medicīniska palīdzība un viņš uz slimošanas laiku nedrīkst apmeklēt darbu, tas ir samērīgs ierobežojums. Valsts viņam apmaksā slimības lapu. Vakcīnu efektivitāte vīrusa mutāciju dēļ neparedzami mainās. Piemēram, gripas pote dažos gados ir izrādījusies efektīva tikai 10 % gadījumu un ar vakcināciju gripu nav izdevies izskaust. Kārtība, ka darba devējam nav tiesības prasīt vakcinēties pret mainīgu vīrusu ir labi sevi apliecinājusi, tā nevienu nediskriminē, nespiež bezjēdzīgi vakcinēties, tāpēc ir jāsaglabā.

Likumprojekts

Likumprojekts neparedz personām veikt obligātu vakcināciju. Neviena persona nedrīkst tikt pakļauta piespiedu vakcinācijai pretēji tās gribai neatkarīgi no iemesliem, kas veido šādu gribu. Likumprojektā paredzēti konkrēti kritēriji, pie kuriem darba devējs var prasīt, lai darbinieks būtu vakcinējies, kā arī paredzēts darba devēja pienākums lēmumu pieņemt, vērtējot katru gadījumu individuāli, un ņemot vērā samērīguma, tiesiskuma un vienlīdzības principu.

Komentārs.

Likumprojekta izstrādātāji neņem vērā, ka draudi zaudēt darbu ir piespiešanas veids. Prasība ir neefektīva, nepamatota, jo arī vakcinēti darbinieki var neparedzami saslimt un inficēt citus.

Likumprojekts

Attiecībā uz ārstniecības, ilgstošas sociālās aprūpes un izglītības jomu minētais darba devēja izvērtējums nav attiecināms saistībā riska līmeni Covid-19 infekcijas izplatībai šajās jomās. Gadījumos, kad persona nevēlas veikt vakcināciju, tai ir tiesības izvēlēties tādu nodarbošanos, kas nav saistīta ar tādiem Covid-19 infekcijas izplatības riskiem, kuru dēļ būtu izvirzīta prasība par sadarbspējīga sertifikāta esamību.

Vakcinācija kā priekšnoteikums darba vai amata (dienesta) pildīšanai skar Satversmes 106. pantā paredzētas tiesības brīvi izvēlēties nodarbošanos un darbavietu atbilstoši savām spējām un kvalifikācijai. Satversmes tiesa vairākkārt atzinusi, ka Satversmes 106. panta pirmais teikums tieši negarantē tiesības uz darbu, bet gan tiesības brīvi izvēlēties nodarbošanos un darbavietu, tostarp arī tiesības saglabāt esošo nodarbošanos un darbavietu[4]. Satversmes 106.panta pirmajā teikumā nostiprinātās pamattiesības aizsargā personu pret visām valsts darbībām, kas ierobežo personas brīvību izvēlēties nodarbošanos.[5]

Satversmes tiesa atzinusi, ka likumdevējam ir rīcības brīvība izvirzīt prasības attiecībā uz konkrētu profesionālo darbību, ciktāl tas nepieciešams sabiedrības interesēs.[6] Tiesības brīvi izvēlēties nodarbošanos, tostarp tiesības saglabāt esošo nodarbošanos, var ierobežot, taču attiecīgajam ierobežojumam ir jābūt noteiktam ar pienācīgā kārtībā pieņemtu likumu, tam jāatbilst kādam no Satversmes 116. pantā noteiktajiem leģitīmajiem mērķiem un jābūt samērīgam.[7]

Komentārs.

Ja vakcīna neparedzamos gadījumos izraisa nāvi, tā nedrīkst būt kvalifikācijas prasība, jo Satversmes 93. pants nav atceļams.

116. pantā uzskaitītu mērķu vārdā veiktajiem cilvēktiesību ierobežojumiem ir jābūt pirmkārt efektīviem. Ja vakcinētie sastāda piektdaļu no saslimušajiem, tad šī prasība netiek izpildīta, vakcinācija nepasargā no saslimšanas, 116. panta piemērošanas prasības nav izpildītas.

Likumprojekts

Likumprojektā ietverto prasību mērķis ir nodrošināt epidemioloģiski drošu pakalpojumu sniegšanu un drošas darba vietas nodrošināšanu, lai pēc iespējas mazinātu inficēšanās riskus, saņemot valsts institūciju un privātpersonu sniegtos pakalpojumus, kā arī pildot darba un amata (dienesta) pienākumus, attiecīgi apturot vai ierobežojot infekcijas izplatīšanos sabiedrībā, kas rodas pakalpojumu sniegšanas un saņemšanas rezultātā vai arī savstarpējā saskarsmē darba vietā.

Likumprojektā paredzētais regulējums izstrādāts, lai aizsargātu cilvēku veselību, pasargājot no inficēšanās ar Covid-19 infekciju dažādu valsts un privātpersonu sniegto pakalpojumu saņemšanas brīdī, kā arī pildot savus darba pienākumus. Regulējums vērsts arī uz to, lai apturētu vai ierobežotu infekcijas izplatīšanos sabiedrībā, tādējādi radot priekšnoteikumu personu brīvas pārvietošanās iespējām, kā arī dažādu sabiedrībai būtisku pakalpojumu pieejamībai un kvalitātei, piemēram, veselības aprūpes pakalpojumu un izglītības pieejamībai. Tādējādi likumprojektā paredzētais regulējums izstrādāts, lai aizsargātu citu cilvēku tiesības.

Komentārs.

Kā jau Valsts prezidents pareizi norādīja, vienu cilvēku tiesības nedrīkst ierobežot citu cilvēku tiesības. Veselu skolotāju un ārstu tiesības atteikties no vakcinācijas un turpināt strādāt profesijā, kura prasa lielu darbu, lai to apgūtu un pierādītu kvalifikāciju, tāpat kā tiesnešu darbu, nav samērīgi ierobežot, jo viņi pilda svarīgas funkcijas sabiedrībā, turklāt ārstu un skolotāju trūkst. Vesels ārsts un skolotājs nevienu neapdraud, neviena tiesības neaizskar. Ja valsts vēlas, lai vesels cilvēks katru nedēļu pierāda veselību, valstij tas ir jāapmaksā. Veselu darbinieku un skolēnu regulāra testēšana ir neefektīva naudas tērēšana, jo bezsiptomu nēsātāji ir neliela ar vīrusu inficēto daļa, viņi vīrusu tālāk nodod reti, tāpēc viņi nav sabiedrībai īpaši bīstami. [10]

Likumprojekts

Pandēmijas apstākļos, kad pastāv būtisks apdraudējums sabiedrības veselībai, valsts īstenotie pasākumi veselības aizsardzības jomā var tikt vērtēti arī kā tādi, kas nepieciešami sabiedrības drošības aizsardzībai. Tādējādi likumprojektā paredzētais regulējums izstrādāts tādu mērķu sasniegšanai, kas atbilst Satversmes 116. pantā noteiktajiem leģitīmajiem mērķiem.

Komentārs.

Kā jau minēju iepriekš, pieņemtajiem mēriem ir jāsasniedz mērķis. Pieņemtie ierobežojumi nedrīkst būt bezjēdzīgi. Vakcinācija mērķi nesasniedz, piektdaļa vakcinēto slimo, vakcīnai ir neparedzamas nāvējošas blaknes, veselu cilvēku regulāra testēšana ir neefektīva naudas tērēšana, jo bezsiptomu nēsātāji ir neliela ar vīrusu inficēto daļa, viņi vīrusu tālāk nodod reti, tāpēc viņi nav sabiedrībai īpaši bīstami. [10]

Likumprojekts

Likumprojektā ietvertais regulējums ir piemērots leģitīmā mērķa sasniegšanai, ievērojot to, ka vakcinētām personām risks saslimt ar Covid-19 infekciju, vai saslimt ar to smagā formā, vai to pārnēsāt ir ievērojami zemāks, nekā nevakcinētām personām. Attiecīgi secināms, ka vakcinētas personas rada būtiski mazākus riskus infekcijas pārnesei citām personām pakalpojuma sniegšanas ietvaros vai darba vietā. Turklāt sniegtā pakalpojuma epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas pienākums gulstas uz pakalpojuma sniedzēju, savukārt valsts pienākums ir nodrošināt atbilstošu tiesisko ietvaru, lai pakalpojuma sniedzējs varētu realizēt savus pienākumus.

Ņemot vērā, ka vakcinētām personām ir būtiski zemāka inficēšanās iespēja un būtiski zemāka infekcijas pārnese, tad nosacījumi pakalpojumu sniegšanas sfērā un darba vietās, noteikt nodarbinātajām personām prasību būt vakcinētām pret Covid-19 infekciju (izņēmuma gadījums, ja persona ir pārslimojusi) ir piemērotākais epidemioloģiskās drošības pasākums.

Komentārs

Nevakcinēts bērns un vesels pieaugušais ar kovid slimos ievērojami retāk un vieglāk, kā nevakcinēts cilvēks ar smagām blakusslimībām. Vakcinēts vesels pieaugušais ar kovid slimos ievrērojami retāk un vieglāk, kā vakcinēts cilvēks ar smagām blakusslimībām.

Kāpēc robeža tiek vilkta starp vakcinētu un nevakcinētu un netiek vilkta arī starp veselu cilvēku un cilvēku ar smagām blakusslimībām, un vakcinētu veselu cilvēku un vakcinētu cilvēku ar smagām blakusslimībām? Visos minētajos gadījumos riski saslimt un slimot smagā formā, kā arī pārnēsāt infekciju būtiski atšķiras. Te nav ievērots samērīgums, tiesiskums un vienlīdzība, bet ir jūtama vēlēšanās panākt iedzīvotāju masveidīgu vakcināciju, kaut arī tā nepalīdzēs sasniegt mērķi, jo, kā rāda pieredze, arī vakcinēti cilvēki slimo smagi, pārnēsā infekciju un mirst. Mutējošu vīrusu, piemēram, gripu, izskaust ar vakcināciju nav izdevies, kas parāda, ka vakcinācija nav piemērotākais epidemioloģiskās drošības pasākums šādu vīrusu gadījumā.

Likumprojekts

Covid-19 tests nav alternatīva vakcinācijai, bet tas var tikt izmantos tikai kā papildu piesardzības pasākums Covid-19 izplatības risku mazināšanai.

Jāņem vērā arī tas apstāklis, ka testētā persona var atrasties tā saucamajā inkubācijas periodā (kad testa rezultāts vēl ir negatīvs; arī šādi gadījumi ir nereti), kas rada viltus drošības sajūtu attiecīgajai personai sniedzot pakalpojumu/apkalpojot klientu. Rezultātā brīdī, kad testētais cilvēks kļūst infekciozs, viņš jau var būt paspējis inficēt ievērojamu skaitu citu cilvēku.

