Sirdsapziņa – latviešu fenomens

 Garīgais Ceļvedis Visai Āriešu rasei, visām Baltu tautām, t.sk. latviešu tautai, kā Dieva laistām tautām  no…

Senā un šodienas Latvija

Garīgais Ceļvedis Kas ir Latvija? Vai tā ir Zeme, vai Valsts, vai Kolonija, vai dubļos iemīcīts…

Latviešu Tikumības Kodekss

Garīgais Ceļvedis Ar trim terminiem –„tikumība”, „ētika”, „morāle” ir tāpat kā ar terminiem „tauta”, „etnoss”, „nācija”.…

Divas Pasaules

Garīgais ceļvedis Divas Pasaules: Dieva Pasaule jeb Dievzeme un Pazemes Elle iznesta virs zemes – Elle…

Suverēnu pašvaldība VS (versus) administratīvā Patvaldība

Dr. Valdis Šteins – Garīgais Ceļvedis (Cilvēku pašnoteikta dzīve un pašpārvalde pret feodāli sociālistisko – sinarhistisko…