Fokusēta aizsardzība – Vidusceļš starp lokdauniem un „Lai notiek kas notikdams”

Photo: evidence of collateral damage from lockdowns consolidates

Šogad gan Covid-19 pats par sevi, gan lokdaunu un ierobežojumu politikas ir novedušas pie milzīgām  negatīvām sekām pacientiem ASV un visā pasaulē. Kamēr Covid-19 slimības izraisītie zaudējumi katru dienu tiek dāsni atspoguļoti mediju ziņās, pašu lokdaunu izraisītie zaudējumi tik plaši reklamēti netiek, taču nav mazāk nozīmīgi. Pacienti, kas cieš no nesaņemtām un novilcinātām vizītēm pie ārsta un atteiktas ārstēšanas slimnīcās lokdaunu/ierobežojumu dēļ ir tikpat mediju un politisko lēmumu pieņēmēju uzmanības vērti  kā Covid-19 infekcijas skartie.

Nesen JAMA rīkotā zinātniskā sanāksmē par Covid-19 situāciju profesors Batačarja diskusijā ar epidemiologu profesoru Marku Lipsiču kritizēja lokdaunu politiku sakarā ar tās negatīvo tiešo un netiešo ietekmi (collateral damage) uz medicīnas sistēmu un sabiedrības veselību (1). Diskusijas beigās moderators Dr. Hovards Baušers jautāja, vai varbūt pastāv kāds vidusceļš Covid politikā. Pareizs jautājums. Kāds varētu būt viduceļš starp lokdauniem un ieroebžojumiem, kas ietver skolu, biznesu un darbavietu slēgšanu, komandantstundas un izolācijas no vienas puses un nevērīgu „lai-notiek-kas-notikdams” pieeju?

Greitbaringtonas deklarācijā, ko nu jau līdzparakstījuši vairāki tūkstoši pasaules medicīnas ekspertu un praktiķu, esam piedāvājuši tieši šādu vidusceļa alternatīvu, kas balstās uz ievērojami uzlabotu Fokusētu aizsardzību vecāka gadagājuma cilvēkiem un citām augsta riska mērķgrupām. (2)

Fokusētas aizsardzības mērķis ir minimizēt vispārējo kopējo mirstību no Covid-19 un citām slimībām, sabalansējot nepieciešamību pasargāt ausgta riska grupas no Covid-19, vienlaikus samazinot līdzšinējo  lokdaunu/ierobežojumu izraisītās negatīvās sekas  citiem medicīnas sistēmas aspektiem un sabiedrības veselībai. Šāda pieeja balstīta izpratnē par to, ka iedzīvotāju veselība un labklājība ir daudz plašāks jēdziens nekā vienīgi infekcijas slimību ierobežošana.(3) 

Tas varētu būt pārsteigums dažiem lasītājiem, jo diemžēl mūsu Deklarācija ir tikusi atspoguļota stipri vien kariķētā veidā. Atsevisķi mediju kanāli un zinātnieki pat atļāvušies to raksturot kā „bara imunitātes stratēģiju”, kuras mērķis ir maksimizēt infekcijas izplatīšanos jaunāko iedzīvotāju vidū un kas it kā proponējot nevērīgu attieksmi ļaut vīrusam brīvi izplatīties sabiedrībā, lai notiktu kas notikdams. Patiesībā ir tieši pretēji. Mēs uzskatām, ka katram cilvēkam būtu jāievēro elementārie piesardzības pasākumi, lai izvairītos no infekcijas izplatīšanās un ka nevienam nevajadzētu ar nolūku pakļaut sevi Covid-19 inficēšanās riskam. Tā kā nav iespējams panākt Covid-19 izskaušanu līdz 0 līmenim, šīs epidēmijas galamērķis tik un tā ir kolektīvās imunitātes līmeņa sasniegšana, neatkarīgi no tā, vai tā sasniegšanai izvēlamies Lokdaunu vai Fokusētas aizsardzības pieeju.