Komentārs.

Uhaņas un Singapūras pētījumi neapstiprina pieņēmumu, ka bezsimptomu vīrusa nēsātāji inficē lielu skaitu citu cilvēku.

Bezsiptomu nēsātāji ir neliela ar vīrusu inficēto daļa, viņi vīrusu tālāk nodod reti, tāpēc viņi nav sabiedrībai īpaši bīstami. [10]

Likumprojekts

Kā liecina Slimību profilakses un kontroles centra dati, salīdzinot Covid-19 infekcijas sastopamības biežumu visiem Latvijas iedzīvotājiem un vakcinētām personām, pilnīgi vakcinēto personu vidū Covid-19 infekcija tika konstatēta 93,6 reizes retāk

Komentārs.

Kāpēc tiek salīdzināti visi Latvijas iedzīvotāji un vakcinētie? Tas rada maldīgu priekšstatu par vakcinācijas efektivitāti. SPKC infogramma, kas salīdzina saslimstību vakcinēto un nevakcinēto iedzīvotāju vidū parāda, ka viens no pieciem saslimušajiem ir vakcinētais, kas rada daudz saprotamāku priekšstatu par vakcinācijas efektivitāti. [11]

Likumprojekts

Tiesību brīvi izvēlēties nodarbošanos ierobežojumu, kas izpaužas ar likumprojektā noteiktu pienākumu konkrētās jomās un apstākļos iegūt sadarbspējīgu sertifikātu, vakcinējoties pret sabiedrību apdraudošu infekciju slimību, atsver sabiedrības ieguvums epidemioloģiskās drošības jomā, jo būtiski tiek samazināts citu sabiedrības locekļu risks inficēties, saņemot nepieciešamos pakalpojumus vai vienkārši veicot ikdienas darbu (amata, pienākumus) darba vietā.

Komentārs

Sabiedrības lielākā daļa nav vakcinējusies, kaut tika aicināta to darīt, un plāns paredz to vakcinēt piespiedu kārtā, jo kāds no nevakcinētajiem būs ārsts, cits vēlēsies iet pie friziera, vai uz koncertu. Likumprojekts paredz lielāko sabiedrības daļu iekļaut kontroles shēmā, kas ir neērta, izmaksā dārgi, lobē vakcināciju, kura būs jāatkārto, bet risks inficēties mazināsies niecīgi, jo, kā rādīja pagājušā gada pieredze, visvairāk cilvēku inficējās mājsaimniecībās. Vakcinācijas esamība un veselības stāvoklis ir aizsargājami personas dati, bet valsts plāno prasīt tos uzrādīt darba dēvējam un, ja persona nebūs pēc valsts domām pareizi vakcinējusies, diskriminēt viņu. Tā kā vakcīnai ir iespējamas nāvīgas blaknes un vakcinācija visus vakcinētos nepasargā no slimošanas, tad tāds plāns ir nepieņemams.

Likumprojekts

Iepriekš izslimota Covid-19 slimība nav iemesls pēc tam neveikt personas vakcināciju.

Komentārs.

Novērojumi apliecina pretējo. Pārslimošana rada labāku aizsardzību pret reinfekciju, kā vakcinācija. [6]

Likumprojekts

Uzliekot pienākumu vakcinēties savu darba vai amata (dienesta) pienākumu veikšanai, valsts uzņemas atbildību par personai vakcinācijas rezultātā radīto kaitējumu veselībai. Šobrīd normatīvajos aktos nav noteikti atlīdzības nosacījumi, ja vakcinācijas izraisīto komplikāciju (blakusparādību) rezultātā tiek nodarīts kaitējums veselībai vai dzīvībai. Ņemot vērā, ka šādu situāciju iespējamība ir ļoti zema un šādu, iespējamo, gadījumu skaits nav nosakāms, bet statistiski iespējamība norāda, ka tie varētu būt ne vairāk kā daži atsevišķi gadījumi uz visu iedzīvotāju skaitu, tad atsevišķa atlīdzības mehānisma izstrāde šādiem gadījumiem nav nepieciešama, bet būtu piemērojami principi un noteiktie atlīdzības apmēri, kas jau normatīvi ir noteikti, t.i. Ārstniecības riska fonda atlīdzības izmaksas principi un noteiktie atlīdzības apmēri. Ņemot vērā, ka vakcinācijas izraisīto komplikāciju (blakusparādību) izvērtēšana ietilpst Zāļu valsts aģentūras kompetencē, tad arī kompensācijas noteikšana būtu piekritīgi šai institūcijai. Šādu kompensāciju izmaksu apmēri nav prognozējami, attiecīgi tiem nav veicami finanšu līdzekļu uzkrājumi, bet izmaksa veicama no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.Paredzēts, ka Likuma 7.2 panta pirmās daļas 2.punkts, trešā, ceturtā un piektā daļa, 7.3 panta otrā daļa un 7.4 panta pirmā, trešā, ceturtā, piektā, sestā, septītā, astotā, devītā un desmitā daļa stājas spēkā 2021.gada 1. oktobrī. Šis termiņš noteikts, ņemot vērā personas iespējas iziet pilnu vakcinācijas kursu.

Komentārs.

Šis ir satriecoši cinisks punkts. Ieceļot ZVA par atbildīgo ir skaidrs, ka valsts pārvalde negrasās neko kompensēt. ZVA apgalvojumiem, ka Latvijā vakcinēto pāragrās nāves iemesls nav vakcinācija, nevar ticēt, jo ZVA vadītājs ir vai nu nekompetents, vai korumpēts. [4] Vakcinācijas izraisītu pāragru nāvi var pierādīt tikai tad, ja šo saistību meklē. Vācu pataloganatomu asociācija pareizi norāda, ka, ja autopsija netiek veikta, nāves saistību ar vakcināciju var nepierādīt. Heidelbergas universitātes galvenais patologs Pīters Širmahers mudina veikt daudz vairāk vakcinēto cilvēku autopsijas. Problēma no viņa viedokļa: vakcinēti cilvēki parasti nemirst klīniskā novērošanā. “Ārsts, kas pārbauda līķi, nedomā par saistību ar vakcināciju un apliecina dabisku nāvi, un pacients tiek apglabāts,” ziņo Širmmahers. “Vai arī viņš apliecina neskaidru nāves cēloni, un prokurors neredz trešās puses vainu un atbrīvo līķi apbedīšanai.” [14]

Cilvēka apmierinātība ar dzīvi un dzīves ilguma pagarinājums virs vidējā vecuma ir rādītāji, kas liecina, ka medicīniska un sociāla politika valstī ir pareiza. Tā kā nav datu kas liecinātu, ka Latvijas iedzīvotāji ģenētiski nelabvēlīgi atšķiras no citiem Eiropas iedzīvotājiem, tad ikviens vakcinēts vīrietis Latvijā, kas nesasniedz 79 gadus un ikviena vakcinēta sieviete, kas nesasniedz 84 gadus, mirst pāragri. Ja saistību ar vakcināciju nemeklēs, to pierādīt nebūs iespējams, bet tas nenozīmē, ka saistības nav.

Ņemot vērā dažādos ārstēšanas rezultātus valsts pārvaldītajās slimnīcās [13] cik pacientiem un viņu radiem ārstniecības riska fonds pagājušajā gadā ir veicis kompensējošas izmaksas un par kādām summām?

Cik % mirušo pēc vakcinācijas ir veikta autopsija? Kā bez autopsijas var noteikt, ka vakcinācija nav nāves cēlonis?

Likumprojekts

Likumprojekta 7.2 panta pirmās daļas 2.punktā paredzētā epidemioloģiski drošā pakalpojuma sniegšanā un saņemšanā līdz 2021.gada 31.decembrim pieļaujama sadarbspējīga sertifikāta aizstāšana ar negatīva Covid-19 infekcijas testa esamību, kas apliecina, ka personai veikts Covid-19 tests, nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS, vai ātrais antigēna tests, kas iekļauts Eiropas Padomes rekomendācijās 2021/C 24/01, un apstiprināts negatīvs rezultāts. Testa veikšanu personas apmaksā no personīgajiem līdzekļiem. Norma vērsta uz to, lai jaunais regulējums neradītu pārāk lielu slogu iestādēm, ja ir liels darbinieku (amatpersonu) skaits, kuriem nav iegūts sadarbspējīgs sertifikāts.

komentārs

Jūs plānojat ierobežot lielas sabiedrības daļas tiesības un aizstāvot iestādes, nevis pilsoņus, liekat pašiem par to maksāt!

Likumprojekts stāsies spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas.

titania.saeima.lv/LIVS13/SaeimaLIVS2_DK.nsf/0/2DE0627779AB8404C2258727005E798B?OpenDocument balsojums

Piezīmes.

Draudi atbrīvot no darba ir piespiedu metode.

Ja cilvēks vakcinējas aiz bailēm zaudēt darbu vai tikt sociāli diskriminēts, tad lēmums vakcinēties ir pieņemts spaidu kārtā, kas ir pretlikumīgi.

Par to, vai covid vakcinācijai ir valsts mēroga medicīniska izmēģinājuma pazīmes, uz ko attiecas Helsinku deklarācija, lasiet [15]

Helsinku deklarācijas 26. punkts nosaka pētījuma dalībniekam tiesības izstāties no izmēģinājuma jebkurā laikā, nebaidoties par nevēlamām sekām, piemēram, zaudēt darbu.

Covid vakcīnām ir reģistrētas nāvējošas blaknes.

Vakcīnu pētījumi nav pabeigti, vakcīnām ir reģistrētas neparedzamas nāvējošas blaknes, par ko lasāms zāļu aprakstā.

Vesels cilvēks nevienu neapdraud.

Viņa tiesības uz pieņēmuma pamata, ka viņš varētu kādreiz ar kaut ko saslimt, vai nebūt likumpaklausīgs, kamēr tas nav noticis, nedrīkst ierobežot.

Valsts nedrīkst plānot un prasīt, lai veseli valsts apmaksātajos darbos nodarbinātie vakcinējoties riskētu zaudēt dzīvību.

Valstij ir jāaizstāv katra cilvēka neatņemamas tiesības rūpējoties par savu veselību atteikties no ietekmes, kam ir iespējamas nāvējošas blaknes.

