Ilgtspējīgas pasaules radīšana un skola (SiA)

Šodienas mērķis ir ilgtspējīgas pasaules radīšana. UNESCO ieteikumi izglītības jomai šī mērķa realizēšanai ir: 1. Iegūt…

Ekonomiskās intereses vai bērns?

1. Uzsākot skolu 60%-80% bērnu ir veselīga pašapziņa. Pēc četriem gadiem laba pašapziņa ir 20% bērnu…