Deklarācijas idejas pamatā ir divi zinātniski fakti. Pirmkārt, lai arī teorētiski ikviens varētu inficēties, tomēr mirstības risks no Covid-19 starp jaunākajām un gados vecākajām sabiedrības grupām atšķiras tūkstoškārt. Bērniem risks nomirt no Covid-19 ir zemāks nekā no ikgadējās gripas.(7) Cilvēkiem līdz 70 gadu vecumam iespēja izdzīvot, inficējoties ar kovidu, ir 99,95 %. (8)

Tagad esam guvuši pārliecinošus pierādījumus, ka noteiktas hroniskas saslimšanas relatīvi paaugstina attiecīgās vecuma grupas cilvēka risku, kamēr galvenais izšķirošais faktors ir un paliek cilvēka vecums. Tā piemēŗam, 65 gadus vecam cilvēkam ar hronisku aptaukošanos būs līdzīgs risks nomirt no Covid-19 kā 70 gadus vecam cilvēkam bez liekā svara. (9).

Otrkārt, Lokdaunu ietekme ir graujoša un skar daudzas dzīves jomas, tai skaitā: ievērojami samazināta bērnu vakcinācijas aptvere (10), sliktāki iznākumi pacientiem ar sirds un asinsvadu slimībām (11), mazāk izpildītu profilaktisko vēža skrīningu (12), pasliktināta mentālā veselība (13) u.c. Lokdaunu izraisītā cilvēku sociālā izolētība ir novedusi pie strauji augošas mirstības no opioīdu un citu narkotisko vielu pārdozēšanas (14), līdzīgi kā tika novērotas „nāves no izmisuma” pēc 2008. gada Lielās ekonomiskās recesijas.(15) Vecākā gadagājuma iedzīvotāju vientulība un sociālā izolācija ir bijis veicinošs faktors tam, ka viscaur ASV pieaudzis ar vecuma demenci saistīto nāves gadījumu skaits. (16)

Jau  kopš pavasara atceltās klātienes mācības skolās un augstkskolās un pāreja un attālinātu mācīšanos novedusi pie „katastrofāla” apgūtās mācību vielas krituma (17), kas pēc aplēsēm novedīs pie samazinātas dzīvildzes tiem skolēniem un studentiem, kurus tas tiešā veidā skāris. (18)  Pēc ASV slimību kontroles centra CDC aprēķiniem, katrs ceturtais jaunais pieaugušais mūsu valstī (vecumā līdz 25 g.) šā gada jūnija mēnesī  bija nopietni apsvēris pašnāvību. (19)

Vecuma grupā no 25 – 44 gadu vecumam, saskaņā ar šo CDC ziņojumu, novērots mirstības pieaugums par 26 % no dažādiem nāves cēloņiem, salīdzinot ar iepriekšējo gadu vidējo līmeni, kaut gan tikai mazāk kā 5 % no visiem nāves gadījumiem 2020. gadā bijuši saistīti ar Covid-19 slimību. (20) (21). 

Lokdaunu negatīvās sekas nevienādā mērā skar dažādas sociālās grupas. Ekonomisti atklājuši, ka tikai 37 % algota darba ASV iespējams pilnībā paveikt attālināti tiešsaistes režīmā, un no tiem lielākā mērā ir pārstāvētas tieši augsti apmaksātās darbavietas. (22) Klasificējot visus apkopējus, veikalu pārdevējus un darbiniekus, gaļas izcirtējus, pasta darbiniekus un citus t.s. „zilo apkaklīšu” darbu darītājus par „būtiski svarīgo profesiju pārstāvjiem” vairumā ASV pavalstu, neatkarīgi no tā, vai attiecīgā persona ir vai nav pieskaitāma pie augsta Covid-19 riska grupas, Lokdaunu politika nav pasargājusi neaizsargātākos darbiniekus no inficēšanās riska.

Lokdaunu izraisītās izmaiņas ekonomikā novedušas pie tādu mājsaimniecību skaita pieauguma, kur divi jauni pieaugušie, kas zaudējuši algotu darbu, ikdienā dzīvo kopā ar vecāka gadagājuma vecākiem, kuri pieder pie augstāka riska grupas (23) ,un tas ir palielinajis šo vecāko cilvēku salīdzinošo risku nomirt no Covid-19. (23)

Skolu slēgšana novedusi pie lielāka medmāsu un citu medicīnas darbinieku trūkuma sakarā ar to, ka vecākiem jāpaliek mājās, lai uzraudzītu mazos bērnus, un viņi tādēļ vairs nevar strādāt savā darbavietā. (25) Skaidri redzams, ka no ētikas viedokļa nav atzīstami pakļaut sabiedrību lokdaunu izraisītajām medicīniska un psiholoģiska rakstura negatīvajām sekām. (26)