Šī iemesla dēļ valsts, darba devējs, nedrīkst pieprasīt, lai vesels darbinieks pierāda veselību ar kaitīgu izmeklējumu [http://www.bernuarsts.lv/rentgens-skolotajiem/], vai, uz pieņēmuma pamata, ka darbinieks kādreiz varētu saslimt, vakcinējas ar vakcīnu, kam ir apstiprinātas nāvējošas blaknes un kuras pētīšana nav pabeigta.

Veseliem pieaugušajiem darbspējīgā vecumā un bērniem Covid nav bīstamāks par gripu.

Pagājušajā gadā bērni no covid Latvijā nemira [http://www.bernuarsts.lv/veseliem-pieaugusajiem-un-veseliem-berniem-covid-viruss-nav-ipasi-bistams/]

Covid ir strauji mutējošs vīrus, tāpat kā gripa. Vīrusa mutāciju dēļ ar vakcināciju gripu nav izdevies izskaust. Dažus gadus gripas vakcīna novērsa saslimšanu tikai 10 % vakcīnas saņēmēju. [http://www.bernuarsts.lv/par-gripas-vakcinas-efektivitati-un-lietderibu/]

Covid vakcīnas efektivitāte pret jaunajām vīrusu mutācijām nav zināma, valsts statistika neuzrāda cik % vakcinēto ir saslimuši ar kuru vīrusa paveidu. Pret paveidiem, kas pamazām pārņem valstis, vakcīnas efektivitāte arvien pazeminās, bet vakcīnu no jauna atklāto dzīvībai bīstamo blakņu skaits arvien pieaug.

Bezsiptomu nēsātāji ir neliela ar vīrusu inficēto daļa, viņi vīrusu tālāk nodod reti, tāpēc viņi nav sabiedrībai īpaši bīstami[10]

Katra vakcīna ir jāvērtē individuāli

Nevar pieņemt, ka jauna vakcīna ir nepieciešama un droša tikai tāpēc, ka līdz šim vakcinācijas programma kopumā ir tikusi uzskatīta par salīdzinoši drošu.

Dažu bērniem paredzēto vakcīnu ietekme uz bērnu mirstību, diemžēl, nav zināma. Bērnu vakcinācijai būtu jāmazina vakcīnu saņēmušo bērnu mirstība, citādi tai nav jēgas.

Viens no veidiem, kā pārliecināties par vakcīnas ietekmi uz veselību, ir salīdzināt saslimstību un mirstību vakcinēto un nevakcinēto grupās.

Piespiedu kārtā vakcinējot visus, nebūs iespējams salīdzināt un pierādīt vakcīnas ietekmi uz kopējo mirstību.

Ir godprātīgu pētnieku novērojumi, ka vakcinācija ar difterijas, stinguma krampju un garā klepus kombinēto vakcīnu mazina saslimstību ar šīm slimībām, bet palielina vakcinēto bērnu, īpaši meiteņu, kopējo mirstību, tātad vairāk kaitē nekā palīdz.[12] Pētījumi ir veikti nabadzīgās Āfrikas valstīs, kur vēl ir daudz nevakcinētu bērnu, un, taupot naudu, vakcināciju veic ar atsevišķām vakcīnām, tāpēc var salīdzināt nāves gadījumu skaitu vakcinēto un nevakcinēto bērnu grupās.

Zāļu ražotāji cenšas apvienot vakcīnas kompleksos. Tas neļauj vērtēt katras atsevišķas vakcīnas sastāvdaļas ietekmi uz bērnu mirstību.

Pētnieku apgalvojumi, ka atsevišķas vakcīnas, kas ir kompleksās vakcīnas sastāvā, veicina bērnu mirstību, būtu jāpārbauda.

Vecāki pirms vakcinācijas par riskiem jāinformē.

Vecākiem būtu jābūt iespējai atteikties no tām vakcīnām, kuras veicina mirstību, neatsakoties no tām vakcīnām, kas pēc labas klīniskās prakses pētījumu datiem mazina gan saslimstību, gan mirstību.

Vakcīnām, kuras šobrīd ir apvienotas kompleksā vakcīnā, būtu jābūt pieejamām arī atsevišķi. Vakcīnu zāļu aprakstos būtu jāuzrāda pētījumi par vakcīnas ietekmi uz kopējo mirstību, vai jābrīdina, ka šādi pētījumi nav veikti.

Paldies domubiedriem par atsaucību, morālu atbalstu un saitēm.

[1]https://covid19.gov.lv/covid-19/covid-19-statistika/covid-19-vakcinacijas-statistika 8.08.2021

[2] www.facebook.com/watch/?v=645238759768444&extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C

Es pievienojos arodbiedrības vadītāja teiktajam, aicinu argumentēti un ar cieņu diskutēt tīmeklī un nepievienojos aicinājumam saziņai ar valsti izmantot grafiti.

[3] [https://www.bbc.com/news/health-57610998

Of the 117 people who died with the Delta variant, first identified in India, 50 (43%) had been fully vaccinated.

SPKC infogramma liecina, ka katrs piektais saslimušais ir vakcinēts.

[4] neatkariga.nra.lv/komentari/maris-krautmanis-3/341039-oi-jezin-kas-ir-muldets-karina-valdiba

[2020. gada 17. decembra valdības ārkārtas sēdē Zāļu valsts aģentūras direktors Svens Henkuzens ilgi un detalizēti prezentē vakcinācijas pasākumu stratēģiju, kas ir interesanti. Taču pats interesantākais ir tas, ka viņš saka šādus vārdus: “Ir blakusparādību ziņošanas sistēma, kur elektroniski ārstniecības personas un pacienti var ievadīt jebkurā brīdī ziņojumu par neparedzētām blaknēm vai arī paredzētām, bet tur vajag būt droši, ka to nav vairāk kā sākumā tika prognozēts.”

Kas izriet no ZVA vadītāja sacītā? Gadījumā, ja blakņu izrādīsies vairāk, nekā prognozēts, informācija par tām, visticamāk, tiks slēpta.

ZVA misija ir uzraudzīt, lai pacienti saņemtu drošas zāles un vakcīnas, nevis noliegt blakusefektu esamību. Direktors, kurš tīši maldina sabiedrību nav piemērots šim amatam. ZVA apgalvojumiem, ka novērotās blaknes nav cēloniski saistītas ar vakcināciju, vairs nevar ticēt.

[5]https://titania.saeima.lv/LIVS13/saeimalivs13.nsf/0/4FE9635F6603F24FC2258714002D683B?OpenDocument#C

[6] www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.06.01.21258176v3

Results Among the 52238 included employees, 1359 (53%) of 2579 previously infected subjects remained unvaccinated, compared with 20804 (42%) of 49659 not previously infected. The cumulative incidence of SARS-CoV-2 infection remained almost zero among previously infected unvaccinated subjects, previously infected subjects who were vaccinated, and previously uninfected subjects who were vaccinated, compared with a steady increase in cumulative incidence among previously uninfected subjects who remained unvaccinated. Not one of the 1359 previously infected subjects who remained unvaccinated had a SARS-CoV-2 infection over the duration of the study.

This study shows that previous infection with SARS-CoV-2 induces effective immunity to future infections in most individuals.

[7] www.bernuarsts.lv/ka-stingri-pilsonu-brivibas-ierobezojumi-ietekme-mirstibu-no-covid-19/

[8] www.bernuarsts.lv/slimibu-profilakses-un-kontroles-centra-ieteikumi-bernudarziem-ir-kludaini/

[9] www.medscape.com/viewarticle/954038?src=mkm_ret_210729_mscpmrk_eumonthly_int&uac=280175PT&impID=3532397&faf=1

Pret bērnu un pusaudžu piespiedu vakcināciju pret covid liecina statistika par komplikāciju biežumu vakcinēto bērnu vidū.

Amerikā bērniem, saslimušiem ar covid ir nepieciešama hospitalizācija retāk kā vienā gadījumā no 100 000, bet miokardīta risks pēc otrās vakcīnas ir 6 no 100 000.

the risk for hospitalization in a young person in the last 3 months from COVID-19 as less than 1 in 100,000. The other comes from slide 27 of the Shimabukuro talk, which shows the rate of myocarditis in 12- to 17-year-old boys after the second dose of mRNA as 132/2,039,871, or about 6/100,000.

[10]Bezsimptomu gadījumi slimību vai nu nepārnes, par ko liecina 9 miljonu iedzīvotāju  pētījums Uhaņā, vai pārnes nelielā skaitā gadījumu, par ko ziņo neliels pētījums Singapūrā, kas atzīst, ka daļa no gadījumiem, kurus vērtē kā inficējušos no bezsimptomu vīrusa nēsātājiem, iespējams, varēja inficēties kur citur. [https://www.nature.com/articles/s41467-020-19802-w

Estimates of the prevalence of infection following the release of restrictions could inform post-lockdown pandemic management. Here, we describe a city-wide SARS-CoV-2 nucleic acid screening programme between May 14 and June 1, 2020 in Wuhan. All city residents aged six years or older were eligible and 9,899,828 (92.9%) participated. No new symptomatic cases and 300 asymptomatic cases (detection rate 0.303/10,000, 95% CI 0.270–0.339/10,000) were identified. There were no positive tests amongst 1,174 close contacts of asymptomatic cases.], [https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/pdfs/mm6914e1-H.pdf

Presymptomatic transmission was defined as the transmission of SARS-CoV-2 from an infected person (source patient) to a secondary patient before the source patient developed symptoms, as ascertained by exposure and symptom onset dates, with no evidence that the secondary patient had been exposed to anyone else with COVID-19. Seven COVID-19 epidemiologic clusters in which presymptomatic transmission likely occurred were identified, and 10 such cases within these clusters accounted for 6.4% of the 157 locally acquired cases.

[11] infogram.com/saslimstibas-ar-c19-vakcinetie-un-nevakcinetiec19-1h7k230dxvyjv2x

[12]

Difterijas, stinguma krampju un garā klepus kombinētā vakcīna veicina vakcīnu saņēmušo bērnu mirstību.

bmjopen.bmj.com/content/2/3/e000707 Results In the first study, DTP had negative effects on survival in contrast to the beneficial effects of BCG and MV. This pattern was repeated in the six other studies available. Second, the two ‘natural experiments’ found significantly higher mortality for DTP-vaccinated compared with DTP-unvaccinated children. Third, the female–male mortality ratio was increased after DTP in all nine studies; in contrast, the ratio was decreased after BCG and MV in all studies. Fourth, the increased female mortality associated with high-titre measles vaccine was found only among children who had received DTP after high-titre measles vaccine. Fifth, in six randomised trials of early MV, female but not male mortality was increased if DTP was likely to be given after MV. Sixth, the mortality rate declined markedly for girls but not for boys when DTP-vaccinated children received MV. The authors reduced exposure to DTP as most recent vaccination by administering a live vaccine (MV and BCG) shortly after DTP. Both trials reduced child mortality.

