Eiropas Parlaments brīdina par EML riskiem

Eiropas parlamenta rezolūcijā (numur 1815) tiek minēts, ka ja netiks pieņemti drošaki mēri sakarā ar telekomunikāciju, WiFi un citiem starojumiem, tas var novest pie nopietnām sekām veselībā un arī ekonomikā, kas būtu līdzīgi tam, ko piedzīvojām ar azbestu, svina benzīnu un tabakas sekām.

Tiek norādīts, ka ICNIRP noteiktās vadlīnijas, ko mēs lietojam šobrīd, nav uzticamas un drošs starojums iespējams tikai pie 300 reizes mazākiem lielumiem.

Tiek rekomendēts izņemt bezvadu internets skolā; un strikti ierobežot mobilo telefonu lietošanu bērniem un skolas apkārtnē. Tiek brīdināts par lobiju ietekmi uz likumdošanu. Tiek brīdināts par pulsu frekvenču īpašo iedarbību uz bioloģiju un cilvēka veselību un vidi. Tiek prasīts aizsargāt zinātniekus un mediķus, kas nāk klajā ar šo informāciju, jo viņiem tiek veikti pastāvīgi uzbrukumi.

Šis pats video youtube:
youtu.be/6n0bQ1VpiFo

Eiropas parlamenta dokuments:
assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17994&

Veselības inspekcijas vēstule:
www.vi.gov.lv/uploads/files/Veselibas%20inspekcija_vestule%20operatoriem%20un%20pasvaldibam%20par%20mobilo%20sakaru%20bazes%20staciju%20EML_2019.pdf

Likumi.lv par EML ierobežojumiem Latvijā:
likumi.lv/ta/id/302355-elektromagnetiska-lauka-iedarbibas-uz-iedzivotajiem-novertesanas-un-ierobezosanas-noteikumi

2 thoughts on “Eiropas Parlaments brīdina par EML riskiem

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.