Greitbaringtonas deklarācijas divi galvenie pīlāri loģiski izriet no šiem zinātniskajiem faktiem. Vecāka gadagājuma cilvēkiem Covid-19 tiešām ir nāvējoša un bīstama slimība, uz ko jāatbild, piešķirot lielus resursus tieši šīs sabiedrības daļas mērķtiecīgai un drošai pasargāšanai tur , kur viņi ir: aprūpes centros, savās mājvietās, darbavietās vai mājsaimniecībās, kur vienuviet dzīvo vairāku paaudžu cilvēki. Personām, kuru risks ir neliels un kuriem lokdaunu radītais kaitējums ir daudz lielāks nekā Covid-19 infekcijas risks, lokdaunu ierobežojumus būtu jāatceļ – lai tie, kas to vēlētos, varētu atgriezties normālā dzīvē.

Lokdaunu apoloģēti bez pietiekamiem pierādījumiem apgalvo, ka vienīgasi veids, kā pasargāt neaizsargātās iedzīvotāju grupas, ir ierobežot vispārējo vīrusa transmisiju sabiedrībā. T.i. būtībā tiek apgalvots, ka fokusēta aizsardzība nav iespējama.

Mēs tam nepiekrītam. Standarta sabiedrības veselības politika praksē arvien meklējusi radošu pieeju, kā pasargāt neaizsargātākos iedzīvotājus no daudzum daudzām dažādām slimībām, kas viņiem var draudēt, un Covid-19 slimībai šai ziņā nav jābūt izņēmumam.

Jau iepriekš vairākās publikācijās (27, 28, 29) un pašā Greitbaringtonas deklarācijā un tās mājaslapā (30) esam iezīmējuši un skaidrojuši varākus praktiskās politikas risinājumus šajā virzienā. No tiem varam šeit pieminēt, piemēram, ierobežot personāla rotāciju veco ļaužu un sociālās aprūpes centros, kā arī nodrošināt šo iestāžu darbinieku regulāru un uzticamu testēšanu, piedāvāt mājās dzīvojošajiem augsta riska grupas cilvēkiem bezmaksas pārtikas un citu ikdienas preču piegādes uz viņu mājvietām, darbiniekiem no augsta riska grupām piešķirt darba pielāgojumus saskaņā ar katru konkrēto gadījumu, kā arī nodrošināt pagaidu izmitināšanu atsevišķās mājvietās vecāka gadagājuma cilvēkiem no vairāku paaudžu mājsaimniecībām.

Cerība uz drošām un efektīvām Covid-19 vakcīnām nākotnē ir papildus iespēja palielināt Fokusētu aizsardzību personām ar paaugstinātu risku, gan tiešā veidā, gan netiešā – vakcinējot šo personu aprūpētājus. Taču vecākās paaudzes cilvēku labāku aizsardzību nevajadzētu atlikt uz vēlāku laiku, kad vakcīnas kļūs plaši pieejamas.

Pirms Covid-19 izsludināšanas valstīm bija izstrādāti savi standarta rīcības plāni pandēmijas gadījumam, kas lokdaunus neparedzēja. Lokdauni/ vispārēji ierobežojumi  joprojām uzskatāmi par radikālu pieeju infekcijas slimību gadījumam. (31) Fokusēta aizsardzība ir vidusceļš, kas ļautu valstīm  iziet no pandēmijas ar maksimāli mazākiem zaudējumiem –  kā sabiedrības neaizsargātajiem, tā arī pasargātākajiem slāņiem. 

/Papildinājums un skaidrojumi Greitbaringtonas deklarācijai/
Jay Bhattacharya, Sunetra Gupta, Martin Kulldorff


2020.g. 25. novembrī  


Dr. Jay Bhattacharya – Džejs Batačarja, Stenforda universitātes Medicīnas fakultātes profesors, ārsts, epidemiologs,  sabiedrības veselības un veselības politikas eksperts ar specializāciju infekciju slimībās un to risinājumos

Dr. Sunetra Gupta – Sunetra Gupta, Oksfordas Universitātes profesore, epidemioloģe un eksperte imunoloģijā, vakcīnu izstrādē un infekcijas slimību matemātiskajā modelēšanā.