2002 gadā PVO, nenorādot saiti, ziņoja, ka viņu veiktā analīze hipotēzi neapstiprina. www.who.int/vaccine_safety/committee/topics/dtp/statement112002/en/

Jauni dati 2004 un 2016 gadā liecina par labu sākotnējai hipotēzei – difterijas, tetānusa, garā klepus kombinētā vakcīna, iespējams, palielina vakcīnu saņēmušo bērnu mirstību.

academic.oup.com/ije/article/33/2/374/715842 Conclusions In low-income countries with high mortality, DTP as the last vaccine received may be associated with slightly increased mortality. Since the pattern was inversed for BCG, the effect is unlikely to be due to higher-risk children having received vaccination. The role of DTP in high mortality areas needs to be clarified.

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5063034/ To evaluate the effects on non-specific and all cause mortality, in children under 5, of Bacillus Calmette-Guérin (BCG), diphtheria-tetanus-pertussis (DTP), and standard titre measles containing vaccines (MCV).

Conclusions. Evidence suggests that receipt of BCG and MCV reduce overall mortality by more than would be expected through their effects on the diseases they prevent, and receipt of DTP may be associated with an increase in all cause mortality. Although efforts should be made to ensure that all children are immunised on schedule with BCG, DTP, and MCV, randomised trials are needed to compare the effects of different sequences.

Pošu ražotāji, cenšas likt vairākas vakcīnas kopā un veidot aizvien jaunas kombinācijas, kas neļauj salīdzināt katras vakcīnas ietekmi uz mirstību atsevišķi. Junai kombinācijai – jaunai vakcīnai – blakusefektu reģistrācija sākas no jauna, kas apgrūtina nelabvēlīgu efektu pierādīšanu, jo paiet gadi, līdz uzkrājas dati, kas ļautu izdarīt secinājums. Ja vakcīnas sastāvu maina bieži, nelabvēlīgu ietekmi pierādīt ir grūti, reizēm neiespējami, bet tas nenozīmē, ka nelabvēlīgas ietekmes nav.

Vakcīnu drošību pēta īsos, salīdzinot ar pasaulē vakcinējamo bērnu skaitu nelielos pētījumos, līdzīgi kā covid vakcīnas, kuras tika atzītas par drošām un pirms reģistrācijas veiktajos pētījumos riski neuzrādījās. Kad vakcinēto skaits pieauga, pēcreģistrācijas ziņojumi uzrādījās retas, bet smagas komplikācijas – trombozes, anafilakses, miokardīta un citus dzīvību apdraudošus riskus.

Nedaudzajos pētījumos kas ir pieejami, parādās, ka arī kombinētā vakcīna veicina meiteņu mirstību. Salīdzinot vakcinētos ar kombinēto penta vakcīnu un tos, kas vakcīnu nav saņēmumuši, izrādījās, ka ar penta vakcīnu vakcinētās meitenes mira biežāk kā nevakcinētās. Penta kombinētajā vakcīnā ietilpst vakcīnas pret difteriju, stinguma krampjiem, garo klepu, hemofīlus b un b hepatītu. Pētījumi parāda, ka difterijas, stinguma krampju un garā klepus vakcīnu kombinācija varētu būt tā, kas veicina meiteņu mirstību. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32573310/

Penta is associated with an increased female-male mortality ratio: cohort study from Bangladesh. Penta (DTP-hepatitis B-Haemophilus influenzae type b) Diphtheria-tetanus-pertussis (DTP) vaccine may be associated with excess female deaths. ]

[13] www.bernuarsts.lv/vai-veselibas-aprupes-kvalitate-visa-valsti-ir-vienada/

[14] translate.google.com/translate?hl=en&sl=de&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.welt.de%2Fvermischtes%2Farticle232900871%2FCorona-Pathologe-fordert-mehr-Obduktionen-von-Geimpften.html

[15] telos.lv/par-vakcinam/

10.08.2021

Avots: www.bernuarsts.lv/komentari-likumprojektam-par-obligatu-vakcinesanos/

Raksts telegram: t.me/brivibasplatforma/1275

654 thoughts on “Komentāri likumprojektam par obligātu vakcinēšanos

 1. Hi there! This article couldn?t be written any better! Going through this article reminds me of my previous roommate!
  He continually kept preaching about this. I most certainly will forward this information to him.
  Pretty sure he’s going to have a good read. Thanks for sharing!

  my page eat healthy

 2. I enjoy you because of every one of your efforts on this site.
  Gloria takes pleasure in managing investigations
  and it is easy to understand why. My spouse and i know all regarding the
  powerful manner you provide useful tips and hints on your web site and
  boost participation from visitors about this subject matter so our own simple
  princess is discovering so much. Have fun with the rest of the year.

  You’re carrying out a powerful job.

  my blog … hemp oil

 3. Thanks , I have recently been looking for info about this
  subject for a long time and yours is the best
  I have came upon so far. However, what about
  the conclusion? Are you certain in regards to the source?

  Feel free to surf to my blog: small seeds

 4. I liked as much as you will obtain carried out right here. The caricature is attractive,
  your authored material stylish. nevertheless, you command get bought an impatience over that you wish
  be handing over the following. in poor health undoubtedly come further earlier again since precisely the same just about a lot often inside of case you shield this hike.

  Also visit my web page … Kenneth

 5. Howdy I am so grateful I found your website, I really found you by error, while I was browsing on Yahoo for
  something else, Anyhow I am here now and would just like to say cheers for a tremendous post and a all round enjoyable
  blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read it all at the minute but I have bookmarked it and also included your RSS feeds, so
  when I have time I will be back to read a great deal more, Please do keep up the awesome job.

  Feel free to surf to my website: christmas weight gain

 6. Hey there, I think your site might be having browser compatibility issues.
  When I look at your website in Safari, it looks fine but when opening in Internet
  Explorer, it has some overlapping. I just wanted
  to give you a quick heads up! Other then that, terrific blog!

  my blog post; hair growth products

 7. You are so awesome! I don’t think I’ve read anything like that before.
  So great to find somebody with a few original thoughts
  on this topic. Seriously.. many thanks for starting this up.
  This website is something that’s needed on the internet, someone with some originality!

  my blog: skin care experts

 8. Pretty section of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to assert
  that I get in fact enjoyed account your blog posts.
  Anyway I’ll be subscribing to your augment and even I achievement you
  access consistently fast.

  Here is my web site :: weight loss buddy

 9. Hello I am so delighted I found your webpage, I really
  found you by mistake, while I was searching on Askjeeve for something else, Regardless I am here now and would just like to say cheers for a tremendous post and a all round
  thrilling blog (I also love the theme/design), I don’t have time to go through it all at the moment but I have bookmarked it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a
  lot more, Please do keep up the fantastic work.

  my web-site: 39.98.110.214

 10. Hello there! Do you know if they make any plugins to assist with
  Search Engine Optimization? I’m trying to get my blog
  to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good success.

  If you know of any please share. Kudos!

  Feel free to surf to my site – kids smoking

 11. I liked up to you will obtain performed right here. The caricature is attractive, your authored material stylish.
  nevertheless, you command get bought an impatience over that you would like be
  delivering the following. in poor health no doubt come more
  in the past once more since precisely the same just about very often inside of case you shield this increase.

  Feel free to visit my blog – omega 3 source

 12. This is really interesting, You’re a very skilled blogger.
  I have joined your feed and look forward to seeking more of your great
  post. Also, I have shared your website in my social networks!

  Feel free to surf to my web blog … Agustin

 13. This design is incredible! You definitely know how to keep a
  reader entertained. Between your wit and your videos, I
  was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Excellent job.
  I really loved what you had to say, and more than that, how you presented it.

  Too cool!

  Here is my page … forum.m2clasic.ro

 14. With havin so much written content do you ever run into any problems of plagorism or copyright violation? My site has a lot of exclusive
  content I’ve either created myself or outsourced but it seems a lot of it is popping it up all over the internet without my authorization. Do you know
  any ways to help stop content from being ripped off?
  I’d certainly appreciate it.

  Check out my page drug crime attorney

 15. I think that is among the so much vital info for me. And i am glad studying your
  article. However should observation on some general issues, The site taste is great, the articles is truly nice :D.
  Excellent activity, cheers.

  my page … seed contains

 16. Hey there, I think your site might be having browser compatibility issues.
  When I look at your website in Ie, it looks fine but when opening
  in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you
  a quick heads up! Other then that, terrific blog!

  Here is my web site :: lovemaking ideas

 17. Superb blog you have here but I was wanting to know if you knew of any message boards
  that cover the same topics talked about here?
  I’d really love to be a part of community where I can get
  responses from other experienced individuals that share the same interest.

  If you have any suggestions, please let me know.
  Thanks a lot!

  Review my web page … calories eating

 18. Great post. I used to be checking constantly this blog and I’m impressed!
  Extremely helpful information particularly the
  remaining section 🙂 I handle such info a lot. I used to be looking for
  this particular information for a very long time. Thanks
  and best of luck.

  My web-site: carb cycling diet

 19. Howdy, i read your blog from time to time and i own a similar one
  and i was just wondering if you get a lot of spam
  comments? If so how do you stop it, any plugin or anything you can recommend?
  I get so much lately it’s driving me mad so any support
  is very much appreciated.

  Feel free to surf to my web blog; www.leyi.la

 20. Howdy! I could have sworn I’ve been to this website before but after reading through some of the post I realized it’s new to me.
  Nonetheless, I’m definitely delighted I found it and I’ll be book-marking and checking back often!

  Also visit my web blog: eating healthy

 21. This is the right web site for anybody who wishes to find
  out about this topic. You understand a whole lot its almost hard to argue with you
  (not that I personally will need to…HaHa). You certainly put a brand new spin on a subject
  that has been discussed for a long time. Excellent stuff, just
  excellent!

  Review my web site seed contains

 22. Thank you a bunch for sharing this with all folks you really realize what you’re
  speaking about! Bookmarked. Please also consult with my site =).
  We will have a hyperlink change arrangement between us!

  Here is my web-site – lose fa

 23. Thanks for your whole efforts on this site. My mother loves participating in investigation and
  it is obvious why. My spouse and i learn all relating to the lively method
  you make powerful secrets through your blog and as well as inspire contribution from other individuals
  on this situation plus our favorite daughter has always been starting to learn a whole lot.
  Take advantage of the rest of the year. You’re the one doing a superb job.[X-N-E-W-L-I-N-S-P-I-N-X]I am really inspired with your writing skills as neatly
  as with the structure in your blog. Is this a paid subject or did you modify it yourself?
  Anyway stay up the excellent high quality writing, it’s uncommon to see
  a nice weblog like this one nowadays.

