Iesakām apmeklēt

Mainām Pasauli www.mainampasauli.news

Patiesība ir visapkārtwww.aivisvasilevskis.info

Brīvvalsts TVwww.brivvalsts.tv

InfoTopwww.infotop.lv

Informācijas Aģentūrawww.infoagentura.wordpress.com

Brīvu Cilvēku apvienošanās platformas:

Brīvzeme www.brivzeme.lv

Baltijas Ceļš 2021: balticway2021.com, telegram: t.me/baltijascels

Par veselību:

Vakcīnrealitāte Latvijāwww.vakcinrealitate.lv, www.facebook.com/vakcinrealitate

Āgenskalna Klīnikawww.similia.lv

Slow Medicine Ambulancewww.youtube.com/channel/UCLRYWwrw9IV1ORsBI6cAUvA

Par izglītību:

Rasas dārzswww.rasasdarzs.com

Mana Takawww.manataka.lv

VisLatvijas Vidusskola – (iespēja Brīviem bērniem mācīties): www.vislatvijasvsk.org

Par ekoloģiju:

Medusmaizewww.medusmaize.lv

Vides aizsardzības klubs www.vak.lv

Projekti

To uzņēmumu katalogs, kuri nešķiro – esi vakcinēts vai nēwww.atvertsvisiem.lv/

Pārtika:

Pārtikas suverenitātes projektswww.partikassuverenitate.lv/

Zemkopiswww.zemkopis.lv

Medusmaizewww.medusmaize.lv