Dr. Martin Kulldorff –  Mārtins Kuldorfs, medicīnas zinātņu profesors Hārvarda universitātē, biostatistikķis, epidemiologs ar specializāciju infekcijas slimību uzliemojumu konstatēšanā un monitorēšanā un vakcīnu drošības testēšanā


Oriģinālraksts: gbdeclaration.org/focused-protection/ 

GREITBARINGTONAS DEKLARĀCIJA –  izlasīt un parakstīt te: gbdeclaration.org/
Greitbaringtonas deklarācija latviski – manos iepr. postos, kā arī te: www.vesels.lv/raksti-par-veselibu/bistami/greitbaringtonas-deklaracija.html
Apvienotā pētniecības un analīzes bibliotēka par Covid-19 Lokdaunu izraisītajiem zaudējumiem (collateral damage) –  collateralglobal.org/

Photo Credit: Alliance for Natural Health International –  please visit
www.anhinternational.org/news/evidence-of-collateral-damage-from-lockdowns-consolidates/#user-heading-4

ATSAUCES

1 JAMA Network (2020) Herd Immunity as a Pandemic Strategy. JAMALive. Nov. 6, 2020. www.youtube.com/watch?v=2tsUTAWBJ9M&feature=emb_title

2 Kulldorff M, Gupta S, and Bhattacharya J (2020) Great Barrington Declaration, Oct. 4, 2020. gbdeclaration.org/

3 Public Health Leadership Society (2002) Principles of the Ethical Practice of Public Health. American Public Health Association. www.apha.org/- /media/files/pdf/membergroups/ethics/ethics_brochure.ashx

4 Kulldorff M. (2020) COVID-19 Counter Measures Should be Age Specific. LinkedIn Memo. April 10, 2020. www.linkedin.com/pulse/covid-19-counter-measures-should-age-specificmartin-kulldorff/

 5 Chikina M and Pegden W (2020) Fighting COVID-19: The Heterogenous Transmission Thesis. Mimeo. Carnegie Mellon University. March 16, 2020. math.cmu.edu/~wes/covid.html

6 CDC (2020) Provisional COVID-19 Death Counts by Sex, Age, and State. Nov. 24, 2020. data.cdc.gov/NCHS/Provisional-COVID-19-Death-Counts-by-Sex-Age-and-S/9bhg-hcku

 7 CDC (2020) Estimated Influenza Illnesses, Medical visits, Hospitalizations, and Deaths in the United States — 2018–2019 influenza season. Nov. 24, 2020. www.cdc.gov/flu/about/burden/2018-2019.html

 8 Ioannidis JP (2020) Infection Fatality Rate of COVID-19 Inferred from Seroprevalence Data. Bulletin of the World Health Organization. Article ID: BLT.20.265892. www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf

 9 Public Health England (2020) Disparities in the Risk and Outcomes of COVID-19. August 2020. assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_dat a/file/908434/Disparities_in_the_risk_and_outcomes_of_COVID_August_2020_update.pdf

 10 CDC (2020) Effects of the COVID-19 Pandemic on Routine Pediatric Vaccine Ordering and Administration — United States, 2020. MMWR. 69(19): 591-3. www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6919e2.htm

 11 Ball S, Banerjee A, Berry C, et al Monitoring indirect impact of COVID-19 pandemic on services for cardiovascular diseases in the UKHeart Published Online First: 05 October 2020. doi: 10.1136/heartjnl-2020-317870

 12 Rutter MD, Brookes M, Lee TJ, et alImpact of the COVID-19 pandemic on UK endoscopic activity and cancer detection: a National Endoscopy Database AnalysisGut Published Online First: 20 July 2020. doi: 10.1136/gutjnl-2020-322179

 13 Vizard T, Davis J, White E, Beynon B (2020) Coronavirus and depression in adults, Great Britain: June 2020. Office for National Statistics, UK. www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/wellbeing/articles/coronavirusandd epressioninadultsgreatbritain/june2020

14 American Medical Association (2020) Issue Brief: Reports of Increases in Opioid- and Other Drug Related Overdose and Other Concerns During COVID Pandemic. AMA Advocacy Resource Center. Oct. 31, 2020. www.ama-assn.org/system/files/2020-11/issue-brief-increasesin-opioid-related-overdose.pdf