  Also visit my blog; growing cannabis seeds

 24. Great goods from you, man. I’ve understand your stuff previous
  to and you are just too great. I really like what you’ve
  acquired here, really like what you’re stating and the
  way in which you say it. You make it enjoyable and you still take care of to keep it smart.
  I can not wait to read far more from you. This is really a
  tremendous website.

  Also visit my web site: Ebony

 25. Greetings from Florida! I’m bored to tears at work so I decided to check out your blog on my iphone during lunch break.
  I enjoy the info you provide here and can’t wait to take a look when I get home.
  I’m surprised at how fast your blog loaded on my mobile ..
  I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, excellent blog!

  Feel free to surf to my web-site: diets for health

 26. A motivating discussion is worth comment. There’s no doubt that that you should write more about this
  subject matter, it may not be a taboo subject but usually
  folks don’t talk about such subjects. To the next!
  Cheers!!

  Here is my web blog; hemp benefits

 27. Everything published made a lot of sense. But, think about this, what
  if you were to create a awesome headline? I mean, I don’t wish to tell you how to run your blog,
  but suppose you added something that makes people want more?
  I mean Komentāri likumprojektam par obligātu vakcinēšanos – BRĪVĪBAS
  PLATFORMA is a little vanilla. You ought to look at
  Yahoo’s front page and watch how they create post titles to
  grab viewers to click. You might add a video or a pic or two
  to get people interested about everything’ve got to say.
  Just my opinion, it could bring your website a little livelier.

  my web site – try weed doctor

 28. hey there and thank you for your info ? I have definitely picked up anything new
  from right here. I did however expertise several technical
  points using this site, since I experienced to reload the web site
  lots of times previous to I could get it to load correctly.
  I had been wondering if your web host is OK? Not that I am complaining,
  but sluggish loading instances times will very frequently affect your placement in google and could damage your high-quality score if
  ads and marketing with Adwords. Anyway I am adding this RSS to my
  e-mail and can look out for much more of your respective
  fascinating content. Ensure that you update this again very soon.

  My web page – sylvbuster.free.fr

 29. This is really fascinating, You are a very skilled blogger.
  I have joined your rss feed and sit up for seeking more of your wonderful post.

  Additionally, I have shared your web site in my social networks!

  Here is my blog post – Justine

 30. Hello there! This post could not be written much better!
  Looking at this article reminds me of my previous roommate!
  He always kept talking about this. I am going to send this information to him.
  Pretty sure he’s going to have a good read.
  Many thanks for sharing!

  Look at my web blog – men boost libido

 31. Superb blog! Do you have any tips and hints for aspiring writers?
  I’m hoping to start my own website soon but I’m a
  little lost on everything. Would you advise starting with a free platform like WordPress or go for a paid
  option? There are so many choices out there that I’m totally overwhelmed ..
  Any recommendations? Kudos!

  my blog: a913.vip

 32. Great blog you have here but I was wondering if you knew of any user
  discussion forums that cover the same topics
  discussed here? I’d really like to be a part of group where I can get
  suggestions from other experienced people that share the same interest.
  If you have any recommendations, please let me know.
  Thanks a lot!

  My website – drug crime

 33. Thanks for every other informative web site. The place else may I
  am getting that kind of info written in such an ideal method?

  I have a project that I’m simply now working on, and
  I’ve been at the glance out for such info.

  My web-site: www.leyi.la

 34. Definitely imagine that that you stated. Your favourite reason seemed to be
  at the web the simplest factor to take into accout of.
  I say to you, I definitely get annoyed at the same time as folks think
  about concerns that they plainly do not recognise about.
  You managed to hit the nail upon the top and also defined
  out the whole thing without having side-effects , people can take a signal.

  Will likely be back to get more. Thanks

  Also visit my site – skin products

 35. hey there and thank you for your info – I’ve definitely picked up anything new
  from right here. I did however expertise several technical issues
  using this web site, since I experienced to reload the website a lot of
  times previous to I could get it to load properly.
  I had been wondering if your web hosting is OK? Not that I’m complaining, but sluggish loading instances times will sometimes affect your placement in google
  and could damage your high quality score if ads
  and marketing with Adwords. Anyway I am adding this RSS to my
  e-mail and could look out for much more
  of your respective exciting content. Ensure that you update
  this again soon..

  my webpage: healthy eating

 36. Howdy, I do think your blog could be having internet browser
  compatibility problems. Whenever I look at your site in Safari, it looks fine however when opening in Internet Explorer,
  it’s got some overlapping issues. I just wanted to give you
  a quick heads up! Apart from that, fantastic blog!

  Here is my web-site :: Roxanna

 37. Hey there! This post couldn’t be written any better!
  Reading this post reminds me of my previous room mate! He always kept chatting about this.

  I will forward this article to him. Fairly certain he will have a good read.

  Many thanks for sharing!

  Also visit my webpage; natural skin

 38. hey there and thank you for your info – I have definitely picked up something new from right here.

  I did however expertise a few technical issues
  using this site, since I experienced to reload the website a lot of times previous to I
  could get it to load correctly. I had been wondering if
  your web host is OK? Not that I’m complaining,
  but slow loading instances times will very frequently affect your placement in google and could damage your quality score if ads and marketing with Adwords.
  Anyway I am adding this RSS to my email and could look out
  for much more of your respective exciting content. Make sure you update
  this again very soon..

  My homepage :: carb nite solution

 39. Good day! I could have sworn I?ve been to this web site before but after browsing through many
  of the posts I realized it?s new to me. Anyways, I?m
  definitely happy I stumbled upon it and I?ll be bookmarking it and checking
  back frequently!

  Here is my web site: fad diets

 40. Oh my goodness! Awesome article dude! Thank you
  so much, However I am going through difficulties with
  your RSS. I don’t understand why I cannot join it. Is there anyone else getting identical RSS problems?
  Anyone that knows the answer will you kindly
  respond? Thanks!!

  Stop by my website dreaming techniques

 41. Hi just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the pictures aren’t loading correctly.
  I’m not sure why but I think its a linking issue.
  I’ve tried it in two different browsers and both show the same outcome.

  Here is my web-site – simple skin care

 42. I merely wanted to thank you again for the amazing web-site you
  have produced here. It truly is full of ideas
  for those who are truly interested in this subject, in particular this
  very post. Your all absolutely sweet as
  well as thoughtful of others and reading your site
  posts is a fantastic delight with me. And such a generous present!
  Ben and I usually have fun making use of your suggestions in what
  we have to do next week. Our list is a kilometer long and
  simply put tips will certainly be put to excellent use.

  Also visit my website: 23.95.102.216/viewtopic.php?id=354885

 43. With havin so much written content do you ever run into any problems of plagorism or copyright infringement?

  My website has a lot of completely unique content I’ve either written myself or outsourced but it looks like
  a lot of it is popping it up all over the web without my
  authorization. Do you know any ways to help stop weed smoking content from being ripped off?
  I’d genuinely appreciate it.

 44. I must thank you for the efforts you’ve put in writing this site.
  I really hope to check out the same high-grade content by you in the future as well.
  In truth, your creative writing abilities has inspired me to get my own blog now 😉

  My homepage: dog pain

 45. Thanks for sharing superb informations. Your website is
  very cool. I’m impressed by the details that you have on this web site.
  It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this website page,
  will come back for extra articles. You, my pal, ROCK! I found just the info I already searched everywhere and just could not come across.
  What a great web-site.

  Feel free to visit my homepage :: biblioray.pusku.com

 46. I leave a response when I especially enjoy a post on a site
  or I have something to add to the conversation. It’s caused by the passion displayed in the post I browsed.
  And on this post Komentāri likumprojektam par obligātu vakcinēšanos – BRĪVĪBAS PLATFORMA.
  I was moved enough to drop a thought 😛 I do have a couple of
  questions for you if you usually do not mind. Could it be only me or do some of the remarks
  come across as if they are left by brain dead visitors?

  😛 And, if you are posting at other online sites, I’d like to keep up with
  you. Would you list the complete urls of your shared pages like your linkedin profile, Facebook
  page or twitter feed?

  Take a look at my web blog … 23.95.102.216

 47. Hey there this is kind of of off topic but I was wondering if
  blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually
  code with HTML. I’m starting a blog soon but have
  no coding know-how so I wanted to get guidance from someone with experience.
  Any help would be enormously appreciated!

  My website ketogenic diet plan

 48. I and also my buddies appeared to be reviewing the great tips from your web page and so all of a sudden came up with a horrible feeling I had
  not expressed respect to the web blog owner for those techniques.

  The ladies had been consequently very interested to see all of them
  and have definitely been tapping into these things. Appreciation for being well kind and for finding variety of helpful things most people are really eager to discover.

  My very own sincere apologies for not expressing gratitude to you earlier.

  Feel free to visit my web blog: www.a913.vip

 49. I am no longer positive where you’re getting your information, however great topic.
  I needs to spend some time studying more or figuring out more.
  Thanks for fantastic info I was in search of this info for my mission.

  Also visit my website … weed doctor

 50. Amazing blog! Is your theme custom made or did you download it from
  somewhere? A design like yours with a few simple adjustements would really
  make my blog jump out. Please let me know where
  you got your design. With thanks

  Look into my web site … cannabis vodka

 51. Hey there, I think your site might be having browser compatibility issues.

  When I look at your blog in Firefox, it looks fine but
  when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
  I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, great blog!

  Look into my web blog … www.comptine.biz

 52. Hi! I could have sworn I’ve visited this web site before but after looking at some
  of the articles I realized it’s new to me. Regardless, I’m definitely happy I came across
  it and I’ll be book-marking it and checking back
  frequently!

  Feel free to visit my web page … internet marketing

 53. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point.
  You definitely know what youre talking about, why throw
  away your intelligence on just posting videos to your blog when you
  could be giving us something enlightening to read?

  Here is my homepage – marijuana seeds

 54. Good day! I could have sworn I’ve been to this site before but after
  browsing through some of the post I realized it’s new to me.
  Nonetheless, I’m definitely delighted I found it and I’ll be bookmarking and
  checking back often!

  My blog: diets that work

 55. Greetings from Los angeles! I’m bored at work so I decided to check out your site on my iphone during
  lunch break. I love the information you provide here and can’t
  wait to take a look when I get home. I’m shocked at how
  fast your blog loaded on my mobile .. I’m not even using WIFI,
  just 3G .. Anyways, excellent site!

