KF ultimāts un Kazahstāna – kas kopējs?

Kā zināms, tad pasaules uzmanību pēdējās dienās ir piesaistījusi vēl kāda histērija, kas nav par vīŗusu…

Īstais drauds ir ID2020 agenda

Kas visvairāk apraud cilvēkus un tautas, vai tas ir vīruss, vai potes, vai varbūt režīms? Tie…

Digitalizācija – nacionālu valstu gals

Patreiz notiekošie procesi pasaulē ir tik ļoti kompleksi un multi-dimensionāli, ka tas prasa likt kopā visa…

Koorporatīvais nacisms

Kas ir tas, ar ko īsti mums ir darīšana pēdējos gandrīz divos gados un kas būs…

Grozījumi MK iekārtas likumā – ko perina ‘vargribis’?

Kā tas parasti mēdz būt, tad dažādu svētku un eiforijas aizsegā cilvēkiem naidīgi spēki mēdz bīdīt…

Polija un IV Reihs

Interesantas lietas notiek arī ES iekšienē. Kā zināms, tad aktīvi turpinās strīds starp Briseli un Varšavu…

Divas kastas – nākotnes sistēma?

Krievu akadēmiķis un daudzu vērtīgu grāmatu, interviju un publikāciju autors Andrejs Fursovs nesen vienā no savām…

Baidena šprices plāns – uz Augstāko tiesu

ASV cīņa par obligāto injekciju turpinās. Pēc vairākiem labvēlīgiem spriedumiem un Baidena šprices plāna apturēšanas bija…

Tumšo veikalu koncepts

Droši vien bija jau laiks saprast to, ka visa šī grandiozā afēra un krāpšana ir paredzēta…