 15 Deaton A and Case A (2020) Deaths of Despair and the Future of Capitalism. Princeton University Press. March 17, 2020

 16 Alzheimer’s Impact Movement (2020) The 2020 COVID-19 Pandemic and Dementia: Deaths Above Average. www.scribd.com/document/483085777/Dementia-Deaths-AboveAverage-State-by-State-Table

 17 Center for Research on Education Outcomes (2020) Estimates of Learning Loss in the 2019- 2020 School Year. CREO Stanford University. October 2020. credo.stanford.edu/sites/g/files/sbiybj6481/f/short_brief_on_learning_loss_final_v.3.p df

 18 Christakis DA, Van Cleve W, Zimmerman FJ. Estimation of US Children’s Educational Attainment and Years of Life Lost Associated With Primary School Closures During the Coronavirus Disease 2019 Pandemic. JAMA Netw Open. 2020;3(11):e2028786. doi:10.1001/jamanetworkopen.2020.28786

 19 Czeisler MÉ , Lane RI, Petrosky E, et al. Mental Health, Substance Use, and Suicidal Ideation During the COVID-19 Pandemic — United States, June 24–30, 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2020;69:1049–1057. DOI: dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm6932a1

20 Rossen LM, Branum AM, Ahmad FB, Sutton P, Anderson RN. Excess Deaths Associated with COVID-19, by Age and Race and Ethnicity — United States, January 26–October 3, 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2020;69:1522–1527. DOI: dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm6942e2

 21 CDC (2020) Provisional COVID-19 Death Counts by Sex, Age, and State. data.cdc.gov/NCHS/Provisional-COVID-19-Death-Counts-by-Sex-Age-and-S/9bhg-hcku

 22 Dingel JI and Neiman B (2020) How Many Jobs Can Be Done at Home? National Bureau of Economic Research Working Paper #26948. April 2020

 23 Evandrou M, Falkingham J, Qin M, and Vlachantoni A (2020) Changing Living Arrangements, Family Dynamics and Stress During Lockdown: Evidence from Four Birth Cohorts in the UK. University of Southampton Eprint Soton. eprints.soton.ac.uk/443865/1/family_dynamics_during_covid_19_final.pdf

 24 Fenoll AA & Grossbard S (2020) Intergenerational residence patterns and Covid-19 fatalities in the EU and the US, Economics & Human Biology, 39. doi.org/10.1016/j.ehb.2020.100934.

 25 Bayham J & Fenichel EP (2020) Impact of school closures for COVID-19 on the US health-care workforce and net mortality: a modelling study, The Lancet Public Health 5(5): e271-e278, doi.org/10.1016/S2468-2667(20)30082-7.

 26 Cristea, I. A., Naudet, F., & Ioannidis, J. P. A. (2020). Preserving equipoise and performing randomized trials for COVID-19 social distancing interventions. Epidemiology and Psychiatric Sciences. doi.org/10.1017/S2045796020000992

 27 Kulldorff M, Gupta S, & Bhattacharya J (2020) We Should Focus on Protecting the Vulnerable from COVID Infection. Newsweek. Oct. 30, 2020. www.newsweek.com/we-shouldfocus-protecting-vulnerable-covid-infection-opinion-1543225

 28 Bhattacharya J (2020) It’s Time for an Alternative to Lockdown. Oct. 29, 2020. The Spectator. www.spectator.co.uk/article/it-s-time-for-an-alternative-to-lockdown

 29 Kulldorff M and Bhattacharya J (2020) Lockdown Isn’t Working. Nov. 2, 2020. The Spectator. www.spectator.co.uk/article/lockdown-isn-t-working

 30 Kulldorff M, Gupta S, Bhattacharya J (2020) The Great Barrington Declaration, Frequently Asked Questions. gbdeclaration.org/frequently-asked-questions/

 31 European Centre for Disease Prevention and Control (2020) Influenza Pandemic Preparedness Plans. www.ecdc.europa.eu/en/seasonal-influenza/preparedness/influenza-pandemicpreparedness-plans