  Also visit my blog post: fat burning kitchen

 56. Hello just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the images aren’t loading properly.

  I’m not sure why but I think its a linking issue.

  I’ve tried it in two different internet browsers and both show the same outcome.

  Look at my website – 23.95.102.216/

 57. Thanks so much for giving everyone such a wonderful possiblity to discover important
  secrets from this web site. It is always very useful and as well
  , jam-packed with a good time for me and my office friends to visit your web site nearly three times in one week to find out the new
  items you have got. And definitely, I’m so actually astounded considering the good principles you give.

  Certain 4 facts in this post are absolutely the best I have had.

  my blog post; increase testosterone levels

 58. Hello! This is kind of off topic but I need some help from an established blog.
  Is it tough to set up your own blog? I’m not
  very techincal but I can figure things out pretty quick.
  I’m thinking about making my own but I’m not sure where
  to start. Do you have any ideas or suggestions? Cheers

  Also visit my website; flaxseed oil

 59. Hi! I understand this is sort of off-topic but I had to ask.
  Does operating a well-established blog such
  as yours require a large amount of work? I am completely new to writing a blog however I do write in my journal every day.

  I’d like to start a blog so I can easily share my personal experience and feelings
  online. Please let me know if you have any kind
  of recommendations or tips for brand new aspiring blog owners.

  Thankyou!

  Look at my page – low carb eating

 60. Definitely believe that which you stated.
  Your favorite justification seemed to be on the web the
  simplest thing to be aware of. I say to you, I definitely get annoyed
  while people consider worries that they plainly do not know about.
  You managed to hit the nail upon the top and also defined out the
  whole thing without having side effect , people could
  take a signal. Will probably be back to get more.
  Thanks

 61. Greetings from Carolina! I’m bored to tears at work so I decided to check out your website on my
  iphone during lunch break. I enjoy the information you provide here and can’t
  wait to take a look when I get home. I’m shocked at how quick your blog
  loaded on my phone .. I’m not even using WIFI, just 3G ..
  Anyways, awesome blog!

  Feel free to visit my blog – 39.98.110.214

 62. I don’t leave a response, but after reading through a great deal of responses on this page Komentāri likumprojektam par
  obligātu vakcinēšanos – BRĪVĪBAS PLATFORMA.
  I actually do have 2 questions for you if it’s okay. Is it just me
  or does it look like like some of these comments look like they are coming from brain dead people?
  😛 And, if you are writing at other online sites, I’d like
  to follow everything fresh you have to post. Could you list of all of all your social pages like your Facebook page, twitter feed, or linkedin profile?

  My page – eating diet plan

 63. I’m really impressed along with your writing abilities and also with the
  format in your weblog. Is this a paid subject or did you customize
  it your self? Either way stay up the nice high quality writing, it’s uncommon to see a nice blog like this one today..

  Here is my blog :: long term treatment

 64. Good day I am so grateful I found your webpage,
  I really found you by mistake, while I was looking on Yahoo for something else, Anyhow I
  am here now and would just like to say many thanks for a incredible post
  and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design), I don’t have
  time to browse it all at the moment but I have book-marked it and also
  added your RSS feeds, so when I have time I will be back to
  read more, Please do keep up the awesome job.

  My homepage: various cannabis seeds

 65. I drop a leave a response each time I like a post on a site or if I have something to
  add to the discussion. Usually it’s caused by the sincerness communicated in the post
  I looked at. And on this post Komentāri likumprojektam par obligātu
  vakcinēšanos – BRĪVĪBAS PLATFORMA. I was excited enough to drop a thought :
  -P I actually do have some questions for you if
  you do not mind. Could it be simply me or does it look as if like a few of the responses look like left
  by brain dead people? 😛 And, if you are writing on other social sites, I would like to
  follow you. Would you make a list every one of your social
  pages like your twitter feed, Facebook page or linkedin profile?

  My web blog … Issac

 66. With havin so much content and articles do you ever run into any problems of plagorism or copyright violation? My blog has a lot of completely unique content I’ve either written myself or outsourced but it seems a lot of it is
  popping it up all over the internet without my permission. Do you know any methods
  to help stop content from being stolen? I’d truly appreciate it.

  Also visit my blog post – 23.95.102.216

 67. I enjoy you because of your whole labor on this site.
  Betty really likes managing investigation and it’s obvious why.

  Most of us learn all concerning the powerful ways you provide very useful ideas by means of this blog and even boost participation from some others on the point and our own simple princess is actually studying a whole lot.
  Enjoy the rest of the new year. You’re carrying out a useful job.

  Here is my page; care products

 68. Excellent post. I was checking continuously this blog and I’m
  impressed! Extremely helpful information particularly the
  last part 🙂 I care for such info a lot. I was looking for this
  certain information for a very long time. Thank you and best of luck.

  Feel free to surf to my blog post – fenshuajiang88.com

 69. Hmm it looks like your blog ate my first comment (it was super long) so I guess I’ll just sum it up what I submitted and say, I’m thoroughly enjoying your blog.
  I as well am an aspiring blog writer but I’m still new to everything.
  Do you have any helpful hints for newbie blog writers? I’d certainly
  appreciate it.

  Also visit my web site; countrysidetravels.com

 70. Hello! This is kind of off topic but I need some advice from an established
  blog. Is it tough to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast.
  I’m thinking about setting up my own but I’m not sure where to start.
  Do you have any ideas or suggestions? With thanks

  Stop by my web blog :: hotter sex

 71. I just could not depart your web site before suggesting that I really
  enjoyed the usual information a person supply
  for your guests? Is gonna be again steadily in order to inspect new posts

 72. Hi there would you mind letting me know which webhost you’re
  working with? I’ve loaded your blog in 3 completely different
  internet browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most.
  Can you recommend a good web hosting provider at a honest price?
  Thanks, I appreciate it!

 73. I’m just writing to let you know what a cool experience my friend’s princess found
  checking your webblog. She mastered several details,
  most notably how it is like to possess a wonderful
  helping spirit to have folks really easily thoroughly grasp several impossible things.
  You really exceeded people’s expectations. Thanks for churning out those
  priceless, dependable, informative and even unique tips about your topic to Julie.

  My webpage; seed bank

 74. Hi there to every body, it’s my first pay a visit of this
  web site; this blog includes awesome and really good information in favor of visitors.

  Feel free to visit my web site … Cecelia

 75. Its such as you read my mind! You seem to grasp so much about this, such as you wrote the book
  in it or something. I believe that you can do with a few percent to
  pressure the message home a little bit, however other than that, that is wonderful blog.
  A great read. I will definitely be back.

  Here is my page :: travel agent

 76. When I initially commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each
  time a comment is added I get several e-mails with the same comment.

  Is there any way you can remove me from that service? Cheers!

 77. Howdy! I could have sworn I’ve been to this site
  before but after reading through some of the post I realized it’s new to me.
  Anyhow, I’m definitely glad I found it and I’ll be bookmarking and checking
  back frequently!

 78. Great post. I used to be checking constantly this blog and I’m inspired!
  Very helpful info specially the final part 🙂 I deal with such
  info much. I was looking for this particular info for a long time.

  Thank you and good luck.

  My page; hemp farming

 79. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.
  I’ve been looking for a plug-in like this for quite some
  time and was hoping maybe you would have some experience with something like this.
  Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your
  blog and I look forward to your new updates.

  Also visit my web-site iemarcelianopolo.edu.co

 80. You’re so awesome! I don’t believe I’ve truly read through something like this
  before. So great to discover another person with a few original thoughts on this
  subject. Really.. thank you for starting this up.
  This website is something that is needed on the internet, someone with some originality!

 81. Hello! I realize this is somewhat off-topic but I had to ask.
  Does operating a well-established blog such as yours take a large
  amount of work? I’m brand new to writing a blog however I
  do write in my diary every day. I’d like to start a blog so I can easily
  share my personal experience and thoughts online. Please let me
  know if you have any kind of recommendations or tips for brand new aspiring blog owners.
  Thankyou!

 82. Hello there, simply become aware of your weblog
  thru Google, and found that it’s truly informative.

  I’m going to be careful for brussels. I’ll be grateful in case you continue this in future.
  Lots of other folks might be benefited from your writing.
  Cheers!

  Feel free to visit my website :: Kandy

 83. Please let me know if you’re looking for a article writer for your weblog.
  You have some really great articles and I feel I would be a
  good asset. If you ever want to take some of the load
  off, I’d absolutely love to write some content for your blog in exchange for a link back to mine.
  Please send me an e-mail if interested. Thank you!

 84. You actually make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be really something that I think I would
  never understand. It seems too complicated and extremely broad for me.
  I’m looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!

 85. An outstanding share! I have just forwarded this onto a coworker who had been doing a little homework on this.
  And he in fact ordered me breakfast because I stumbled upon it for him…
  lol. So allow me to reword this…. Thanks for the meal!!

  But yeah, thanx for spending time to discuss this subject
  here on your website.

  Here is my web blog: weed indoors

 86. What i don’t realize is in truth how you are not
  actually a lot more smartly-appreciated than you might
  be right now. You’re so intelligent. You understand therefore significantly on the subject of
  this topic, produced me individually imagine it from numerous
  varied angles. Its like men and women aren’t fascinated unless
  it is one thing to accomplish with Woman gaga! Your personal stuffs nice.
  Always maintain it up!

  My webpage testosterone center

 87. An outstanding share! I have just forwarded this
  onto a colleague who was doing a little research on this.

  And he actually bought me dinner because I found it for him…
  lol. So allow me to reword this…. Thank YOU for the meal!!

  But yeah, thanks for spending time to talk about this subject here on your
  internet site.

  My website :: balanced low-carb diet

 88. I tend not to create many remarks, but i did a few searching
  and wound up here Komentāri likumprojektam par obligātu vakcinēšanos –
  BRĪVĪBAS PLATFORMA. And I actually do have some questions for you if it’s allright.

  Is it just me or does it look like some of these responses look like they are coming
  from brain dead folks? 😛 And, if you are posting at other online social sites,
  I’d like to follow anything fresh you have to post.
  Would you list of all of your community sites like your linkedin profile, Facebook page
  or twitter feed?

  Here is my blog – www.fotosombra.com.br

 89. Hello there, I found your web site via Google while searching for a related subject, your site got here up, it appears great.
  I have bookmarked it in my google bookmarks.
  Hello there, just was aware of your weblog through Google, and found that it is really
  informative. I’m gonna watch out for brussels. I’ll be grateful for those who proceed this in future.
  Many other folks will probably be benefited from your writing.
  Cheers!

