Latviešu Tikumības Kodekss

Garīgais Ceļvedis Ar trim terminiem –„tikumība”, „ētika”, „morāle” ir tāpat kā ar terminiem „tauta”, „etnoss”, „nācija”.…

Ilgtspējīgas pasaules radīšana un skola (SiA)

Šodienas mērķis ir ilgtspējīgas pasaules radīšana. UNESCO ieteikumi izglītības jomai šī mērķa realizēšanai ir: 1. Iegūt…