ALTERNATĪVA STARP LOKDAUNIEM/ARMIJA IELĀS UN „NEDARAM NEKO” –

ZELTA VIDUSCEĻŠ JEB FOKUSĒTAS AIZSARDZĪBAS STRATĒĢIJA

Greitbaringtonas deklararācija radās konferencē š.g. oktobrī, kad 35 pasaules zinātnieki, medicīnas eksperti un profesori piedāvāja pasaules valdībām alternatīvu agrāk Rietumu pasaulē nepieredzētajiem un šogad tik masveidīgajiem lodauniem/ ierobežojumiem. Stratēģiju, kas būtu balstīta uz fokusētu mērķgrupu aizsardzību un pakāpenisku kolektīvās imunitātes sasniegšanu sabiedrībā. Pa šo laiku nākuši klāt pētījumi, kas šo stratēģiju var lieliski papildināt ar vēl kādu būtisku elementu: Spēcīga profilakse un savlaicīga, efektīva ārstēšana.

— GREITBARINGTONAS  DEKLARĀCIJA —

Kā infekciju slimību epidemiologiem un sabiedrības veselības speciālistiem mums ir nopietnas bažas par to, cik graujoši pašreiz dominējošie COVID-19 politiskie risinājumi ietekmē sabiedrības fizisko un psihisko veselību, tādēļ vēlamies rekomendēt pieeju, ko esam nosaukuši par Fokusētu aizsardzību („Focused Protection”).

Mēs, kas pārstāvam kā kreisus, tā labējus politiskos uzskatos un nākam no dažādām pasaules valstīm, esam veltījuši savu profesionālo darba mūžu, lai aizsargātu cilvēkus. Pašreiz īstenotās „lokdaunu” un vispārēju ierobežojumu politikas izraisa lielu postījumu, nopietni iedragājot sabiedrības veselību kā īstermiņā, tā ilgtermiņā. Šī ietekme jau tagad izpaužas kā (minēsim tikai nedaudzus piemērus) zemāki bērnu vakcinācijas rādītāji, pasliktināti hronisku kardiovaskulāro slimību iznākumi, mazākos apjomos veikti agrīni vēža skrīninga izmeklējumi, pasliktinājusies iedzīvotāju mentālā veselība – kas novedīs pie papildus pieaugošas mirstības turpmāko gadu laikā, pie tam visvairāk tas ietekmēs tieši darbaņēmējus un sabiedrības jaunāko iedzīvotāju daļu. Paturēt skolniekus ārpus skolām un augstskolām ir smaga netaisnība pret šo paaudzi.

Saglabājot šos politikas risinājumus („ierobežojumus”) arī turpmāk, gaidot laiku, kad būs pieejama vakcīna, radīsim nenovēršamu kaitējumu, vissmagāk iedragājot tieši to, cilvēku dzīvi, kas jau tagad ir mazāk pārtikuši.

Par laimi arvien pieaug mūsu zināšanas un izpratne par šo vīrusu. Mēs zinām, ka risks saslimšanas gadījumā ar Covid-19 nomirt ir tūkstošreiz augstāks tieši vecāka gadagājuma iedzīvotāju vidū un tiem cilvēkiem, kam jau ir nopietnas, smagas saslimšanas, salīdzinot ar jauniem cilvēkiem. Patiesi, bērniem Covid-19 ir mazāk bīstams nekā daudzi citi riski, ieskaitot gripu.

Paralēli tam, kā sabiedrībā pamazām izveidojas imunitāte, attiecīgi samazinās saslimšanas risks visiem – arī šai ziņā visjūtīgākajām iedzīvotāju grupām. Mēs zinām, ka visu valstu sabiedrības pēc noteikta laika sasniegs kolektīvo imunitāti – t.i. līmeni, pie kura jaunu infekciju skaits būs stabils, kā arī, ka šī punkta sasniegšanu var veicināt (bet tas nav atkarīgs no) vakcīnas izmantošana. Tādēļ mūsu mērķim jābūt: samazināt mirstību un sociālo kaitējumu līdz brīdim, kad tiks sasniegta kolektīvā imunitāte.

Līdzsvarotākais un iejūtīgākais risinājums tādēļ ir tāds, kur būtu veiksmīgi izsvērti to ieviešanas ieguvumi un riski attiecībā uz galveno mērķi – sasniegt kolektīvo imunitāti. Un tas būtu: atļaut tiem, kuru risks nomirt no slimības ir minimāls, dzīvot normālu ikdienas dzīvi un izveidot imunitāti pret jauno vīrusu dabiskas inficēšanās ceļā, vienlaikus labāk pasargājot un atbalstot tos, kuru risks ir visaugstākais. Mēs to saucam par Fokusētu aizsardzību.