 90. Please let me know if you’re looking for a article author for your site.
  You have some really good articles and I believe I would
  be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d love to write some articles for
  your blog in exchange for a link back to mine.
  Please blast me an email if interested. Regards!

  Visit my website – 23.95.102.216

 91. I have learn a few excellent stuff here. Definitely value bookmarking
  for revisiting. I surprise how so much attempt you place to create such a fantastic informative website.

  My website – Kathlene

 92. I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you make this website yourself or
  did you hire someone to do it for you? Plz reply as I’m
  looking to construct my own blog and would like to know where
  u got this from. thanks a lot

  Feel free to surf to my web-site: purchase hemp

 93. Does your website have a contact page? I’m having trouble locating it but, I’d like
  to shoot you an e-mail. I’ve got some recommendations for your blog you might be interested in hearing.
  Either way, great site and I look forward to seeing it develop over time.

  my website: 23.95.102.216

 94. hey there and thank you for your info ? I’ve
  certainly picked up anything new from right here. I did however expertise several technical issues using this website,
  as I experienced to reload the site a lot of times previous to I could get
  it to load correctly. I had been wondering if your web host is OK?
  Not that I am complaining, but slow loading instances times will sometimes affect your placement in google and can damage your
  quality score if ads and marketing with Adwords.

  Anyway I’m adding this RSS to my email and can look out
  for a lot more of your respective fascinating
  content. Make sure you update this again very soon.

  my web-site: videos ready

 95. I’m amazed, I have to admit. Rarely do I come across a blog that’s both educative
  and amusing, and let me tell you, you’ve hit the nail on the head.

  The issue is something that not enough folks are speaking intelligently about.

  Now i’m very happy that I found this in my search for something regarding this.

  My blog – preventing back pain

 96. Simply want to say your article is as surprising.
  The clearness in your post is just excellent and i could assume you are an expert on this subject.

  Fine with your permission let me to grab your feed
  to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please continue the enjoyable work.

  Here is my site; Essie

 97. With havin so much written content do you ever run into any problems of plagorism or copyright infringement?
  My blog has a lot of exclusive content I’ve either authored myself
  or outsourced but it looks like a lot of it is popping
  it up all over the web without my agreement. Do you know any techniques to
  help stop content from being stolen? I’d definitely
  appreciate it.

  Here is my web page … cannabis license

 98. Hello there! This is kind of off topic but I need some advice from an established blog.
  Is it difficult to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty
  quick. I’m thinking about making my own but I’m not sure
  where to begin. Do you have any points or suggestions?
  Cheers

  my web-site; Lettie

 99. I wanted to make a comment to be able to say thanks to you for all the fantastic instructions you are giving on this site.
  My considerable internet search has at the end been paid with beneficial information to exchange
  with my family and friends. I would express that we site visitors actually are
  unequivocally endowed to dwell in a magnificent site with very many wonderful individuals with great
  concepts. I feel very privileged to have discovered your webpage and look forward to so
  many more thrilling moments reading here. Thanks once
  more for a lot of things.

  Feel free to visit my web-site – men skin

 100. Thank you for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do a little research about this.

  We got a grab a book from our area library but I
  think I learned more from this post. I am
  very glad to see such fantastic information being shared freely out
  there.

  My blog post :: acne medication

 101. Thank you a lot for giving everyone an exceptionally marvellous opportunity to read from this site.
  It’s usually so excellent and also packed with a
  great time for me personally and my office mates to visit your web site at least three times per week to find out
  the new things you have. And of course, I’m certainly fascinated considering the incredible things you
  give. Selected 1 facts in this posting are honestly the simplest I’ve ever had.

  Feel free to visit my homepage – accessing medical cannabis

 102. I enjoy what you guys tend to be up too. This sort of clever work and reporting!

  Keep up the excellent works guys I’ve added you guys to
  blogroll.

 103. Excellent post. Keep writing such kind of info
  on your blog. Im really impressed by it.[X-N-E-W-L-I-N-S-P-I-N-X]Hey there, You have performed a fantastic job.
  I’ll definitely digg it and in my view suggest to my friends.
  I am confident they’ll be benefited from this website.

  My page Ian

 104. We are a bunch of volunteers and starting a new scheme in our community.
  Your site provided us with useful info to work on. You’ve performed a
  formidable activity and our whole group will
  likely be thankful to you.

  Here is my blog post skin cells

 105. I’m impressed, I have to admit. Seldom do I come across a blog that’s both educative and entertaining, and let me tell you,
  you’ve hit the nail on the head. The problem is an issue that not enough people are
  speaking intelligently about. Now i’m very
  happy I came across this during my hunt for something regarding
  this.

  Also visit my web-site :: term treatment process

 106. Howdy! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog.
  Is it difficult to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast.
  I’m thinking about making my own but I’m not sure where to start.
  Do you have any ideas or suggestions? Thank you

  My webpage – grow weed

 107. I am really loving the theme/design of your website.
  Do you ever run into any internet browser compatibility problems?
  A small number of my blog audience have complained about my website not
  working correctly in Explorer but looks great in Safari.
  Do you have any ideas to help fix this issue?

  Feel free to visit my web blog – try weed doctor (Jodi)

 108. I just wanted to thank you once more for the amazing web site you have produced
  here. It’s full of ideas for those who are seriously interested in that subject, specifically this very post.
  You’re really all so sweet along with thoughtful of others as
  well as reading your site posts is a wonderful delight to me.
  And what generous gift! Mary and I will certainly have enjoyment making use of your points in what we need to do in a month’s time.
  Our record is a distance long so your tips will certainly be put to very good
  use.

  Here is my webpage – 7 keto weight loss

 109. Hi there! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog.
  Is it hard to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast.
  I’m thinking about creating my own but I’m not sure where to begin. Do you have any tips or
  suggestions? Thank you

  Review my site; www.tigangyundong.org

 110. Thanks so much for giving everyone a very remarkable chance to check tips
  from this site. It’s usually so enjoyable and as well , stuffed with fun for me personally and
  my office co-workers to visit the blog at the very least 3
  times a week to read through the fresh items you have got.
  Not to mention, I’m also actually pleased with the great advice you
  give. Selected 2 points in this article are really
  the most efficient I’ve ever had.

  my web page … lose fa

 111. You can definitely see your expertise within the paintings you write.
  The world hopes for more passionate writers such as you who aren’t afraid to say how they believe.
  Always follow your heart.

  my webpage … Gretta

 112. Merely to follow up on the up-date of this subject on your blog and would
  really want to let you know how much I appreciated the time you took to publish this handy post.
  Within the post, you really spoke on how to really handle this thing with all comfort.
  It would be my pleasure to gather some more strategies from your blog and come up to offer others what I
  have learned from you. Thanks for your usual fantastic effort.

  Here is my page; Lida

 113. I don’t even know the way I finished up right here, but I thought this publish
  used to be great. I don’t recognize who you’re however definitely you are going to a
  famous blogger in the event you are not already. Cheers!

  Also visit my blog: watch asmr

 114. I’m amazed, I have to admit. Rarely do I encounter a blog that’s both educative and interesting, and let me tell you, you have hit the nail on the head.
  The problem is something too few men and women are speaking intelligently
  about. Now i’m very happy I came across this during
  my search for something relating to this.

  My webpage – pure hemp seed oil

 115. Hey there outstanding website! Does running a blog similar to this take a massive amount work?
  I’ve very little understanding of computer programming but I had been hoping to start my own blog in the near future.
  Anyways, should you have any recommendations or tips for new
  blog owners please share. I understand this is
  off subject however I just had to ask. Many thanks!

  Feel free to surf to my web page – Ofelia

 116. Needed to post you the very small note to finally thank you yet again considering
  the wonderful suggestions you’ve discussed in this article.
  This is really shockingly generous of you to allow unhampered precisely what
  numerous people would have offered as an ebook to help make
  some dough for themselves, principally given that you could have tried it
  in the event you wanted. The basics additionally worked as the great way to be certain that
  someone else have the identical zeal just as mine to grasp more around this
  matter. I know there are lots of more fun periods up
  front for individuals that read your website.

  Look at my blog post :: drug rehab centres

 117. I loved as much as you will receive carried out right here.
  The sketch is attractive, your authored material stylish.

  nonetheless, you command get bought an impatience
  over that you wish be delivering the following.
  unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly
  a lot often inside case you shield this increase.

 118. I don’t know if it’s just me or if perhaps everyone else experiencing issues with your website.
  It appears like some of the written text within your content are running off the screen. Can someone else please comment and
  let me know if this is happening to them too?
  This may be a problem with my internet browser because I’ve had this happen before.

  Thanks

  Review my blog post – wrinkle skin

 119. I needed to draft you a little bit of word to help give many thanks as before for
  the remarkable guidelines you have shown in this case. It was extremely open-handed with people like
  you to convey unreservedly all that a number of people would have
  supplied as an e book how to have hotter sex help with making some bucks on their own, most notably considering the fact
  that you might have done it in case you wanted.

  Those points also acted like a easy way to be sure that the rest
  have the same zeal just as my own to see whole lot more
  in respect of this condition. I know there are lots
  of more pleasurable situations ahead for those who find out
  your site.

 120. wonderful submit, very informative. I ponder why the other experts of this
  sector do not understand this. You should continue your writing.
  I am sure, you’ve a huge readers’ base already!

  Feel free to surf to my website … audio option

 121. This is the perfect web site for anybody who wants to understand this topic.
  You know a whole lot its almost hard to argue with you (not that I personally would
  want to…HaHa). You certainly put a new spin on a subject that’s been written about for ages.
  Great stuff, just wonderful!

  Also visit my web page :: illegal drugs; www.meteoritegarden.com,

 122. Excellent goods from you, man. I have understand your stuff previous
  to and you are just too great. I actually like what
  you’ve acquired here, really like what you are saying and the way
  in which you say it. You make it entertaining and you still take
  care of to keep it smart. I can not wait to read far more from you.
  This is really a tremendous web site.

  Here is my web page – smooth skin (Felisha)

 123. I absolutely love your website.. Excellent colors & theme.
  Did you develop this website yourself? Please reply back as I?m planning to create my own personal site and would like
  to learn where you got this from or what the theme is called.
  Cheers!

  Feel free to surf to my blog :: drug use

 124. My spouse and i have been absolutely cheerful that
  Albert managed to finish up his studies through your precious recommendations he acquired from
  your blog. It is now and again perplexing to just choose
  to be releasing secrets that many the others might have been making money from.
  And we know we now have the website owner to thank for that.
  Those explanations you’ve made, the straightforward blog menu, the friendships you will give support to instill –
  it’s many amazing, and it is leading our son in addition to the family understand this idea
  is satisfying, which is wonderfully important.
  Thank you for the whole lot!

