Inga Gluzda konfrontē Talsu domes deputātus skaidri pierādot melus

Lai arī VBTAI atzinuma izvērtējuma meli tika skaidri pierādīti, vienalga (gandrīz vienbalsīgi) tika nolemts NEATSAUKT publicēto tekstu, ka “bāriņtiesa nav pieņēmusi prettiesiskus lēmumus un nav radījusi bērnu tiesību aizskārumus”.

Dalāmies ar šo!

Pilns sēdes ieraksts:
www.youtube.com/watch?v=fhCl7esAYa4

VBTAI Atzinums:
www.talsi.lv/wp-content/uploads/2020/08/VBTAI_atzinums.pdf

Talsu domes atzinuma izvērtējums:
www.talsi.lv/zinas/sociala-aizsardziba/parruna-valsts-bernu-tiesibu-aizsardzibas-inspekcijas-atzinumu-par-talsu-novada-barintiesas-darbu/