Politiskajiem lēmumiem un risinājumiem saistībā ar Covid-19 jābūt galvenokārt mērķētiem uz to, lai efektīvi aizsargātu iedzīvotāju grupas ar visaugstāko risku. Tā piemēram, vecu ļaužu aprūpes iestādēs un pansionātos piesaistīt darbiniekus, kas jau ieguvuši imunitāti un papildus veikt regulāru pārējo darbinieku un apmeklētāju testēšanu ar PCR testiem. Samazināt šo iestāžu darbinieku mainīgumu. Mājās dzīvojošajiem pensijas vecuma iedzīvotājiem nodrošināt pārtikas un citu pirmās nepieciešamības preču piegādi tieši uz dzīvesvietu. Cik iespējams šiem iedzīvotājiem tikties ar radiniekiem nevis telpās, bet ārā, svaigā gaisā. Ir gluži iespējami ieviest veselu kompleksu pieeju ar risinājumiem, tai skaitā ģimenēm, kur vairākas paaudzes dzīvo kopā, un sabiedrības veselības speciālisti pilnīgi noteikti ir spējīgi un pietiekami zinoši tādus izstrādāt uz vietas.

Iedzīvotājiem, kas neietilpst paaugstināta riska grupā, jāļauj atgriezties normālā ikdienas dzīvē. Visiem iedzīvotājiem jāturpina ievērot vienkāršus higiēnas un piesardzības pasākumus, tai skaitā roku mazgāšana un palikt mājās saslimšanas gadījumā, lai vieglāk sasniegtu kolektīvās imunitātes slieksni. Skolām un universitātēm jānodrošina klātienes nodarbības. Jāatsāk ārpusskolas nodarbības, tai skaitā sporta nodarbības. Gados jauniem pieaugušajiem, kuru risks ir zems, jāļauj strādāt kā parasti, nevis tikai no mājām. Jāatver restorāni un citi uzņēmumi. Jāatjauno mākslas, mūzikas, sporta un kultūras pasākumi. Cilvēkiem, kuru risks ir augstāks, jāļauj piedalīties, ja tā ir viņu izvēle, kad sabiedrība kā vienots veselums nodrošina vājāko grupu aizsardzību, pateicoties tiem, kas uzbūvējuši kolektīvo imunitāti.


2020. gada 4. oktobrī, Greitbaringtonā, ASV šo deklarāciju sarakstījuši un parakstījuši:

Dr. Martin Kulldorff – Mārtins Kuldorfs, medicīnas zinātņu profesors Hārvarda universitātē, biostatistikķis, epidemiologs ar specializāciju infekcijas slimību uzliemojumu konstatēšana un monitorēšana un vakcīnu drošības testi

Dr. Sunetra Gupta – Sunetra Gupta, Oksfordas Universitātes profesore, epidemioloģe un eksperte imunoloģijā, vakcīnu izstrādē un infekcijas slimību matemātiskajā modelēšanā.

Dr. Jay Bhattacharya – Džejs Batačarja, Stenforda universitātes Medicīnas fakultātes profesors, ārsts, epidemiologs, sabiedrības veselības un veselības politikas eksperts ar specializācija infekciju slimībās un to risinājumos

Papildus parakstījuši līdzautori: 35 nozarē atzīti medicīnas jomas profesionāļi no dažādām pasaules valstīm, tai skaitā zinātnieki, praktizējoši ārsti un medicīnas un sabiedrības veselības eksperti

Pašreizējais pārējo atbalstītāju parakstu skaits:

Pilsoņi: 718,590
Medicīnas un sabiedrības veselības speciālisti: 13,163
Medicīnas darbinieki: 39,803

Deklarācijas teksts, papildus informācija, video:  gbdeclaration.org/…

Precīzāk par Fokusētu aizsardzību: gbdeclaration.org/focused-protection/

3 Video: Profesori par Kolektīvo imunitāti, intervija par konferenci, kur tapa Gb deklarācija:  gbdeclaration.org/video/

3 thoughts on “Fokusēta aizsardzība – Vidusceļš starp lokdauniem un „Lai notiek kas notikdams”

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.