  Also visit my web-site Kristopher

 125. Right here is the right site for anybody who hopes to understand this topic.
  You realize a whole lot its almost hard to argue
  with you (not that I personally will need to…HaHa).
  You definitely put a brand new spin on a subject that has been discussed
  for many years. Great stuff, just excellent!

  Here is my web blog – aging facial skin (www.fles.hlc.edu.tw)

 126. With havin so much content do you ever run into any
  issues of plagorism or copyright infringement?
  My blog has a lot of unique content I’ve either authored myself or
  outsourced but it appears a lot of it is popping it up all over the web without my
  permission. Do you know any techniques to help protect against content from being stolen?
  I’d certainly appreciate it.

  my site; natural indian spices skin care

 127. May I simply say what a relief to discover somebody who genuinely understands what
  they are discussing on the internet. You definitely
  understand how to bring an issue to light and make it important.

  A lot more people need to look at this and understand this side of your story.
  I was surprised that you’re not more popular given that you surely have
  the gift.

  Take a look at my website forum.mamamj.ru/

 128. Have you ever thought about including a little bit more than just your articles?
  I mean, what you say is fundamental and all.
  However imagine if you added some great pictures or video clips
  to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with images and
  clips, this site could undeniably be one of the most beneficial in its field.
  Terrific blog!

 129. Awesome site you have here but I was wanting to know if you knew of any forums that
  cover the same topics talked about here? I’d really love to be a part of online community where I can get opinions
  from other knowledgeable individuals that share the same interest.
  If you have any recommendations, please let me know. Bless you!

  Here is my web site mobile phone review

 130. Hi, i think that i noticed you visited my website so i came to ?return the favor?.I am attempting to
  in finding things to enhance my web site!I assume its adequate
  to make use of some of your ideas!!

  Also visit my blog tooth pain

 131. This design is incredible! You definitely know how to keep a reader
  amused. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well,
  almost…HaHa!) Fantastic job. I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you
  presented it. Too cool!

  Feel free to surf to my web blog :: www.fles.hlc.edu.tw

 132. Someone necessarily lend a hand to make significantly articles I might state.
  This is the first time I frequented your web page and so far?

  I amazed with the research you made to make this actual put up incredible.
  Magnificent process!

  my page weed seeds

 133. Nice blog here! Also your site loads up very fast!
  What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host?
  I wish my web site loaded up as fast as yours lol

  Feel free to surf to my homepage :: weed seeds

 134. First of all I want to say fantastic blog! I had a quick
  question in which I’d like to ask if you do not
  mind. I was curious to find out how you center yourself and clear your head prior to writing.
  I have had difficulty clearing my mind in getting my ideas out.
  I do enjoy writing however it just seems like the
  first 10 to 15 minutes are generally wasted simply just trying to figure out how to begin. Any recommendations or hints?
  Many thanks!

  Look at my blog; houston affordable treatment

 135. I’m amazed, I have to admit. Seldom do I encounter
  a blog that’s equally educative and amusing, and without a doubt,
  you have hit the nail on the head. The issue is something
  that too few men and women are speaking intelligently about.
  I’m very happy I came across this in my hunt for something relating to this.

  Also visit my web blog: no pain

 136. Greetings I am so thrilled I found your website, I really
  found you by mistake, while I was looking on Google for something
  else, Regardless I am here now and would just like to say cheers for
  a fantastic post and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design), I don’t have time to go through it all at the
  moment but I have saved it and also included
  your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a
  lot more, Please do keep up the fantastic job.

  my website: fad diet

 137. Thank you a bunch for sharing this with all of us you really understand what you are talking about!
  Bookmarked. Kindly also discuss with my website =). We may have a hyperlink trade agreement between us

 138. What i do not realize is actually how you are not really much more well-liked than you might be now.
  You are so intelligent. You already know therefore significantly with regards to this subject, made me personally believe
  it from so many numerous angles. Its like men and women aren’t interested unless it is one thing to accomplish with Lady gaga!
  Your personal stuffs great. Always maintain it up!

  Also visit my site; skin products

 139. Thank you for your site post. Thomas and I have already been saving for just a new book on this theme
  and your blog post has made people like us to save our money.
  Your opinions really responded all our problems.

  In fact, more than what we had known ahead of the time we found your wonderful
  blog. I no longer nurture doubts including a troubled mind
  because you have totally attended to each of our needs right
  here. Thanks

  Also visit my web site … varios-irc.es

 140. Hey there this is kind of of off topic but I was wanting to know if
  blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.
  I’m starting a blog soon but have no coding skills so I wanted to get guidance from someone with experience.

  Any help would be greatly appreciated!

  my page – gain muscle

 141. I would like to thank you for the efforts you have put in writing this website.
  I’m hoping the same high-grade website post from you in the upcoming also.
  Actually your creative writing skills has inspired me to get my own website now.

  Actually the blogging is spreading its wings quickly.
  Your write up is a good example of it.

  Feel free to visit my page – Shavonne

 142. Wonderful goods from you, man. I’ve bear in mind your stuff previous to and you’re simply too fantastic.
  I really like what you have bought here, really like what
  you’re saying and the way in which wherein you assert it.
  You make it enjoyable and you still take organic skin care of to stay it smart.
  I can not wait to learn far more from you. That is actually a wonderful web site.

 143. This is the right web site for everyone who would like to understand this topic.
  You understand a whole lot its almost tough to argue with you (not that I
  personally will need to…HaHa). You definitely put a new spin on a topic that
  has been written about for ages. Great stuff,
  just great!

  Feel free to visit my web-site – www.leyi.la

 144. I really like your blog.. very nice colors & theme.

  Did you make this website yourself or did you hire someone to do it for you?

  Plz respond as I’m looking to construct my own blog and would like to
  know where u got this from. many thanks

  Check out my web site :: 39.98.110.214/

 145. Undeniably consider that that you said. Your
  favourite justification appeared to be at the internet the easiest factor to keep in mind of.
  I say to you, I definitely get annoyed even as
  other folks think about concerns that they plainly don’t recognize about.
  You managed to hit the nail upon the top and also outlined
  out the whole thing with no need side effect , folks can take
  a signal. Will likely be again to get more.
  Thank you!

  My web-site; www.mhes.tyc.edu.tw/

 146. Thanks for ones marvelous posting! I quite enjoyed reading it, you’re a great author.

  I will make sure to bookmark your blog and
  will come back very soon. I want to encourage you to continue
  your great job, have a nice day!

 147. Hey this is kind of of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.
  I’m starting a blog soon but have no coding skills so I wanted
  to get guidance from someone with experience. Any help would
  be enormously appreciated!

 148. I was wondering if you ever thought of changing
  the layout of your site? Its very well written; I love what youve got to say.
  But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better.
  Youve got an awful lot of text for only having one or 2 images.
  Maybe you could space it out better?

 149. Hi there! I know this is kinda off topic but I was wondering which blog platform are you using for this website?
  I’m getting fed up of WordPress because I’ve had problems with hackers
  and I’m looking at alternatives for another platform.
  I would be awesome if you could point me in the direction of
  a good platform.

  Feel free to surf to my webpage: www.meteoritegarden.com

 150. After going over a number of the blog articles on your web page, I truly like your technique
  of blogging. I book-marked it to my bookmark website list and will be checking back in the near future.

  Take a look at my web site too and let me know what you think.

  Feel free to visit my blog: www.aniene.net

 151. Hi! I could have sworn I’ve visited your blog before but after browsing through many of the articles I realized it’s new to me.

  Anyhow, I’m certainly happy I found it and I’ll be bookmarking it and checking back frequently!

 152. Your style is so unique compared to other people I
  have read stuff from. Thanks for posting when you’ve got the opportunity,
  Guess I’ll just book mark this page.

 153. First of all I would like to say wonderful blog! I had a quick question in which I’d like to ask
  if you don’t mind. I was interested to find out how you center yourself
  and clear your head prior to writing. I’ve had a hard time clearing my
  mind in getting my ideas out. I do enjoy writing however
  it just seems like the first 10 to 15 minutes are generally wasted simply just trying to
  figure out how to begin. Any recommendations or hints?
  Thanks!

  Check out my web site :: healthy foods

 154. Superb post however I was wondering if you could write a litte more on this topic?
  I’d be very grateful if you could elaborate a little bit further.
  Thank you!

 155. hi!,I love your writing so much! proportion we
  be in contact extra about your post on AOL? I need an expert on this
  space to solve my problem. May be that’s you!

  Taking a look forward to see you.

  Feel free to visit my website … Penney

 156. Exceptional post however I was wanting to know if you could write a litte more on this subject?

  I’d be very grateful if you could elaborate a little bit further.

  Bless you!

 157. You are so awesome! I don’t suppose I’ve truly
  read a single thing like that before. So great
  to discover someone with some genuine thoughts on this issue.
  Seriously.. many thanks for starting this up. This website
  is something that is required on the internet, someone with a bit of originality!

 158. I’m really impressed along with your writing abilities as well as with
  the layout to your blog. Is this a paid topic or did you modify it
  yourself? Either way stay up the nice quality writing, it is rare to look a nice blog like this one these days..

 159. I was suggested this web site through my cousin. I’m now not certain whether this put up is written by
  means of him as nobody else understand such specified
  about my trouble. You are incredible! Thanks!

 160. I as well as my friends have been following the good things from your web site and then then I got a horrible suspicion I never thanked the web blog owner for them.
  Most of the women are actually thrilled to read them and have in effect undoubtedly been having fun with them.
  Many thanks for actually being simply kind and for making a choice
  on such extraordinary useful guides most people are really
  wanting to learn about. My personal honest apologies for not saying thanks to earlier.

  Also visit my site potato diet

 161. Have you ever thought about adding a little bit more
  than just your articles? I mean, what you say is important and all.
  However think of if you added some great pictures or videos to give your
  posts more, “pop”! Your content is excellent but with images and clips, this site
  could certainly be one of the greatest in its niche.
  Awesome blog!

 162. An impressive share! I have just forwarded this onto a
  coworker who was doing a little homework on this.

  And he actually bought me lunch because I stumbled upon it for him…
  lol. So allow me to reword this…. Thank YOU for the meal!!

  But yeah, thanks for spending the time to discuss this subject here on your web site.

  Here is my blog post – carb cycling diet

 163. I loved up to you will obtain carried out right here.
  The comic strip is tasteful, your authored subject matter
  stylish. nonetheless, you command get bought an impatience over that you would like be turning in the following.
  unwell indisputably come further in the past once more as exactly the similar just about a lot continuously inside of case you protect this hike.

  Also visit my blog post …